Z kart historii Sił Powietrznych

W sierpniu rozpoczną się uroczyste obchody 90-lecia Lotnictwa Polskiego. Nie sposób nie zauważyć jak wielką rolę w procesie rozwoju lotnictwa w naszym kraju odegrało lotnictwo wojskowe, Siły Powietrzne...  W tym artykule chcemy ukazać tę rolę, a także przedstawić rys historyczny rozwoju lotnictwa wojskowego w naszym kraju.