P1090719Stowarzyszenie B-4 rozpoczęło realizację projektu „Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

 

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających w klastrze lotnictwa ultralekkiego oraz rozwoju współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi.

 

W projekcie zaplanowano zakup gruntu i budowę obiektu hali i pomieszczeń socjalno-biurowych, zakup urządzeń i maszyn produkcyjnych, sprzętu badawczego, komputerowego i oprogramowania, prace dokumentacyjne i badawcze.

 

Aktualnie trwają prace przy budowie hali na cele B+R i produkcyjne wraz biurami i zapleczem socjalnym.Inwestycja realizowana jest w Krośnie, przy ul. Żwirki i Wigury (Lotnisko). Planowane zakończenie budowy – grudzień 2011 roku.

 

P1090720

 

Efektami projektu będzie wdrożenie produkcji szeregu innowacyjnych, proekologicznych produktów dla branży lotniczej Projekt inicjuje bowiem proekologiczny trend w lotnictwie – dziedzinie, która do tej pory była jedną z najbardziej „odpornych” na działania proekologiczne i może docelowo zmniejszyć jego niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Członkowie klastra uzyskają dostęp do nowoczesnego zaplecza produkcyjno badawczego, co niewątpliwie wpłynie zarówno na rozszerzenie zasięgu i skali ich działania jak i na podniesienie bezpieczeństwa konstrukcji ultralekkich.

 

Informacje o projekcie udzielane są pod adresem e-mail: klaster@b4.org.pl

STOWARZYSZENIE B-4

Ul. Sokoła 4a/2

35-010 Rzeszów

tel./fax  17 862 39 12

 

stopka