guttmejerPrzedstawiamy kolejnego lotnika. Tym razem wspominamy Eugeniusza Guttmejera, zdolnego pilota, który zginął śmiercią tragiczną.

 

 

 

 

 

Urodził się 4 stycznia 1898 r. we Włocławku, a nauki pobierał w szkole realnej w Warszawie. Podczas I wojny światowej został internowany. Trafił do Niemiec, skąd zbiegł i przedostał się do Francji. Tam zyskał szansę i uzupełnił braki w wykształceniu. Ukończył naukę w szkole średniej. Tak edukowany wstąpił do formowanego Wojska Polskiego. Będąc w nim otrzymał przydział do lotnictwa.


Edukację lotniczą zdobywał między innymi w Pau. Rok po zakończeniu wojny wrócił do Polski. Był lotnikiem w Armii generała Hallera. Latał w 1. Eskadrze w wojnie polsko – rosyjskiej na Froncie Litewsko - Białoruskim. W połowie maja 1920 r. będąc w stopniu podchorążego, Guttmejer rozpoczął służbę w 19. eskadrze myśliwskiej. Odniósł zwycięstwo w walce powietrznej z samolotem przeciwnika. W sierpniu brał udział bitwie warszawskiej.


Podczas służby w lotnictwie, w czasie wojny 1919 – 1920, zaliczył dwa, poważne w skutkach, wypadki lotnicze. Po zakończeniu wojny został skierowany do Grudziądza. Został instruktorem w Wyższej Szkole Pilotów. Z chwilą utworzenia, trafił do 4. Pułku Lotniczego. Tam pełnił służbę od 1924 r.


W 1925 r. był jednym z tych pilotów, którzy drogą powietrzną przyprowadzili do Polski samoloty zakupione we Francji. W marcu 1926 r. powierzono mu rozkaz sformowania w pułku eskadry myśliwskiej. Tak powstała w 4. Pułku Lotniczym 123. eskadra myśliwska.


Będąc w pułku sam oblatywał samoloty, które miały być przydzielone do eskadry. Zginął śmiercią lotnika w dniu. 17 marca 1926 r. Tego dnia oblatywał myśliwskiego SPAD – a. W czasie wykonywania akrobacji od samolotu oderwało się skrzydło. Maszyna runęła i uległa rozbiciu. Pilot zginął. Guttmejer został pośmiertnie  awansowany na stopień kapitana. Spoczywa na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie.


Konrad RYDOŁOWSKI