Kolejny artykuł z serii "Teleinformatyka i telekomunikacja w transporcie lotniczym - Systemy CNS & VCS."

"Teleinformatyka i telekomunikacja w transporcie lotniczym - Systemy CNS : System VCS"

 

 

 

Na lotniskach łączność pomiędzy organami jest zapewniona za pomocą systemu VCS, który umożliwia łączność głosową ziemia-ziemia i ziemia-powietrze. Działanie tych systemów polega na przekierowywaniu połączeń głosowych pomiędzy różnymi mediami. Do tego systemu są podłączone łącza telefoniczne analogowe i cyfrowe oraz terminale zainstalowane u użytkowników np. panel dotykowy ze słuchawką (rysunek nr 2).Łączy ze sobą rozmowy pomiędzy liniami komórkowymi, stacjonarnymi, kanałami radiowymi oraz systemem VOIP na obszarze miasta, kraju lub kontynentu.Bardzo dobrze sprawdza się w użytkowaniu służb kontroli ruchu lotniczego, służb kontroli naziemnej i służb porządkowych. System ma zaimplementowaną sekwencję omijania linii uszkodzonych. Zaimplementowany model Schmid ICS 200/60 (rysunek nr 1) w krakowskim oddziale PAŻP jest zarekomendowany przez ICAO oraz Eurocontrol oraz międzynarodowe standardy telekomunikacyjne, za czym idzie wysokie bezpieczeństwo i jakość usług jakie wymaga lotnictwo. Bazuje na standardach ramki E1 - 2 Mbps oraz wspiera interfejsy komunikacji głosowej wymagane dla ATC.

 

Rys. 1 VCS Schmid, www.schmid-telecom.ch

Rysunek 1, VCS Schmid. http://www.schmid-telecom.ch

 

Każdy kontroler ruchu lotniczego ma do dyspozycji dotykowe interfejsy połączone ze słuchawką (rysunek nr 2), dzięki któremu kontroler może kontaktować się ze statkiem powietrznym lub ze służbą kontroli ruchu lotniczego w innym kraju. Na środku panelu zapredefiniowano stałe połączenia, których kontroler najczęściej używa. Także bez dłuższego zastanowienia jest wstanie szybko połączyć się ze służbami ratunkowymi lub innymi oddziałami na lotnisku.

 

Rysunek 2, Słuchawka kontrolera z panelem dotykowym.

Rys. 2 Słuchawka kontrolera z panelem dotykowym (autorstwa Robert Gałus)

 

 

Opis panelu dotykowego (rysunek nr 3)


- część 1 – cześć panelu, w której wyświetlane są kanały radiowe, częstotliwość kanału oraz które ze stron obecnie nadaje przez podświetlenie części „wychodzące” lub „przychodzące”
- cześć 2 – część, w której wyświetlają się informacje o wykonywanych połączeniach
- cześć 3 – najważniejsza część dla kontrolera, czyli sztywno przypisane połączenia radiowe ziemia-powietrze jak i ziemia-ziemia
- cześć 4 – ważne funkcje telefoniczne: przyciski do przekierowania, połączenia, przekierowania stałego, wstrzymania połączeń oraz zakończenie rozmowy
- cześć 5 – możliwość wybrania różnych zakładek takich jak, 4 zakładki głównych telefonów, które ma przypisane kontroler, zakładka ustawień (jasności panelu, siły głosu słuchawek oraz głośników z rozdzieleniem na lewy i pracy, rodzaj melodii), zakładka informująca o ostatnich rozmowach, zakładka z informacją o kanałach radiowych, zakładka z ustawieniem stałego przekierowania na inne stanowisko lub inne medium oraz zakładka „DIAL” dzięki której możemy wykonać połączenie przez wpisanie numery cyfrowego.
W ustawieniach panelu dotykowego możemy także ustawić, co chcemy usłyszeć w słuchawkach a co na głośnikach, przekierowując radio podejścia na lewą słuchawkę a rozmowy z wieży na prawą słuchawkę.

 

Rys. 3 Widok dotykowego panelu kontrolera (autorstwa Robert Gałus)

 

Systemy CNS (ang. Comunication, Navigation, Survailence) - systemy komunikacji, nawigacji, dozoru

Podział systemów CNS :


- Urządzenia łączności (radiokomunikacyjne) – COM,

- Urządzenia radiolokacyjne (dozorowania) – SUR,

- Urządzenia radionawigacyjne (pomoce radionawigacyjne) – NAV,

- Automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych – MET,

- Urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych – DP.

Jako uzupełnienie informacji o radarach z działu urządzeń radiolokacyjnych,  krótko o  systemie  Pranet.

System Pranet to pięć systemów zainstalowanych w głównych ośrodkach PAŻP, dwa w Warszawie i po jednym w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. Wszelkie informacje zebrane z radarów są przesyłane do sieci Pranet, gdzie są przerabiane a później wysyłane do systemu Indra. System Pranet oparty jest na działaniu systemów RMCDE (Radar Message Conversion & Distribution Equipment - Konwersja wiadomości Radarowych i dystrybucja sprzętowa), a awaria jednego ośrodka dalej gwarantuje dostęp do danych radarowych dzięki centralizacji dostępu do danych radarowych. Polska sieć radarowa posiada dwie odrębne oparte o protokół IP. Sieć na wypadek przerwania połączenia przekazywania danych radarowych w jednej sieci przełącza się i przekierowuje dane na sieć drugą zapasową. Kontrolerzy na swoich pulpitach widzą uśrednioną pozycję statku powietrznego z kilku lub kilkunastu radarów. W jednostkach zobrazowania obrazowego działu CNS można wyróżnić uśrednioną pozycję statku lub rozdzielić na osobne informację radarowe. Po ustawieniu systemu tak, aby pokazywał osobno informację z każdego radaru, można zauważyć jak poszczególne radary wykrywają samoloty w całej Polsce.

 

Tekst: Robert Gałus  (http://lotnictwo.rgal.pl)

Fot. za: http://lotnictwo.rgal.pl/