slownikWybierając się do innego kraju samolotem, warto znać podstawowe zwroty w języku angielskim, które zdecydowanie ułatwią pobyt na zagranicznym lotnisku i samą podróż. Zachęcamy zapoznania się z mini słownikiem, którym zawarte są najbardziej podstawowe słówka i zwroty.

 

 

 

 

Tablica informacyjna

 • Arrivals [arajwals] – przyloty
 • Cancelled [kanseld] – odwołany
 • Delayed [dylejd] – opóźniony
 • Departure [deparczyr] – odloty
 • Destination [destinejszyn] – cel podróży
 • Domestic flight [domestik flajt] – lot krajowy
 • Estimated time [estymejtyd tajm] – szacowany czas (przylotu)
 • Gate [gejt] – wyjście do odlotu
 • International flight [internaszional flajt] – lot międzynarodowy
 • Landed [lendyd] – wylądował
 • On time [on tajm] – na czas (bez opóźnień)
 • Timetable [tajm tejbyl] – rozkład lotów

Odprawa na lotnisku

 • Airline [erlajn] – linia lotnicza
 • Boarding pass [bording pas] – karta pokładowa (bilet lotniczy)
 • Check-in [czek in] – odprawienie bagażu
 • Departure lounge [deparczyr landż] – poczekalnia (głównie dla pasażerów z klasy business)
 • Duty-free shops [diuti fri szops] – sklepy wolnocłowe
 • E-ticket [i-tiket] – bilet elektroniczny (internetowy)
 • Flight [flajt] – lot
 • Hand/carry-on luggage [hand/kary on lagydż] – bagaż podręczny       
 • ID [aj di] – dowód osobisty
 • Metal detector [metal detektor] – wykrywacz metalu
 • Nothing to declare [nating tu dekler] – nic do oclenia
 • Passenger [pasendżer] – pasażer
 • Transit/transfer [tranzit/transfer] – informacja dla pasażerów przesiadających się, gdzie należy udać się, żeby znaleźć informacje o kolejnym locie
 • Trolley [trolej] – wózek bagażowy
 • Weight the luggage [łejt de lagydż] – zważyć bagaż

Pokład samolotu

 • Aisle seat [eisyl sit] – miejsce przy przejściu
 • Beverages [bewerydżys] – napoje bezalkoholowe
 • Boarding [bording] – przyjęcie pasażerów na pokład
 • Cockpit [kokpit] – kabina pilota
 • Fasten your seat belts [fasten jor sit belts] – zapiąć pasy
 • Landing [lending] – lądowanie
 • Meal [mil] – posiłek
 • On the board [on de bord] – na pokładzie samolotu
 • Seat number [sit namber] – numer miejsca
 • Take off [tejk of] – odlot samolotu
 • To get on the plane [tu get on de plejn] – wejść do samolotu
 • Window seat [łindoł sit] – miejsce przy oknie
 • Can I have a glass of red wine, please? [Ken aj hew a glas of red łajn plis?] - Czy mogę prosić o kieliszek czerwonego wina?* (przyp. red.)

Źródło: centerfly.pl

*Portal samoloty.pl nie propaguje spożywania alkoholu. Należy pamiętać o negatywnym wpływie alkoholu na zdrowie człowieka.