konferencja2Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego działające przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Inżynieria ruchu lotniczego”. Celem Konferencji jest prezentacja głównych obszarów zainteresowania współczesnych organów zarządzania Żeglugą Powietrzną.

 

Uroczystość ma zgromadzić licznych specjalistów z zakresu inżynierii ruchu lotniczego w tym także z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz z Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

 

Swoją obecność potwierdziła także kadra naukowa. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest Prof. dr hab. inż. Marek Malarski. Komitet ten zgromadził licznych Profesorów z wielu polskich ośrodków naukowych, między innymi z Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz z Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Patronat Honorowy nad Konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 20 -21 marca 2012 r. w Hotelu Mościcki ****Resort & Conference w Spale


. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Z wyrazami szacunku, Komitet Organizacyjny

 

 

Warunki uczestnictwa

Ważne terminy:
31.12.2011 r.
Zgłaszanie udziału w Konferencji poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie www.konferencja.skntl.pl, pierwszy termin wniesienia opłaty konferencyjnej.
15.01.2012 r.
Nadsyłanie streszczeń referatów, drugi termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna:
I termin:         Pokój jednoosobowy: 400 zł/os. Pokój dwuosobowy: 350 zł/os.
II termin:        Pokój jednoosobowy: 500 zł/os. Pokój dwuosobowy: 450 zł/os.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, nocleg, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji.

 

Sposób płatności:
Adresat: Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Numer  konta: 43 1140 2004 0000 3102 3535 0834
Z dopiskiem: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego, Imię i Nazwisko Uczestnika

 

Informacje dla autorów


Termin nadsyłania abstraktów do 15.01.2012 r., zgodnie z przygotowaną formatką, na adres konferencja@skntl.pl.

Publikacje
Nadesłane abstrakty będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Część zgłoszonych tematów prezentowana będzie w formie referatów, a część w formie komunikatów (do 5 min.) Wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną wydane w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej. Wybrane rozszerzone artykuły po dodatkowych recenzjach opublikowane zostaną w monografii „Współczesne Problemy Inżynierii Ruchu”. Preferowane będą publikacje pracowniczo-studenckie.

 

Obszar naukowy konferencji
- elementy i systemy zarządzania ruchem (lotniczym);
- bezpieczeństwo, niezawodność i analiza ryzyka systemów ruchu (lotniczego);
- rynek transportu (lotniczego);
- nowe technologie, w tym koncepcje integracji systemu transportu małymi samolotami;
- nowe technologie w systemach nawigacji (lotniczej);
- czynnik ludzki w inżynierii ruchu (lotniczego)

 

Program ramowy

20.03.2012 r.
Do 13:00 – rejestracja uczestników
13:15 – 14:00 – uroczyste otwarcie konferencji  (Marek Malarski)
14:00 – 15:00 – obiad
15:30 – 17:00 – sesja plenarna
17:00 – 17:20 – przerwa kawowa
17:20 – 19:00 –sesja plenarna
20:00 – uroczysta kolacja

21.03.2012 r.
7:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 11:00 –sesja plenarna
11:00 – 11:20 – przerwa kawowa
11:20 – 13:00 –sesja plenarna, podsumowanie konferencji
13:00 – 14:00 – obiad
Po 14:00 – wyjazd uczestników

 

Szczegółowe informacje na stronie www.konferencja.skntl.pl

 

konferencja1

 

Źródło: konferencja.skntl.pl