Forum Logistyki Polski Wschodniej, to największe wydarzenie logistyczne w regionie określanym jako Polska Wschodnia. Inicjatywa realizowana jest cyklicznie od 2009 roku. 


Głównym celem spotkań podczas Forum jest wymiana praktycznych doświadczeń w branży logistycznej, flotowej i lotniczej, poznanie najnowszych trendów technologicznych oraz podjęcie ważnego dla rozwoju logistyki ponadregionalnej w województwach Polski Wschodniej, skutecznego dialogu świata biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

 

IV edycja FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ odbędzie się w dniach 8-9 października 2012 w Lublinie  w konwencji trzech konferencji tematycznych:

 

 

Głównym pretekstem  dla organizacji Forum Lotniczego jest finalizacja budowy Portu Lotniczego Lublin. Takie inwestycje mają nie tylko znaczenie społeczne ale przede wszystkim biznesowe, włączając kolejny kanał komunikacyjny w ogólny system logistyczny regionu.

·         W jakim kierunku powinien pójść rozwój regionu przy posiadaniu portu lotniczego?

·         Czy usługi cargo będą znaczącym elementem działalności portu lotniczego?

·         Jaki wpływ ma port lotniczy na aktywizację regionu i rozwój usług około lotniskowych ?

 

Plany i strategie związane z budową lotniska przedstawi Prezes Portu Lotniczego Lublin Pan Grzegorz Muszyński, który również oprowadzi gości po obiekcie i opowie o etapach budowy.

 

Gościem specjalnym będzie Pan dr Jacek Sobczak, który od początku bardzo mocno związany jest z inicjatywą i realizowaną inwestycją budowy Portu Lotniczego Lublin.

 

Dodatkowe poruszane tematy to m.in.:

·         Bogata siatka połączeń kluczem powodzenia inwestycji

·         Port Lotniczy Lublin w systemie lotnisk regionalnych w Polsce

·         Strategia rozwoju transportu lotniczego Polski i jej regionów

·         Air–taxi – szybko i bezpiecznie

·         Komplementarność naziemnych systemów komunikacyjnych z lotniczym

·         Jak najlepiej wykorzystać lotnictwo ogólne w celach biznesowych?

·         prywatny biznesowy statek powietrzny – czy warto?.

·         Panel dyskusyjny - Rozwój Cargo Polski Wschodnie

 

Ogromne wyzwanie stoi przed operatorami logistycznymi, którzy zaczynają prężnie działać w Regionie Polski Wschodniej. Istotna przestrzeń rozwojowa wraz z potencjałem trans granicznym niesie ze sobą spore szanse ale również i zagrożenia.

·         W jakim kierunku powinny zmierzać inwestycje w infrastrukturę logistyczną w Polsce Wschodniej?

·         Co wybrać, Brown czy Green Field?

·         Jakie korzyści z rozwijającej się infrastruktury  mogą powstać dla lokalnych przedsiębiorców?

·         Czy istnieje zapotrzebowanie na outsourcing usług magazynowo-logistycznych i w jakim stopniu będą mogły zaspokoić potrzeby lokalnych firm?

 

Wokół tematu głównego będą skupione zarówno wystąpienia zaproszonych operatorów logistycznych, deweloperów i przedstawicieli firm, jak również panele dyskusyjne w które włączą się przedstawiciele władz lokalnych z województw Polski Wschodniej, wypowiadając się na temat planów i możliwości inwestycyjnych w poszczególnych obszarach.

 

Gościem specjalnym będzie Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski – Szef Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , znacząca postać w świecie logistyki, autor wielu projektów badawczych i publikacji w zakresie Logistyki i Zarządzania łańcuchem Dostaw.

 

Temat główny będzie pogłębiany w wystąpieniach wygłaszanych przez ekspertów i praktyków branży motoryzacyjnej i flotowej.

·         Czy rozwiązania pro ekologiczne to moda czy konieczność?

·         Jak budować politykę flotową firmy w oparciu o ekologię?

·         Gdzie szukać oszczędności w posiadanych i użytkowanych flotach pojazdów ?

W panelu dyskusyjnym tematem rozważań i opinii będą realne bariery we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych zarówno pod względem kosztowym jak i organizacyjnym.

 

 

Gościem specjalnym będzie Pan Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker wraz z zespołem badawczym, który przedstawi dwa najnowsze alternatywne rozwiązania stosowanych paliw.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

INFORMACJE O FORUM

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na dedykowanej stronie www.forumlogistyki.pl