Studia podyplomowe z zakresu prawa lotniczego stanowią odpowiedź na wypełnienie luki edukacyjnej w kształceniu podyplomowym, która powstała ze względu na szereg zmian. Są to zmiany w zakresie rozwoju technologicznego związanego z powszechnym zastosowaniem nowych konstrukcji samolotów oraz systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej, standaryzacji przepisów, zasad oraz procedur w relacjach międzynarodowych, strukturalnej i funkcjonalnej integracji wykonywania nadzoru lotniczego oraz badania wypadków lotniczych.

- Studia podyplomowe z prawa lotniczego to jedyne takie studia w Polsce. Ich wysoki poziom został doceniony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , co znalazło wyraz w objęciu patronatem tego programu przez te instytucje. Studia są prowadzone przez profesjonalistów, którzy potrafią przekazywać wiedzę w sposób jasny i zrozumiały. - dr Anna Konert, kierownik studiów „Prawo lotnicze”.

Program studiów zawiera zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa lotniczego publicznego (wprowadzenie do międzynarodowego publicznego prawa lotniczego, konwencje lotnicze regulujące żeglugę powietrzną, lotnicze organizacje międzynarodowe), międzynarodowego prawa lotniczego prywatnego (odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, odpowiedzialność eksploatującego za szkody spowodowane osobom trzecim na ziemi, ubezpieczenia lotnicze), regulacji europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego – system EASA, warunków eksploatacji portów lotniczych w świetle prawa krajowego i międzynarodowego, prawnych aspektów żeglugi powietrznej (FAB) oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie i ekonomiki transportu lotniczego.

Na uwagę w programie studiów podyplomowych zasługuje kadra wykładowców. Wśród grona osób znaleźli się wybitni przedstawiciele nauki prawa lotniczego oraz praktycy-eksperci, w tym m.in.:

 

 

 

 

 • dr Wiesław Bachorski – były wiceprezes i członek Zarządu PLL „LOT” S.A, obecnie wykładowca Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie i Wyższej Zawodowej Szkoły w Lublinie,
 • dr Tomasz Balcerzak - wiceprezes ds. Operacyjno-Technicznych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A, wykładowca prawa lotniczego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Maria Adam Berezowski - wykładowca międzynarodowego i krajowego systemu przepisów lotniczych na Politechnice Krakowskiej, w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego,
 • Krzysztof Kapis - zastępca prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), były Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.,
 • dr Piotr Kasprzyk - wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • dr Edmund Klich – w latach 2006 - 2012 szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, pułkownik rez. pilot Wojska Polskiego,
 • dr Anna Konert - prodziekan WPiA Uczelni Łazarskiego,
 • Krzysztof Pawłowski - w latach 1997-2006 Prezes Portu Lotniczego Poznań - Ławica im. H. Wieniawskiego, obecnie Prezes Zarządu Avia Solution Inteligent Group sp. z o. o.,
 • Dr Małgorzata Polkowska - pełnomocnik Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Europejskich i Międzynarodowych,
 • Piotr Wieczorek - Biuro Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie,
 • Prof. dr hab. Marek Zylicz – członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kadry oraz kierunku znajdują się tu tajna stronie:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-lotnicze/