Logowanie

Partnerzy

 

Kontakt

Pozdrawiamy,
Zespół Praca.pl Praca.pl Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa tel. 22 567 16 00
biuro@praca.pl
www.praca.pl

Copyright © 2003 - 2019 Praca.pl Sp. z o.o.

nformacje o firmie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- nietypowe godziny pracy;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały p racy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Kierowanie pracą Wydziału i nadzorowanie pracy podległych pracowników w celu skutecznej realizacji Polityki i Strategii Informatyzacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad infrastrukturą teleinformatyczną, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ochroną zagadnień cyberbezpieczeństwa;
 • Planowanie, projektowanie i rozwijanie systemów informatycznych Urzędu, w tym projektowanie struktury organizacji sieci oraz zakresu dostępu dla poszczególnych użytkowników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, poprzez doskonalenie i rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informacyjnego;
 • Nadzór i wdrażanie minimalnych standardów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej wymiany danych;
 • Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i nformatycznych na potrzeby Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji;
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Zapewnienie dostępu pracownikom Urzędu do zasobów teleinformatycznych Urzędu oraz zarządzanie stacjami klienckimi i serwerami dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych ULC;
 • Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie sprzętu informatycznego i systemów informatycznych;
 • Tworzenie i aktualizacja procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przechowywanych danych, dostępu użytkowników do systemu teleinformatycznego.

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmn iej 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu infrastrukturą teleinformatyczną

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012 Server.
 • Przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych lub zgoda na odbycie takiego szkolenia.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Dobra znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Dobra znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem VMWare i HYPER-V.
 • Wiedza dotycząca nowych technologii informatycznych i umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 • Znajomość ustawy o służbie cywil nej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, umiejętność argumentowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub cyberbezpieczeństwa
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość rozwiązań, urządzeń aktywnych sieci oraz biegła znajomość ich konfiguracji i zarządzania

Data wygaśnięcia oferty pracy

2019-04-18 00:00:00

Kontakt

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/naczelnik-wydzialu_2405646.html


Nazwa firmy: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Naczelnik wydziału
FaLang translation system by Faboba