Nagoya Airport view from promenadePrzypuszczam, że wielu z nas, niezwiązanych z lotnictwem zawodowo, nie potrafi podać różnicy między lotniskiem a portem lotniczym.

 

 

 

 


Szukając odpowiedzi, zadałem takie pytanie znajomym, korzystającym z samolotu, jako środka komunikacji. To, co usłyszałem, potwierdziło moje przypuszczenia.  
Dlatego teraz, na progu sezonu urlopowego i wakacyjnego, postanowiłem napisać, czym się różni lotnisko od portu lotniczego.


Lotnisko – to wydzielony obszar na lądzie lub wodzie w części lub całości przeznaczony do wykonywania startów i lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującym się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk.
    

Lotniska dzielimy odpowiednio na:

 • publiczne ogólnego dostępu,
 • niepubliczne wyłączonego użytku

ICAO przy podziale lotnisk zastosowało jeszcze inne kryterium. Podzieliło lotniska biorąc pod uwagę parametry techniczne pasa startowego (długość i szerokość). Miara zostaje określona, poprzez   rozpiętość skrzydeł samolotu oraz odległość między kołami głównego podwozia.  

 

Port lotniczy - według definicji zawartej w Prawie lotniczym – lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do celów handlowych. Ponieważ nasz kraj należy do Unii Europejskiej, warto wiedzieć, jak ta definiuje to pojęcie. Tak więc port lotniczy to port cywilnym, w którym dokonuje się ponad 50 0000 operacji samolotów cywilnych w ciągu roku. Ktoś kiedyś zarzucił mi, że używam terminu „operacja” w stosunku do samolotów. Nie wiedział, że pod tym kryją się przyloty i odloty.

 

 

Tereminal 3 Łódź Airport

 


Mamy porty lotnicze, które są portami uniwersalnymi. To znaczy takimi, w których odbywa się ruch pasażersko – towarowy. Porty nie koncentrują się tylko na obsłudze ładunków (towarów). Co prawda nie brakuje takich, którzy za ładunek (towar) chcą uważać odbywającego lot pasażera. Ale ja pozostanę przy wcześniejszym sformułowaniu.


Port lotniczy zbudowany jest:

 • urządzenia pozwalające  na bezpieczne starty i lądowania,
 • budynki usługowo – techniczne,
 • dworzec pasażerski,   
 • dworzec towarowy,
 • magazyny towarowe,
 • zaplecze naziemne.

Wszystko to sprawia, że porty lotnicze aby móc funkcjonować zajmują odpowiednio dużo miejsca. Idąc dalej, można podzielić porty według różnych kryteriów.

Najbardziej znane to:
     - krajowe porty lotnicze,
     - międzynarodowe porty lotnicze

 

Portem krajowym jest lotnisko przeznaczone w y ł ą c z n i e do obsługi krajowego ruchu lotniczego. Natomiast gdy mówimy i piszemy o porcie międzynarodowym, to jest to lotnisko, z którego odbywają się starty i lądowania statków powietrznych w ruchu międzynarodowym i krajowym.

Można również zastosować kryterium wielkość obsługiwanych przewozów, liczby wykonywanych startów i lądowań, a także funkcji jaką port pełni-to jest obsługa przewozów międzynarodowych na trasach: krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu.

 

Porty możemy także podzielić na
- lokalne,
- regionalne,
- centralne.

Istnieje także podział ze względu form własności (do kogo należą):
- prywatne,
- komunalne,
- państwowe.    

 

Portem centralnym  w przypadku Polski takim jest Warszawa – Okęcie jest własnością państwa.


Wcześniej wspomniałem co tworzy port lotniczy. Poniżej bliżej zdefiniuję jego elementy składowe. Tak więc gdy mówimy i piszemy:   

 • urządzenia pozwalające na bezpieczne starty i lądowania tworzą je:

                - pasy startowe o podanych w stosownych normach i przepisach długościach ,
                - drogi kołowania i drogi łącznikowe do pasów startowych,
                - miejsca postojowe samolotów,

 • wieże kontrolne, systemy kontroli obszaru powietrznego i kontroli lotów  

                - budynki usługowo – techniczne tworzą je:
                - budynki straży pożarnej i ratownictwa medycznego,
                - hangary,
                - stacje paliw,
                - warsztaty i magazyny

 • dworzec pasażerski, tworzą go:

                - miejsca odpraw celnych i paszportowych,
                - poczekalnie,
                - zaplecze np.: gastronomiczne,
                - pomieszczenia służb ochrony,
                - pomieszczenia kontroli bezpieczeństwa,  
                - hotele,
                - parkingi

 • dworzec towarowy, tworzą je:

                 - pomieszczenia służb celnych,
                 - pomieszczenia spedytorów,
                 - pomieszczenia przedstawicieli związanych z obsługą ładunków ( towarów )

 • magazyny towarowe,
 • zaplecze naziemne

 

Rzecz jasna aby móc prowadzić port lotniczy w Polsce potrzeba złożyć odpowiednie dokumenty. Następnie czekać na zezwolenie. Zezwolenia udziela Urząd Lotnictwa Cywilnego. Gdy to już zostanie wydane to. Następnym krokiem jest wpis do rejestru lotnisk cywilnych.

 

Tyle z mojej strony w telegraficznym skrócie o tym czym się różni lotnisko od portu lotniczego.

 

Konrad RYDOŁOWSKI