Realizowany od 2011 r. projekt pod nazwą „Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zbliża się ku końcowi.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie B-4 – Koordynator Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego – Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego oraz członkowie klastra.

Ostatni etap realizacji projektu jest czasem podsumowań, wyciągania wniosków i podejmowania dalszych działań w kierunku zapewnienia trwałości projektu.

 

 

 

W ramach projektu powstała hala z zapleczem produkcyjno – badawczym, gdzie firmy z branży lotniczej i okołolotniczej pracowali nad stworzeniem unikalnej konstrukcji latającej. Celem projektu jest wsparcie wspólnych przedsięwzięć Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego, zmierzających ku przygotowaniu szeregu wspólnych produktów o charakterze innowacyjnym i wprowadzenie ich na rynek. Efektami projektu będzie wdrożenie produkcji kilku innowacyjnych, proekologicznych produktów dla branży lotniczej. Projekt inicjuje proekologiczny trend w lotnictwie – dziedzinie, która do tej pory była jedną z najbardziej „odpornych” na działania proekologiczne i może docelowo zmniejszyć jego niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Członkowie klastra uzyskali dostęp do nowoczesnego zaplecza produkcyjno-badawczego, co niewątpliwie wpłynie zarówno na rozszerzenie zasięgu i skali ich działania, jak i na podniesienie bezpieczeństwa konstrukcji ultralekkich.

 

 

 

 

Ostatnim produktem jaki powstanie jest motoszybowiec z silnikiem pneumatycznym. Motoszybowiec będzie wykonany w technologii skorupowej z najnowszych materiałów m.in. tkanin węglowych, o zoptymalizowanej aerodynamice i najnowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Będzie to pierwszy na świecie motoszybowiec z napędem pneumatycznym i w następnych wersjach również z napędem elektrycznym. W szybowcu zostaną wykorzystane również nowe elektroniczne i elektryczne układy sterujące i kontrolne. Zakłada się, że konstrukcja będzie budzić duże zainteresowanie na rynku, ze względu na niski koszt eksploatacji, doskonałe parametry lotu i łatwość pilotażu. W szybowcu zostaną zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne, co sprawi, iż w opisanym zakresie będzie to jeden z najnowocześniejszych motoszybowców na świecie.

 

 

Po zakończeniu realizacji projektu, w czerwcu lub lipcu 2013r., planuje się prezentację jego efektów - ultralekkiego motoszybowca z napędem pneumatycznym wraz z infrastrukturą umożliwiającą jego zasilanie z wykorzystaniem energii słonecznej.

 

 

Koszt projektu to 9 911 600,00 zł.

Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 30.06.2013 r.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka