Regulamin portalu
Regulamin portalu samoloty.pl
1. Informacje ogólne
2. Konta użytkowników
3. Komentarze
4. Blogi
5. Blokowanie treści, płatności i treści reklamowe
6. Biuletyn informacyjny
7. Społeczność
8. Polityka prywatności
9. Prawa autorskie
1. Informacje ogólne
1. Właścicielem i administratorem portalu maximus.pl jest firma MicronetArt Sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu przy ulicy 3-go Maja 13a.
2. Uwagi dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: redakcja@samoloty.pl.
2. Konta użytkowników
1. Konto użytkownika zostaje utworzone w momencie rejestracji na stronie samoloty.pl.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: imię (i nazwisko), adres email niezbędnego do komunikacji między administratorem portalu a użytkownikiem. Dane te są poufne, ale mogą być widoczne w profilu użytkownika na jego życzenie (patrz: Polityka prywatności).
3. Użytkownik może umieścić w swoim profilu dodatkowe informacje tekstowe (swój opis, zainteresowania) oraz zdjęcie lub inny graficzny wizerunek (avatar).
4. Zakładając konto użytkownik zgadza się na udostępnianie statystyk swojej obecności w portalu (ilość dokonanych komentarzy, etc.). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
5. Nazwa (nick) użytkownika będąca też jego loginem, pojawiać się będzie w przypadku dodania komentarza.
6. Użytkownik ma prawo oceniać materiały za pomocą dołączonego modułu oceniającego.
3. Komentarze
1. Prawo do pisania komentarzy mają wszyscy użytkownicy - w przypadku użytkowników zarejestrowanych komentarz ukazuje się bez akceptacji administratora, użytkownik-gość na ukazanie się komentarza musi poczekać na akceptację.
2. Komentować można zarówno testy i opracowania, jak też informacje w dziale Aktualności oraz foto.
3. Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażąco łamiące zasady pisowni, nie na temat będą usuwane bez ostrzeżenia.
4. Blogi
1. Na blogach samoloty.pl niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów czy obrażanie innych użytkowników. Takie wpisy będą usuwane bez ostrzeżenia. Konto użytkownika, który trzykrotnie złamie regulamin, zostanie zablokowane, o czym administrator poinformuje użytkownika mailem.
2. Nick używany na forum nie może być obraźliwy czy wulgarny.
3. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim.
4. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.
5. Blokowanie treści, płatności i treści reklamowe
1. Właściciel portalu samoloty.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do wybranych treści.
2. Właściciel portalu samoloty.pl zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wybrane treści.
3. Właściciel portalu samoloty.pl zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych treści bezpłatnie z opcją wyświetlania reklamy wizualnej.
4. Właściciel portalu samoloty.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji promocyjnych partnerów serwisu (mailing) do zarejestrowanych użytkowników.
6. Biuletyn informacyjny
1. Podczas rejestracji użytkownik może zaprenumerować Newsletter.
2. Biuletyn będzie wysyłany na wskazany adres email. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez portal Samoloty.pl, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem. Znajdą się w nim informacje o najnowszych artykułach, najciekawsze informacje z serwisu oraz powiadomienia o konkursach, ogłoszenia serwisu Lotnicza giełda pracy oraz Giełda samolotow, a także akcjach promocyjnych.
3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.samoloty.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
4. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.samoloty.pl:
* wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
* aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji,
* potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru kategorii w formularzu zgłoszeniowym.
5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
6. Każdy Newsletter zawiera:
* informację o nadawcy,
* wypełnione pole temat, określające treść przesyłki,
* informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów.
7. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez formularz, bądź zgłoszenie administratorowi na adres: maciej@samoloty.pl..
8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
7. Społeczność
1. Portal służy ułatwieniu komunikacji między pilotami, miłośnikami lotnictwa i osobami w rozny sposob z lotnictwem związanymi, służy także nawiązywaniu nowych znajomości.
2. Funkcje społecznościowe serwisu społecznościowego są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników portalu. Dodawanie treści do serwisu (w tym także blogi) przysługuje tylko zarejestrowanym użytkownikom posiadającym konto na samoloty.pl
3. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do innych celów niż wynika to z charakteru i przedmiotu serwisu. W szczególności niedozwolone jest:
a) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz rozsyłanie informacji handlowej
b) rozpowszechnianie treści pornograficznych
c) korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
3. Wybrani użytkownicy mogą dodawać własne artykuły do portalu. Wszystkie wpisy podlegają moderacji i mogą być opublikowane z kilkugodzinnym opóźnieniem. Materiały dodawane w dniach wolnych od pracy będą publikowane w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wolnym.
4. Zabronione jest używanie wulgarnego języka, obrażanie innych użytkowników, lżenie osób publicznych itd.
5. Użytkownicy mogą dodawać zdjęcia własnego autorstwa i rozpowszechniane za podaniem źródła. Zabronione jest dodawanie zdjęć i ilustracji naruszające prawa autorskie ich twórców.
6. Użytkownicy mogą komentować artykuły, pamiętając o przestrzegania pkt. 3.
7. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Polityka prywatności
1. Portal samoloty.pl został stworzona w myśl zasad ochrony i poszanowania prywatności osób ją odwiedzających. Wszelkie dane dotyczące użytkowników są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby administracyjne.
2. Zbierane za pośrednictwem portalu dane osobowe (w tym adresy e-mail) podawane przy rejestracji użytkownika znane są wyłącznie administratorowi portalu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy użytkownik ma prawo do zmiany i usunięcia swoich danych z zasobów portalu.
3. Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane jedynie w celach technicznych mających związek z administracją serwerami.
4. Adresy poczty elektronicznej oraz inne informacje, zbierane za pomocą formularzy, w związku z prowadzeniem newslettera, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia go subskrybentom.
5. Administratorem danych jest  firma MicronetArt Sp. z o.o.  z siedzibą w Kaliszu przy ulicy 3-go Maja 13a. Regulamin może być zmieniany przez Administratora w każdej chwili i bez podania przyczyny.
9. Prawa autorskie
1. Właścicielem praw autorskich do wszystkich opublikowanych w serwisie materiałów jest właściciel portalu oraz autorzy. Publikacja i rozpowszechnianie tekstów bez wiedzy i zgody autora i właściciela są zabronione.
2. Ilustracje (rysunki, zdjęcia, filmy itp.), o ile nie podano tego w treści materiału, są własnością ich autorów, a w serwisie samoloty.pl są publikowane wyłącznie w celach poglądowych i za podaniem źródła. Ilustracje zaczerpnięte z Wolnej Encyklopedii Wikipedia są publikowane na zasadzie korzystania z dzieł, do których prawa autorskie już wygasły, oraz licencji Creative Commons (treść licencji CC: http://creativecommons.pl).
3. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie treści cudzych (plagiat) spoczywa na autorze materiału. Serwis samoloty.pl zobowiązuje się do usunięcia lub przeredagowania takich materiałów po zgłoszeniu naruszenia praw autorskich przez ich właściciela
Regulamin portalu samoloty.pl1. Informacje ogólne2. Konta użytkowników3. Komentarze4. Blogi5. Blokowanie treści, płatności i treści reklamowe6. Biuletyn informacyjny7. Społeczność8. Polityka prywatności9. Prawa autorskie


1. Informacje ogólne
1. Właścicielem i administratorem portalu samoloty.pl jest firma MicronetArt Sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu przy ulicy 3-go Maja 13a.2. Uwagi dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: redakcja@samoloty.pl.  

2. Konta użytkowników
1. Konto użytkownika zostaje utworzone w momencie rejestracji na stronie samoloty.pl.2. Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: imię (i nazwisko), adres email niezbędnego do komunikacji między administratorem portalu a użytkownikiem. Dane te są poufne, ale mogą być widoczne w profilu użytkownika na jego życzenie (patrz: Polityka prywatności).3. Użytkownik może umieścić w swoim profilu dodatkowe informacje tekstowe (swój opis, zainteresowania) oraz zdjęcie lub inny graficzny wizerunek (avatar).4. Zakładając konto użytkownik zgadza się na udostępnianie statystyk swojej obecności w portalu (ilość dokonanych komentarzy, etc.). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.5. Nazwa (nick) użytkownika będąca też jego loginem, pojawiać się będzie w przypadku dodania komentarza.6. Użytkownik ma prawo oceniać materiały za pomocą dołączonego modułu oceniającego.


3. Komentarze
1. Prawo do pisania komentarzy mają wszyscy użytkownicy - w przypadku użytkowników zarejestrowanych komentarz ukazuje się bez akceptacji administratora, użytkownik-gość na ukazanie się komentarza musi poczekać na akceptację.2. Komentować można zarówno testy i opracowania, jak też informacje w dziale Aktualności oraz foto.3. Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażąco łamiące zasady pisowni, nie na temat będą usuwane bez ostrzeżenia.

4. Blogi 
1. Na blogach samoloty.pl niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów czy obrażanie innych użytkowników. Takie wpisy będą usuwane bez ostrzeżenia. Konto użytkownika, który trzykrotnie złamie regulamin, zostanie zablokowane, o czym administrator poinformuje użytkownika mailem.2. Nick używany na forum nie może być obraźliwy czy wulgarny.3. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim.4. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.

5. Blokowanie treści, płatności i treści reklamowe
1. Właściciel portalu samoloty.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do wybranych treści.2. Właściciel portalu samoloty.pl zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wybrane treści.3. Właściciel portalu samoloty.pl zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych treści bezpłatnie z opcją wyświetlania reklamy wizualnej.4. Właściciel portalu samoloty.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji promocyjnych partnerów serwisu (mailing) do zarejestrowanych użytkowników.


6. Biuletyn informacyjny
1. Podczas rejestracji użytkownik może zaprenumerować Newsletter.2. Biuletyn będzie wysyłany na wskazany adres email. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez portal Samoloty.pl, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem. Znajdą się w nim informacje o najnowszych artykułach, najciekawsze informacje z serwisu oraz powiadomienia o konkursach, ogłoszenia serwisu Lotnicza giełda pracy oraz Giełda samolotow, a także akcjach promocyjnych.3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.samoloty.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.4. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.samoloty.pl:* wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,* aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji,* potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru kategorii w formularzu zgłoszeniowym.5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.6. Każdy Newsletter zawiera:* informację o nadawcy,* wypełnione pole temat, określające treść przesyłki,* informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów.7. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez formularz, bądź zgłoszenie administratorowi na adres: maciej@samoloty.pl.. 8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

7. Społeczność
1. Portal służy ułatwieniu komunikacji między pilotami, miłośnikami lotnictwa i osobami w rozny sposob z lotnictwem związanymi, służy także nawiązywaniu nowych znajomości. 2. Funkcje społecznościowe serwisu społecznościowego są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników portalu. Dodawanie treści do serwisu (w tym także blogi) przysługuje tylko zarejestrowanym użytkownikom posiadającym konto na samoloty.pl3. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do innych celów niż wynika to z charakteru i przedmiotu serwisu. W szczególności niedozwolone jest: a) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz rozsyłanie informacji handlowejb) rozpowszechnianie treści pornograficznychc) korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników. 3. Wybrani użytkownicy mogą dodawać własne artykuły do portalu. Wszystkie wpisy podlegają moderacji i mogą być opublikowane z kilkugodzinnym opóźnieniem. Materiały dodawane w dniach wolnych od pracy będą publikowane w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wolnym.4. Zabronione jest używanie wulgarnego języka, obrażanie innych użytkowników, lżenie osób publicznych itd.5. Użytkownicy mogą dodawać zdjęcia własnego autorstwa i rozpowszechniane za podaniem źródła. Zabronione jest dodawanie zdjęć i ilustracji naruszające prawa autorskie ich twórców.6. Użytkownicy mogą komentować artykuły, pamiętając o przestrzegania pkt. 3.7. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 


8. Polityka prywatności
1. Portal samoloty.pl został stworzona w myśl zasad ochrony i poszanowania prywatności osób ją odwiedzających. Wszelkie dane dotyczące użytkowników są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby administracyjne.2. Zbierane za pośrednictwem portalu dane osobowe (w tym adresy e-mail) podawane przy rejestracji użytkownika znane są wyłącznie administratorowi portalu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy użytkownik ma prawo do zmiany i usunięcia swoich danych z zasobów portalu.3. Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane jedynie w celach technicznych mających związek z administracją serwerami.4. Adresy poczty elektronicznej oraz inne informacje, zbierane za pomocą formularzy, w związku z prowadzeniem newslettera, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia go subskrybentom.5. Administratorem danych jest  firma MicronetArt Sp. z o.o.  z siedzibą w Kaliszu przy ulicy 3-go Maja 13a. Regulamin może być zmieniany przez Administratora w każdej chwili i bez podania przyczyny.

9. Prawa autorskie
1. Właścicielem praw autorskich do wszystkich opublikowanych w serwisie materiałów jest właściciel portalu oraz autorzy. Publikacja i rozpowszechnianie tekstów bez wiedzy i zgody autora i właściciela są zabronione.2. Ilustracje (rysunki, zdjęcia, filmy itp.), o ile nie podano tego w treści materiału, są własnością ich autorów, a w serwisie samoloty.pl są publikowane wyłącznie w celach poglądowych i za podaniem źródła. Ilustracje zaczerpnięte z Wolnej Encyklopedii Wikipedia są publikowane na zasadzie korzystania z dzieł, do których prawa autorskie już wygasły, oraz licencji Creative Commons (treść licencji CC: http://creativecommons.pl).3. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie treści cudzych (plagiat) spoczywa na autorze materiału. Serwis samoloty.pl zobowiązuje się do usunięcia lub przeredagowania takich materiałów po zgłoszeniu naruszenia praw autorskich przez ich właściciela