Logowanie

Partnerzy

 

Kontakt

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Miejscowość

Warszawa

Stanowisko

Specjalista

Nazwa firmy

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Informacje

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
- obsługa klientów zewnętrznych;
- praca w archiwum RPL na wysokości do 1 m

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: 

Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materi ały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

Prowadzenie Rejestru Personelu Lotniczego w celu zapewnienia możliwości wydawania licencji i świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego;

Weryfikowanie prawidłowości i kompletności przygotowanej dokumentacji do wydania licencji i świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego;

Przygotowywanie projektów pism (w tym: w języku angielskim) zaświadczeń z Rejestru, zgłaszanie propozycji zmian do przepisów, udział w projektowaniu aktów prawnych;

Zakładanie i prowadzenie akt osobowych członków personelu lotniczego, wypisywanie licencji i świadectwa kwalifikacji oraz przygotowywanie ich do wydania

Obsługa członków personelu lotniczego w procesie wydawania licencji i świadectw kwalifikacji (kontakt z interesantem bezpośredni, w formie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej), w tym inte resantów obcojęzycznych;

Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji dokumentów przychodzących do Wydziału oraz prowadzenie baz danych przyjmowanych dokumentów;

Prowadzenie archiwum Rejestru Personelu Lotniczego;

Opracowowywanie danych statystycznych z Rejestru.

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej

Znajomość przepisów dotyczących licencjonowania personelu lotniczego

Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych w zakresie gromadzenia i przechowywania akt osobowych personelu lotniczego

Znajomość KPA

Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zaw odowe, skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta, umiejętności analityczne;

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Data wygaśnięcia oferty pracy

2019-10-21 00:00:00

 

APLIKUJ

 

Specjalista
FaLang translation system by Faboba