W dniu 21 lutego 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie już po raz szósty odbyła się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2013. przygotowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A., miesięcznik „RAPORT-wojsko, technika, obronność”, magazyn lotniczy „Skrzydlata Polska” .

 

Celem była promocja oraz popularyzacja zagadnień związanych z planami budowy, modernizacji i wyposażania lotnisk oraz infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej w Polsce, a także bezpieczeństwa pasażerów i obsługi ruchu pasażerskiego.

 

 

W Konferecji udział wzięli : przedstawiciele rządu; przedstawiciele samorządów: prezydenci miast, marszałkowie, burmistrzowie; zarządy lotnisk regionalnych; przedstawiciele zarządów linii lotniczych; inwestorzy; konsorcja i firmy z branży budowlanej, informatycznej, finansowej, ochroniarskiej; firmy konsultingowe; firmy dostarczające nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

 

Tematyka konferencji LOTNISKO 2013 obejmowała następujące zagadnienia: 

 

Tematem inaugurującym Konferencję był „Inwestycje polskie stymulatorem dalszego rozwoju lotniczej infrastruktury transportowej” Głos w tej kwestii zabrał m. in. Krzysztof Kapis dyrektor Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który omówił zagadnienia związane z rentownością regionalnych portów lotniczych. Zwrócił uwagę na koszty funkcjonowania takich lotnisk. W Polsce na 13 portów lotniczych tylko 5 uzyskuje zyski.

 

Podobnie wypowiadała się również Henryka Bochniarz prezes Boeinga na Europę Wschodnią i Środkową. Zachęcała wszystkich, którzy dążą do otwierania regionalnych portów lotniczych, aby zwrócili uwagę na koszty. Marża w przewozach lotniczych wynosi obecnie od 1 do 2 %. To dowodzi ogromnej konkurencji i jak trudno skutecznie działać w tej branży. Polskie porty regionalne obsługują średnio od 300 do 400 tys. pasażerów. Tymczasem, by w miarę funkcjonować, port musi obsłużyć od 1-1,5 mln osób.

Beata Jaczewska podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zwróciła uwagę na przygotowywane przez Komisję Europejską nowe dyrektywy związane z emisją CO2 i hałasu. Zmusi to właścicieli lotnisk do inwestycji, które niestety zwiększą koszty ich funkcjonowania.

Przemysław Nowak, prezes Portu Lotniczego Łódź podkreślił, że powstanie lotniska przy tym mieście zwiększyło atrakcyjność regionu pod względem gospodarczym. Z kolei Artur Tomasik , prezes Portu Lotniczego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego i prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych zwrócił uwagę na rolę transportu towarowego. Jego zdaniem szansą dla katowickiego lotnictwa jest silny rozwój przemysłu elektronicznego i samochodowego na Śląsku.

W trakcie Sesji II dyskutowano odnośnie kierunków rozwoju lotnictwa wspierane przez Komisję Europejską oraz stan realizacji wymagań zawartych w SES i w koncepcji FAB-ów. Omawiane były też wyniki konferencji WATMC 2013.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była Partnerem Strategicznym, a także brała czynny udział w tym wydarzeniu. Prezes PAŻP zaprezentował informacje o wynikach operacyjnych w roku 2012, kosztach zapewniania służb ATM/CNS w Polsce na tle innych krajów w Europie, a także stan realizacji koncepcji FAB w odniesieniu do działań realizowanych w FAB Baltic.

Prezentacja PAŻP "Główne kierunki zmian z sektorze lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej".

 

Emmanuelle Maire przedstawicielka Komisji Europejskiej zwróciła uwagę, że obecnie większość nowych portów lotniczych powstaje po za Europą. Najwięcej w Chinach. Rocznie przybywa tam od 300 do 400 samolotów. Zwróciła także uwagę na powstającą unijną Kartę Praw Pasażera.

W konferencji udział wziął także Prezes Aeroklubu Polskiego – Włodzimierz Skalik, który w swoim wystąpieniu skupił się na rozwoju lotnisk lokalnych w Posce. Włodzimierz Skalik wygłosił prelekcję pod tytułem  “Rozwoju lotnisk lokalnych w Polsce w świetle nowych regulacji prawnych”.

Konferencji towarzyszyła wystawa produktów i usług z zakresu infrastruktury lotniskowej oraz okołolotniskowej. Dotyczyło to m.in. rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa codziennej eksploatacji, zarządzania ruchem lotniczym oraz reagowania na sytuacje kryzysowe, standardów eksploatacji obiektów i wspomagania zarządzaniem ruchem pasażerów, wreszcie zaplecza serwisowego i logistycznego.

 

 

 tekst. MP

źródło : altair.com.pl, Aeroklub Polski, PAZP