Wasze bezpieczeństwo to nasza praca
Odkąd w roku 1927 Charles Augustus Lindbergh wykonał historyczny przelot nad Atlantykiem, rozpoczął się „boom” na loty. Zaczęły powstawać linie lotnicze a podniebne podróże stawały się coraz powszechniejsze. Naturalną koleją rzeczy był wzrost intensywności ruchu lotniczego, a wraz z nim zapotrzebowanie na kontrolerów ruchu lotniczego.  (fot. pansa)
Ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie 20 października obchodzi Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego.
Upamiętnia on datę utworzenia 48 lat temu, 20 października 1961 r., Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers), którą założyli kontrolerzy ruchu lotniczego z 13 krajów.


Praca kontrolera lotu wymaga uwagi, skupienia i precyzji - fot. pansa

Zawód kontrolera ruchu lotniczego jest profesją stosunkową młodą. Same początki kontroli ruchu lotniczego były niezwykle skromne. Z czasem jednak przekształciły się w wyrafinowaną i technicznie bardzo wysoko rozwiniętą dziedzinę.
Obecnie do IFATCA należy 138 organizacji krajowych, zrzeszających ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie. W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest zatrudnionych około czterystu kontrolerów ruchu lotniczego.
Przeciętni ludzie, a nawet ludzie związani z lotnictwem, zazwyczaj nie mają świadomości specyfiki tego zawodu, pomimo ogromnej wagi świadczonych przez kontrolerów usług. Niech Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego będzie okazją, by przybliżyć ludziom tę profesję i zawodowców, którzy kierują się mottem „Wasze bezpieczeństwo to nasza praca”.

Koleżanki i Koledzy,
Już po raz drugi mam okazję składać Wam wszystkim z okazji Międzynarodowego Dnia Kontrolera życzenia wszelkiej pomyślności, rozwoju zawodowego i dalszego zaangażowania w prace na rzecz budowy bezpiecznego i sprawnego systemu ATM w Polsce. Niech to święto będzie okazją do przypomnienia, że personel licencjonowany jest w sposób szczególny przedmiotem zainteresowania kierownictwa PAŻP z uwagi na obecne i przyszłe wyzwania wynikające między innymi z projektu ELPAC oraz wspólnych wymogów UE w zakresie licencjonowania personelu. Dobre wyniki pracy polskiej kontroli ruchu lotniczego są zauważane w Europie i znajdują odzwierciedlenie w raportach PRU oraz ACE. Wasza codzienna praca oraz zaangażowanie w realizowane w PAZP projekty są podstawą rozwoju Agencji oraz będą ważnym elementem w realizacji funkcjonalnych bloków przestrzeni. Dziękuję za Waszą pracę, doświadczenie, umiejętność szybkiej i trafnej oceny sytuacji oraz podejmowania właściwych decyzji.

Krzysztof Banaszek Prezes PAŻP

***

KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO
to osoba odpowiedzialna, stanowczo podejmująca decyzje, odporna na stres, zdolna do przyjmowania w krótkim czasie wielu "jednostek informacji", odpowiadająca za zapewnianie bezpiecznej odległości pomiędzy statkami powietrznymi i usprawnianie przepływu ruchu lotniczego.

Jeśli chcesz:
* pracować na stanowisku Praktykanta w Służbie Ruchu Lotniczego na podstawie umowy o pracę podpisywaną na czas trwania kursu,
* być w dyspozycji przez sześć miesięcy,
* zaangażować się w proces szkolenia i przygotować się do zdobycia atrakcyjnego zawodu,
* mieć gwarancję dalszego zatrudnienia po pomyślnej weryfikacji nabytej podczas kursu wiedzy i umiejętności;
* wejść w przyszłości do grona kilkuset osób, kobiet i mężczyzn wykonujących w Polsce ten zawód w następujących portach lotniczych: Warszawa-Okęcie, Łódź-Lublinek, Bydgoszcz-Szwederowo, Szczecin-Goleniów, Rzeszów-Jasionka, Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice, Katowice-Pyrzowice.


sprawdź czy spełniasz poniższe wymagania:
* matura,
* bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
* bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
* dobry stan zdrowia,


Selekcja na kurs odbywa się poprzez:
* analizę złożonej aplikacji;
* wieloetapowy egzamin wstępny o charakterze konkursowym
o testy z języka angielskiego;
o testy sprawdzające predyspozycje kandydata do zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego;
* rozmowę kwalifikacyjną poprzedzoną testami psychologicznymi;
* badania lotniczo-lekarskie;
* podjecie decyzji o przyjęciu kandydata.

Oferujemy intensywną naukę ciekawego zawodu, a po ukończonym szkoleniu, pracę w organach zarządzania ruchem lotniczym w jednej z następujących miejscowości: WARSZAWA, SZCZECIN, BYDGOSZCZ, POZNAŃ, ŁÓDŹ, RZESZÓW, KATOWICE, WROCŁAW.

Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie strony internetowej www.pansa.pl oraz przesłanie formularza aplikacyjnego w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie.

PANSA