1Technologie przyszłości w lotnictwie cywilnym i państwowym, stan i perspektywy dla przemysłu lotniczego w Polsce, plany zakupu nowych statków powietrznych oraz centralny port komunikacyjny – wiodącymi wątkami konferencji w Warszawie

Podczas zorganizowanej w tym tygodniu w Warszawie międzynarodowej konferencji i wystawy „Lotnictwo nowej generacji - strategie, technologie, rozwiązania” eksperci z obszaru lotnictwa cywilnego i państwowego debatowali nad szeregiem zagadnień, podzielonych na sześć sesji tematycznych dotyczących kolejno rozwoju rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie środkowo - wschodniej, szans i wyzwań dla portów i linii lotniczych działających w Polsce; innowacyjnych technologii zarządzania bezpieczeństwem i kontrolą ruchu lotniczego; infrastruktury lotnisk i nowych rozwiązań na rzecz obsługi statków powietrznych oraz bezpieczeństwa; rozwoju narodowego przemysłu lotniczego w Polsce; potrzeb, wymagań i planów realizacji modernizacji lotnictwa państwowego oraz kształceniu kadr lotnictwa cywilnego i państwowego.

Ponad 200 decydentów i ekspertów

Wydarzenie, zorganizowane pod patronatem honorowym Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa; Pana Pawła Solocha, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Podsekretarza Stanu, Ministra w Kancelarii Prezydenta RP; Pana Michała Jacha, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; Pana Jerzego Meysztowicza, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Pana Andrzeja Maciejewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wzbudziło duże zainteresowanie ekspertów i decydentów z różnorodnych środowisk związanych z lotnictwem.

Wśród uczestników konferencji byli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i lotniczej, portów lotniczych, polskich i zagranicznych linii lotniczych, kadra kierownicza jednostek i baz lotniczych, przedstawiciele świata nauki oraz producenci różnorodnego sprzętu przeznaczonego dla lotnisk, linii lotniczych, spółek handlingowych oraz lotnictwa państwowego10

Zaawansowane technologie i liderzy rynku

Wśród partnerów wydarzenia także nie zabrakło czołowych polskich i zagranicznych podmiotów zaangażowanych w rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego. Zarówno w programie konferencji jak i w ramach towarzyszącej jej wystawy można było zapoznać się z osiągnięciami, technologiami oraz planami m.in. Polskiej Grupy Zbrojeniowej (Główny Polski Partner Przemysłowy) oraz innych partnerów konferencji - Lotniska Chopina w Warszawie, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego, Welcome Airport Services, Indra oraz Siltec.

 2

Centralny Port Komunikacyjny

W pierwszym dniu najbardziej gorącym tematem była idea Centralnego Portu Lotniczego a właściwie centralnego portu komunikacyjnego, co podkreślali uczestnicy dyskusji przywołując przykłady z zagranicy, wskazujące na konieczność uwzględnienia odpowiedniego skomunikowania takiej inwestycji z istniejącym lub planowanym systemem dróg i transportu kolejowego. Rodzi to wiele pytań nie tylko o przyszłość lotnisk regionalnych, ale także o przyszłość Lotniska Chopina w Warszawie, pełniącego obecnie rolę krajowego portu centralnego. Jak można było przeczytać w wywiadzie, który ukazał się w specjalnym, konferencyjnym magazynie „The Manual”, zdaniem Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i Dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie Pana Mariusza Szpikowskiego aby jakiś port lotniczy mógł pełnić funkcję Centralnego Portu Lotniczego, musi spełniać szereg warunków. Musi leżeć na skrzyżowaniu pasażerskich i handlowych szlaków komunikacyjnych, być intermodalny czyli zdolny do ciągłej rozbudowy, leżeć w miarę możliwości z dala od obszarów gęsto zabudowanych, aby nie było problemów z przekroczeniem norm hałasu. Każdy potencjalny pasażer z większości dużych miast Polski powinien mieć możliwość dojechania do CPK w maksimum 2,5 godziny za pomocą kołowych środków transportu. Lotnisko Chopina, które jest dzisiaj oczywiście największym i centralnym portem lotniczym w kraju, w większości tych warunków nie jest w stanie spełnić. (…) Mówiąc kolokwialnie za jakieś 5-6 lat lotnisko Chopina może się „zatkać”, bo wyczerpane zostaną jego wszelkie możliwości w zakresie powiększania oferty lotów. CPK jest wieloletnim projektem o znaczeniu strategicznym także z uwagi na PLL LOT, gdyż zdaniem Dyrektora PPL jest to dla LOT szansa na skokowe zwiększenie listy połączeń i bycie lotniczym hegemonem w tej części Europy (pełna treść wywiadu jest zamieszczona na stronie www.lotnictwo.ztw.pl).

Regionalne porty lotnicze w Polsce obsługują ok. 35 milionów pasażerów rocznie. Jak one, nawet uwzględniając prognozy wzrostu liczby pasażerów, odczują rozpoczęcie działalności przez CPL? Czy także w Polsce tego typu inwestycja nie zmieści się w założeniach terminowych i budżetowych? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i Lotniska Chopina w Warszawie, regionalnych portów lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskich Linii Lotniczych LOT oraz innych linii lotniczych działających w Polsce. Przy okazji tej dyskusji odrodziło się kilka innych kwestii, jak systemy ACDM, których praktycznie nie ma w Polsce, oraz oszczędności i opóźnienia, które dla portów i linii lotniczych są wspólnym problemem, jednak z różnymi strategiami jego rozwiązania.

Systemy kontroli ruchu lotniczego ATM (Air Traffic Management Systems) to drugi ważki temat pierwszego dnia konferencji, którego rozwinięcie było możliwe w dużej mierze dzięki udziałowi przedstawicieli lotnictwa państwowego. Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło w zeszłym roku procedurę implementacji systemów ATM stricte na potrzeby wojska, gdyż do tej pory korzysta ze wspólnych systemów kontrolowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, podczas gdy potrzeby i specyfika lotnictwa wojskowego jest inna. Jeśli dodamy, że w niedalekiej przyszłości MON planuje zakupy nowych statków powietrznych różnego rodzaju – załogowych i bezzałogowych – to widzimy jak ważki to temat.

3 

Polski przemysł lotniczy i plany modernizacji lotnictwa państwowego

Duża dynamika dyskusji została podtrzymana także drugiego dnia konferencji, zwłaszcza w części dotyczącej tematu polskiego przemysłu lotniczego, który podzielił biorących w niej udział ekspertów co do oceny obecnego stanu i możliwości dalszego rozwoju. Wśród zagadnień pojawiło się m.in. rozważanie jakie działania należy podjąć używając polskiej myśli technicznej powrócić do historycznych możliwości naszego lotnictwa sprzed II Wojny Światowej, gdy mieliśmy 102 projekty nowych samolotów. Ważne pytanie padło o opracowanie strategii odbudowy i rozwoju naszego polskiego lotnictwa – kto powinien się tym zająć: rząd czy może Narodowy Instytut Technologiczny jaki ma być tworzony w niedalekiej przyszłości?

Dla wielu gości i ekspertów obecnych na konferencji długo wyczekiwanymi tematami były modernizacja lotnictwa państwowego oraz szkolenie wykwalifikowanych kadr dla lotnictwa państwowego i cywilnego, z udziałem przedstawicieli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Uzbrojenia, Straży Granicznej, Policji, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się zarówno z obecnym wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w lotnictwie państwowym oraz w szkoleniu pilotów, jak również usłyszeć o planach zakupu statków powietrznych zarówno w ramach Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (w obszarze lotnictwa – śmigłowce, samoloty transportowe, samoloty VIP etc.) jak i Straży Granicznej.

Dużo miejsca podczas dyskusji poświęcono bezzałogowym statkom powietrznym. Polska jest trzecim krajem na Świecie (po USA i Japonii) pod względem ilości przeszkolonych i posiadających licencje operatorów UAV – posiadamy ich ok. 4 tysięcy. Dla porównania, w Izraelu jest tylko ok. 40 - ale ten kraj praktycznie nie korzysta z latających bezzałogowców w zastosowaniu cywilnym. Polska ma również jedne z najszybciej ustanowionych i jedne z najlepszych regulacji jeśli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne.

 5

Organizatorzy i partnerzy

Konferencja i wystawa są rozwinięciem organizowanej od 10 lat przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy LOTNISKO, której tematyka zogniskowana była na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie. Współorganizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kuźnia kadr lotnictwa państwowego i cywilnego oraz jeden z najważniejszych symboli polskiego lotnictwa wojskowego.

Głównym Polskim Partnerem Przemysłowym konferencji była Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Partnerami konferencji były Lotnisko Chopina w Warszawie, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Welcome Airport Services, Indra oraz Siltec.

Patronami branżowymi tegorocznej konferencji były Związek Regionalnych Portów Lotniczych oraz Polski Klub Lotniczy.

Patronat medialny nad konferencją objęły Polska Zbrojna, Samoloty.pl, PRTL.PL Polski rynek Transportu Lotniczego, Lotnictwo Aviation International oraz ViaExpert.

6

147

 8

 

9

 

12

 11

15