Logowanie

Partnerzy

 

praca w lotnictwie

 • AOPA: Poszukiwani piloci tłumacze

  Unia Europejska poszukuje tłumaczy ze zrozumieniem nomenklatury lotniczej, którzy mogliby poprawić jakość tłumaczeń regulacji bezpieczeństwa lotniczego w 19 europejskich językach. IAOPA Europe uważa, że byłoby korzystne znalezienie wysokiej jakości tłumaczy, którzy są obecnie zaangażowani w działania lotnictwa ogólnego.

  UE wykorzystuje centralne biuro tłumaczeń znane jako CdT, które tłumaczy lawinę dokumentów codziennie napływających do Brukseli. Nie tylko jest to praca często bardzo techniczna, ale jej ona często uciążliwa przez fakt, iż dokumenty te są napisane przez prawników. Niektóre organy krajowe egzekwują prawodawstwo UE, nawet jeśli jest to oczywiste, że znajdują się tam błędy w tłumaczeniu lub nieścisłości. W sektorach takich jak lotnictwo, nieporozumienia i błędy mogą wpływać na bezpieczeństwo.

  EASA opiera się na usługach CdT do tłumaczenia opinii agencji, które są wykorzystywane jako podstawa do unijnego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Agencja apeluje: "Dla wielu języków nie jest łatwe znalezienie wykwalifikowanych tłumaczy w dziedzinie lotnictwa. Fakt ten w znacznym stopniu wpływa na jakość wykonywanych tłumaczeń. Dlatego będziemy wdzięczni, jeśli możesz przekazać te informacje do tłumaczy twojej organizacji/firmy, która może kwalifikować się do udziału w przetargu i stać się niezależnym tłumaczem dla CDT".

  Dostęp do procedury przetargowej można uzyskać również poprzez rejestrację na stronie http://ted.europa.eu/. Przetarg nosi numer 357807-2013. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów to 3 grudnia. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 12 grudnia. Dalsze informacje można uzyskać pod adresem e-mail: tenders@cdt.europa.eu


   AOPA

 • Branża lotnicza potrzebuje specjalistów

  Transport lotniczy jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce i na świecie. Dynamikę jego rozwoju obserwujemy w zakresie doskonalenia technologii, w tym stosowania nowych konstrukcji samolotów oraz systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej. Przepisy polskiego prawa lotniczego, procedury wykonywania nadzoru lotniczego oraz badania wypadków lotniczych są stale dostosowywane do wymogów Unii Europejskiej.
   
   
  Widząc potrzebę kształcenia specjalistów od prawa lotniczego, Uczelnia Łazarskiego rozwija Akademię Transportu Lotniczego, bo chce mieć realny wpływ na poziom nauczania osób odpowiedzialnych za standardy bezpieczeństwa lotniczego w Polsce. Wychodzimy naprzeciw potrzebom pracodawców i kształcimy ekspertów w zakresie międzynarodowego i polskiego prawa lotniczego. Naszych absolwentów przygotowujemy do pracy w administracji publicznej, portach lotniczych, aeroklubach i kancelariach prawnych.

  - Nieustannie śledzimy i analizujemy sygnały płynące z rynku lotniczego. Stawiamy na rozwój kultury bezpieczeństwa lotniczego. Nasze kierunki tworzymy wspólnie z pracodawcami. Mamy najlepszą kadrę wykładowców w Polsce, są wśród nich wybitni przedstawiciele nauki prawa lotniczego oraz praktycy-eksperci. Naszym celem jest bardzo dobre przygotowanie absolwentów do wkroczenia na rynek pracy - opiniuje dr Anna Konert, kierownik studiów podyplomowych z Prawa Lotniczego Uczelni Łazarskiego.

  W ramach Akademii Transportu Lotniczego oferujemy studia podyplomowe na kierunkach: Czynnik Ludzki w Lotnictwie, Prawo Lotnicze, Zarządzanie Bezpieczeństwem w Lotnictwie (SMS) oraz specjalistyczne kursllly i szkolenia. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w kameralnych grupach.

  Program studiów jest zróżnicowany i dostosowany do oczekiwań naszych słuchaczy. Zawiera w szczególności zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa lotniczego publicznego i prywatnego, regulacji europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, warunków eksploatacji portów lotniczych w świetle prawa krajowego i międzynarodowego, prawnych aspektów żeglugi powietrznej, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznej negocjacji i mediacji oraz ekonomiki transportu lotniczego.
   
  Polski Klub Lotniczy
FaLang translation system by Faboba