Nowy_obrazWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest czwartą uczelnią w Europie, a pierwszą  w Polsce, która do swojej oferty kształcenia wprowadziła studia z zakresu Zarządzania Lotnictwem (Aviation Management). Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego w najbliższych 10 – 15 latach na polskich lotniskach brakować może nawet 25 tysięcy pracowników, zatem zainicjowanie studiów o tej specjalności jest bardzo dobrym krokiem, a absolwenci tego kierunku będą faworyzowani w wyścigu po nowe miejsca zatrudnienia w branży lotniczej, tym bardziej, że uczelnia stara się aby poza dobrym przygotowaniem teoretycznym, studenci zdobyli też odpowiednie umiejętności praktyczne.

 

 

 

Zatrudnienie w lotnictwie?

 

ULC w swojej prognozie z czerwca 2011 roku szacuje, że ruch na polskich lotniskach, będzie systematycznie wzrastał. Obecnie liczba pasażerów kształtuje się na poziomie 20 milionów osób rocznie. Już za pięć lat może być większy o połowę – do 30 milionów, a za 10 lat nawet do 40 milionów. W 2030 roku liczba ta przekroczyć ma 58 milionów. Ponieważ szkolnictwo, zwłaszcza to na poziomie wyższym, powinno przede wszystkim być dopasowane do wymogów przyszłego zatrudnienia, postawienie przez rzeszowską uczelnię na nowy kierunek studiów wydaje się być bardzo rozsądną inicjatywą. Zwłaszcza, że studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania wspiera jeden z największych przewoźników w Europie – Lufthansa. Na mocy umów podpisanych z uczelnią, wykłady są prowadzone w języku angielskim przez współpracujących z nią międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej. Uczestnicy mają także szansę wziąć udział w badaniach, seminariach i konferencjach poświęconych tematyce studiów.

 

no1

 

Rekrutacja i praktyki

 

Na kandydatów do studiowania Aviation Management czeka 60 miejsc. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (bądź też świadectw ukończenia szkoły średniej, jeżeli kandydat zdawał starą maturę). Kiedy uruchomiono w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie tę specjalność, chętnych było bardzo wielu. Powodem była nie tylko atrakcyjność kierunku, ale i to, że postanowiono, iż pierwszy rocznik będzie studiować nieodpłatnie. Obecnie, miesięczne czesne na pierwszym roku studiów wynosi 540 złotych, czyli za rok kształcenia słuchacze muszą zapłacić 5400 złotych. Od drugiego roku opłata zależy od średniej studiów. Ci studenci, którzy uzyskali średnią co najmniej 4.0, płacić będą tę samą stawkę. Ci natomiast, którzy legitymowali się słabszymi wynikami w nauce, zapłacić będą musieli więcej, bo 675 złotych za miesiąc kształcenia. W trakcie studiów pierwszego stopnia, studenci zobowiązani są zaliczyć praktyki, które trwają od 6-8 tygodni. Rzeszowska uczelnia zapewnia każdemu ze swoich słuchaczy odbycie zajęć w placówkach branży lotniczej. Większość, bo około 2/3 studentów odbędzie praktyki w Polsce, na lotniskach i w przedstawicielstwach biur podróży. Około 1/3 studentów, ma otrzymać szansę praktyk na niemieckich lotniskach, co jest efektem szeroko rozpoczętej współpracy z Lufthansą. Decyzję o tym, kto uzyska tę możliwość podejmą już instytucje prowadzące praktykę, aplikację złożyć będzie mógł każdy student, niezależnie od średniej studiów. Praktyki są bezpłatne i każdy będzie musiał samodzielnie ponieść wszelkie koszty związane z pobytem. Niewątpliwie jednak jest to ciekawa opcja do zdobycia doświadczenia i nawiązania kontaktów branżowych.

 

 

Czego nauczą się studenci?

 

Przedmioty, które w toku studiów zaliczyć będą musieli słuchacze tej specjalności przybliżą  szeroko rozumiane funkcjonowanie branży lotniczej. Studenci w toku nauki uczestniczyć będą między innymi w takich zajęciach jak: Aviation Law and Organization  (prawo lotnicze oraz zasady działania krajowych i międzynarodowych organizacji lotniczych), Airport Management (zasady funkcjonowania lotniska, zarządzania pracownikami poszczególnych jego komórek), Cargo Management (transport towarów drogą lotniczą), Airline Sales and Yield Management (sprzedaż i zarządzenie wydajnością w zakresie usług lotniczych), Air Navigation and Aircraft Operation (nawigacja i eksploatacja statków powietrznych), Ground Service (obsługa naziemna lotnisk), Airline Network Management  (zarządzenie siecią lotniczą). Studenci zdobywają wiedzę od uznanych specjalistów, gdyż z uczelnią współpracują  między innymi Ulrich Desel, profesor Zarządzania Lotnictwem w International University of Applied Sciences w Bad Honnef czy Hansjochen Ehmer, związany między innymi z Niemieckim Centrum Badań Kosmicznych (DLR) i Centrum Badań Transportu. Na uczelni pojawiają się czasem także zaproszeni specjaliści, którzy prowadzą gościnne wykłady lub biorą udział w konferencjach.

 

no2

                                                                                      foto. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

 

Co dla absolwenta?

 

Studia przygotowują absolwentów do pracy na krajowym i zagranicznym rynku przewozów lotniczych, w przedstawicielstwach linii lotniczych, przedsiębiorstwach zarządzających lotniskami, firmach handlingowych oraz prowadzących logistykę usług lotniczych. Oprócz przedmiotów specjalistycznych, studenci posiadać będą również ogólną wiedzę ekonomiczną, zatem mogą szukać także pracy w branży gospodarowania zasobami ludzkimi i materialnymi przedsiębiorstw lotniczych i biur turystycznych.  Zdaniem pomysłodawców tego kierunku, absolwenci powinni być preferowani przy zatrudnieniu do działów kontroli lotniczych, sprzedaży w liniach lotniczych, jednostkach controllingu i zarządzania płynnością finansową sieci lotniczych czy w komórkach do spraw jakości w zakresie obsługi naziemnej lotnisk. Oprócz tego znaleźć będą mogli zatrudnienie jako menadżerowie w lotniczych firmach konsultingowych lub czarterujących samoloty.

Obecnie na rynku pracy warto pochwalić się posiadaniem dyplomu studiów o niestandardowej specjalności. Biorąc pod uwagę to, że wiedzę studenci zdobywają od naprawdę uznanych ekspertów, a uczelnia zapewnia praktyki w branży lotniczej i to także poza granicami naszego kraju, dyplom WSIiZ z Zarządzania Lotnictwem może w najbliższej przyszłości okazać się furtką do zdobycia ciekawej pracy, atrakcyjnej dla osób pasjonujących się tematyką lotniczą. W przyszłości, pracodawcy z rynku usług lotniczych z pewnością będą chętniej zatrudniać osoby, które posiadają gruntowne teoretyczne przygotowanie w tym zakresie, a nie tylko ogólną wiedzą ekonomiczną. Obecnie WSIiZ umożliwia zdobycie tytułu licencjata, ale w  przyszłości rzeszowska szkoła planuje także wprowadzić podobną specjalność kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 

 

tekst: Barbara Szydłowska