2

Branża lotnicza rozwija się niezwykle dynamicznie, co powoduje rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, rozumiejącą jej specyfikę. Studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Lotnictwie” są projektem innowacyjnym na rynku polskim i nie mają odpowiednika w ramach działalności innych uczelni.

 

 

Program studiów ma przygotować słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w szeroko rozumianej branży lotniczej. Studia nastawione są na analizę potrzeb branży lotniczej oraz dostarczenie najnowszej wiedzy i narzędzi pracy niezbędnych kadrze kierowniczej firm. Dają możliwość poznania i zastosowania efektywnych rozwiązań w niezwykle dynamicznie zmieniającym się obszarze lotnictwa. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii, stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii, pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.

 

lazarski

 

Studia adresowane są do m.in.:

  • pracowników szeroko rozumianej branży lotniczej, zajmujących się zarządzaniem kadrami – menedżerów personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp.
  • absolwentów studiów wyższych, którzy planują lub już związani są zawodowo z branżą lotniczą, a których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach.

 

lazarski1Ukończenie studiów powinno dać uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

 

W skład kadry wykładowców wchodzą m.in.:

 

dr Krystyna Leszczewska - ekonomista, nauczyciel akademicki, ekspert rynku pracy oraz ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach, praktyk zarządzania,

 

dr Karol Kowalewski - ekonomista, nauczyciel akademicki, praktyk zarządzania zespołem, specjalista w obszarze oceniania pracowników i wartościowania pracy,

 

dr Robert Szostak - ekspert w obszarze komunikacji społecznej, negocjacji, mediacji, psychologii konfliktu,  trener i nauczyciel akademicki,

 

prof. nz dr. hab. Joanna Moczydłowska - specjalista w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, nauczyciel akademicki, psycholog, doradca personalny. Profesor w Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Praktyk zarządzający zespołami,

 

mgr Anna Szablewska – Mierzwa - Specjalista w obszarze szkolenia personelu pokładowego w zakresiepodstaw lotnictwa, bezpieczeństwa i procedur awaryjnych, czynnika
ludzkiego w operacjach lotniczych oraz udzielania pierwszej pomocy. Od wielu lat aktywny pracownik jednych z największych na polskim rynku
linii lotniczych. Autorka podręcznika dla stewardess,

 

mgr Ewa Danecka – Łatka - Doktorantka Wydziału Zarządzania UW, nauczyciel akademicki
specjalizująca się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, certyfikowany instruktor zarządzania zasobami załogi (CRM),

mgr Kamila Dudek - konsultant HR, psycholog, specjalista Employer Brandingu,

mgr Marek Heidrich - psycholog, konsultant HR, specjalista do spraw rekrutacji, trener.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie: rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-lotnictwie/