Perlan 2 first flight 01Szybowiec Perlan 2 jest niezwykłym, bo bezsilnikowym, statkiem powietrznym. We wrześniu dokonał, wydawałoby się, niemożliwego. Po raz pierwszy bowiem wzniósł się na  wysokość około 1500 metrów (5000 stóp) nad lotniskiem Roberts Field (Redmond Municipal Airport) w Oregonie.

 

 

Statek jest zaprojektowany z myślą o łamaniu granic przestrzeni kosmicznej i lotów na dużych wysokościach, a także odkrywaniu zmian klimatu i eksploracji kosmosu. Oprócz tego w roku 2016 organizatorzy projektu chcą pobić rekord świata w wysokości lotu płatowca.+

 

Perlan II jest zaprojektowany przez organizację non-profit The Perlan Project, która zrzesza liderów z branży lotnictwa, inżynierii oraz kosmonautyki. Swoje wsparcie dla projektu wyraził też Airbus Group,Weather Extreme Ltd., United Technologies oraz BRS Aerospace. i inni sponsorzy.

 

Perlan 2 separates from towplane during first flight 02

 

Perlan 2 jest hermetyzowany, dzieli czemu może wykorzystywać prądy powietrzne w pewnych rejonach górskich, np.: w pobliżu bieguna północnego i południowego. W przyszłym roku statek  ma się wzbić na wysokość 27 500 (90 000 stóp), przekraczając pułap operacyjny samolotów U-2 i SR-71. Prędkość rzeczywistą, jaką osiąga szybowiec na tej wysokości przekracza 640 km/h (400 mil/h), przy gęstości powietrza wynoszącej niespełna 2 %. Dwuosobowa załoga musi więc oddychać tlenem z aparatów oddechowych o obiegu zamkniętym, podobnych do tych, których astronauci używają w przestrzeni kosmicznej.

 

Perlan 2 take off for first flight 03


Szybowiec może też przenosić instrumenty naukowe dostarczające nowe informacje o zmianach klimatycznych oraz o górnych warstwach atmosfery.
Ponieważ Perlan 2 nie ma silnika, może eksplorować krawędź kosmosu bez zanieczyszczania badanej atmosfery, co poszerzy ludzką wiedzę kilku obszarach:

-    Zrozumienie zjawisk pogodowych. To, co dzieje się w górnych piętrach stratosfery, wpływa na pogodę na całym świecie, a Perlan 2 będzie mógł bezpośrednio obserwować ważne zjawiska atmosferyczne, o których dotychczas można było tylko spekulować.

-    Przewidywanie zmian klimatu. Perlan 2 będzie gromadził dane i udostępniał je badaczom klimatu na całym świecie, co pozwoli ulepszyć modele klimatyczne, aby dokładniej przewidywać zmiany klimatu i skuteczniej im zapobiegać.

-    Diagnozowanie warstwy ozonowej. Perlan 2 może pobierać niezanieczyszczone próbki powietrza ze stratosfery, aby mierzyć stężenie środków chemicznych rozkładających ozon i oceniać, czy warstwa ozonowa odnawia się, czy nadal zanika.

-    Przyszłość lotnictwa. Zjawiska pogodowe, które Perlan 2 napotka na dużych wysokościach, mają związek z bezpieczeństwem i osiągami samolotów, zwłaszcza że lotnictwo cywilne dąży do zwiększenia pułapu operacyjnego.

-    Przyszłość podróży kosmicznych. Perlan 2 będzie działał w warunkach atmosferycznych zbliżonych do tych, które panują na Marsie, dostarczając informacji o tym, jak płatowce mogłyby latać nad powierzchnią Czerwonej Planety.

 

Więcej na ten temat pisaliśmy:

Lot szybowcem na krawędzi kosmosu - współpraca Grupy Airbus i Perlan ProjectLot szybowcem na krawędzi kosmosu - współpraca Grupy Airbus i Perlan Project

Airbus pracuje nad nową konstrukcją szybowca

Szybowcem na skraj przestrzeni kosmicznej?

 

***

foto: materiały prasowe