Logowanie

Partnerzy

 

Kontakt

Informacje o firmie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telef on, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Udział w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatów usług lotniczych (AWC) lub przewoźników lotniczych w lotach lokalnych (AOC);
 • Prowadzenie ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AWC i AOC oraz podmiotami zgłaszającymi prowadzenie operacji specjalistycznych, w tym prowadzenie dokumentacji inspekcyjnej w celu bieżącej oceny poziomu bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, a ponadto sprawowanie nadzoru nad lotnictwem ogólnym;
 • Wykonywanie inspekcji na pokładach statków powietrznych posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym;
 • Analizowanie i opiniowanie dokumentacji operacyjnych podmiotów prowadzących lotniczą działalnośč gospodarczą oraz, jeżeli ma to zastosowanie, użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym.
 • Analizowanie i opiniowanie propozycji aktów prawnych, w celu stwierdzenia ich merytorycznej zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • Aktualizowanie dokumentacji operacyjnej podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, zgromadzoną w Inspektoracie;
 • Prowadzenie procesów zatwierdzeń specjalnych (MEL, PRNAV) dla posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz lotnictwa ogólnego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
 • Przygotowywanie opinii i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako pilot zawodowy lub pilot szybowcowy lub pilot balonowy lub w zakresie: przygotowywania lub prowadzenia lub nadzoru operacji lotniczych

 • Aktualna albo wygasła licencja: pilota zawodowego samolotowego lub szybowcowa lub balonowa
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu usług lotniczych, operacji specjalistycznych, przewozu lotniczego w lotach lokalnych i lotnictwa ogólnego
 • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji specjalistycznych, przewozu lotniczego w lotach lokalnych i lotnictwa ogólnego
 • Znajomość podstawowych typów statków powietrznych będących pod nadzorem ULC
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, org anizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie audytora wewnętrznego

Data wygaśnięcia oferty pracy

2019-04-24 00:00:00

Kontakt

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2405633.html


Nazwa firmy: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Starszy specjalista
FaLang translation system by Faboba