Logowanie

Partnerzy

 

Kontakt

Kierownik   Działu Zarządzania Bezpieczeństwem

Przedsiębiorstwo   Państwowe Porty Lotnicze

 
    
 • Planowanie, koordynowanie i monitorowanie  skuteczności działań w zakresie identyfikacji zagrożeń, analizy ryzyka oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w tym określenie i        monitorowanie wskaźników bezpieczeństwa planów minimalizacji ryzyka,
 •   
 • Identyfikowanie potrzeb i celów szkoleniowych w zakresie szkoleń operacyjnych (safety), nadzór merytoryczny i utrzymywanie współpracy z Działem Szkoleń Służb Lotniskowych i Ochrony w        tym zakresie,
 •   
 • Wsparcie wdrożenia polityki bezpieczeństwa przyjętej  przez Lotnisko Chopina,
 •   
 • Przekazywanie zaleceń profilaktycznych wynikających z  badania zdarzeń lotniskowych i lotniczych do właściwych komórek        organizacyjnych PPL i użytkowników Lotniska Chopina,
 •   
 • Nadzór nad wdrożeniem przez właściwe komórki  organizacyjne PPL  i użytkowników Lotniska wg zaleceń        profilaktycznych,
 •   
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i  międzynarodowymi(m. in. ULC, PAŻP, PKBWL, EASA, EUROCONTROL) w        przedmiocie SMS-a,
 •   
 • Prowadzenie, zgodnie z przepisami prawa oraz  obowiązującymi w PPL procedurami i uregulowaniami spraw związanych z        systemowym zarządzaniem bezpieczeństwem na Lotnisku,
 •   
 • Planowanie oraz koordynowanie działań w zakresie   wdrażania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem        (SZB, ang. Safety Management System – SMS), w tym:
 •   
      
  • określenie celów i ich mierników,
  •    
  • określenie zasobów i procedur,
  •    
  • opracowanie i nadzór dokumentacja systemowej,
  •    
  • określenie założeń i udział w kreowaniu pozytywnej Zespołowej Kultury Bezpieczeństwa,
  •    
  • komunikowanie i podnoszenie świadomości   bezpieczeństwa utrzymywanie współpracy z Działem Public Relations w tym zakresie,
  •    
  • przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
  •    
  • inicjowanie działań udoskonalających,
  •   
    
 • Bieżące monitorowanie oraz składanie okresowych raportów  o poziomie bezpieczeństwa i skuteczności Systemu Zarządzania        Bezpieczeństwem,
 •   
 • Opiniowanie i konsultowanie projektów zmian (procedur, infrastruktury) i inwestycji w aspekcie zapewnienia        wymaganego poziomu bezpieczeństwa,
 •   
 • Identyfikowanie i analizowanie zmian przepisów  prawnych i innych dokumentów normatywnych w zakresie dotyczącym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem,
 •   
 • Udział w opracowaniu dokumentacji Lotniska Chopina w        zakresie bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami prawa lotniczego oraz        standardami przyjętymi w PPL, nadzór nad ich wdrożeniem przez jednostki        organizacyjne Portu,
 •   
 • Promocja bezpieczeństwa Lotniska.
    
 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunkowe z zakresu lotnictwa lub zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych,
 •   
 • Doświadczenie zawodowe minimum 4 lata, w tym doświadczenie w kierowaniu ludźmi,
 •   
 • Doświadczenie praktyczne oraz wiedza specjalistyczna  w zakresie operacji lotniskowych lub obsługi technicznej lotniska albo w podobnym obszarze,
 •   
 • Wiedza z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i jakością,
 •   
 • Znajomość instrukcji operacyjnej Lotniska Chopina w  Warszawie,
 •   
 • Wszechstronna wiedza na temat obowiązujących wymagań w obszarze lotnisk,
 •   
 • Ukończone szkolenia z zakresu systemu SMS,
 •   
 • ukończone szkolenia z zakresu audytora - najlepiej wiodącego,
 •   
 • Ukończone szkolenie z zakresu badania zdarzeń  lotniczych,
 •   
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym  dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka obcego,
 •   
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Word i Excel,
 •   
 • Umiejętność zarządzania ludźmi, odporność na stres, decyzyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.
    
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 •   
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 •   
 • Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych,
 •   
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 

Oferta   pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do   pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/kierownik-dzialu-zarzadzania-bezpieczenstwem-w-dziale-zarzadzania-bezpeiczenstwem_1814320.html


Nazwa firmy: Państwowe Porty Lotnicze
Miejscowość: Warszawa
Kierownik  Działu Zarządzania Bezpieczeństwem
FaLang translation system by Faboba