Wyniki dwudziestu czołowych firm z branży lotniczej i obronnej

Pomimo nominalnego wzrostu sprzedaży dwadzieścia czołowych firm z sektora lotniczo-obronnego odnotowało pogorszenie wyników finansowych w pierwszym kwartale 2009...
Najnowszy raport „Throttling back: Midyear outlook for the global aerospace and defence industry”, opracowany przez Deloitte Global Manufacturing Industry Group w oparciu o raporty finansowe za pierwszy kwartał 2009 roku i dokumenty dostępne publicznie donosi, że wzrost przychodów ze sprzedaży zmniejszył się o 83%, z 10% do 1. 7%, zysk operacyjny spadł o 12%, a marże operacyjne o 13,9%1.

Choć w 2008 roku branża lotniczo-obronna odnotowała rekordowe pięciocyfrowe wyniki oraz znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży o 7,9% do kwoty 595 mld USD oraz zysków o 54,2 mld USD, w I kw. 2009 roku zanotowano ujemny wynik finansowy2. Sektor lotnictwa transportowego odnotował znaczący spadek liczby zleceń, producenci samolotów czarterowych cierpią na trudności finansowe, zaś wydatki na wyposażenie armii utrzymują się na średnim poziomie.

„Widoczny jest globalny odwrót od rekordowych wyników odnotowanych przez tę branżę w 2008 roku. Najdotkliwiej skutki kryzysu światowego odczuwa sektor produkcji odrzutowców czarterowych. Z drugiej strony jednak, po pięcioletnim okresie nadmiaru zleceń, duży spadek popytu w bieżącym roku nie ma znaczącego wpływu na aktualne wyniki finansowe” – twierdzi Tom Captain, Deloitte Global A&D Industry Leader i członek Global Manufacturing Industry Group w Deloitte.

Lotnictwo pasażerskie i transport towarów: W sektorze tym można zaobserwować oznaki normalizacji – planuje się nowe, duże zamówienia i udostępnia kredyty dla klientów zainteresowanych korzystaniem z usług transportu lotniczego w 2009 roku. Przewiduje się również zwiększenie wartości kredytów dostępnych w 2010 roku na zakup usług transportu lotniczego, choć stanowi to pewne wyzwanie. W skali globalnej jednak branża lotnicza znajduje się w najgorszej sytuacji w historii, a prognozowane straty sięgają 9 mld USD3. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 roku kilometraż międzynarodowych przelotów pasażerskich zmniejszył się o 7,5%, a towarowych o 22,2%4. Prognozy długoterminowe są jednak optymistyczne i przewidują roczny wzrost kilometrażu o 4,9% w ciągu najbliższych dwudziestu lat, czemu ma odpowiadać wzrost produkcji samolotów pomimo krótkoterminowych utrudnień5.

Lotnictwo czarterowe: producenci samolotów mają znacznie mniej powodów do optymizmu wskutek wycofywania lub odkładania terminów realizacji zleceń. Sytuacja ta zmusiła producentów samolotów do znaczącej redukcji zatrudnienia. Przewiduje się również spadek tempa realizacji dostaw. Ponadto, duże firmy, które zaczynają odczuwać skutki recesji, przerzucają się tymczasowo na tańsze środki transportu. Nie poprawia to perspektyw krótkoterminowych dla sektora lotów czarterowych, choć historia sektora dowodzi jego odporności na kryzysy gospodarcze, po których niejednokrotnie następował znaczący wzrost produkcji.


fot. x 2 samoloty.pl

Obrona: Wymiana starzejących się samolotów wojskowych dostarcza producentom podstaw do optymizmu. Dzięki ukierunkowaniu na innowacje, usprawnianie procesów produkcji i wykorzystywanie możliwości generowania dodatkowych przychodów, firmy z branży obronnej będą dobrze przygotowane na zmianę warunków gospodarczych.

Rozwiązania na przyszłość

„Choć trudno jest dokładnie przewidzieć rozwój wydarzeń w tak niepewnych warunkach gospodarczych, można zastosować sześć wypróbowanych działań taktycznych, które mogą pomóc firmom z tej branży w wypracowaniu pozycji rynkowej, która po zakończeniu kryzysu zapewni im rynkowy sukces” – wyjaśnia Tom Captain. Działania, o których mowa, obejmują:

* przekształcenie istniejących rozwiązań na bardziej opłacalne oraz opracowanie strategii dla programów wytypowanych do zakończenia, weryfikacji lub modyfikacji;
* ochronę zawartych umów transportowych dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań redukujących ryzyko i zapewniających awaryjne finansowanie;
* opracowanie globalnego modelu biznesowego, w szczególności w odniesieniu do Bliskiego Wschodu i Indii, gdzie nadal mamy do czynienia z rozwijającym się rynkiem transportu lotniczego i lotnictwa militarnego;
* energiczne zarządzanie kosztami i ustalanie realnych celów przy jednoczesnej realizacji misji wobec klienta;
* wykorzystywanie nowych możliwości w dziedzinie przejęć;
* rozpoznawanie i wykorzystywanie możliwości technologicznych oraz pozyskiwanie funduszy na nowe priorytetowe inicjatywy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Egzemplarz raportu Throttling back: Midyear outlook for the global aerospace and defence industry, można zamówić na stronie www.deloitte.com/manufacturing

PR Portal