Zapraszamy na kolejny artykuł serii "Teleinformatyka i telekomunikacja w transporcie lotniczym", w którym przedstawiono system ATIS.

 

ATIS (ang. Automatic Terminal Information Service) – służba automatycznej informacji lotniczej, jeden z najważniejszych systemów w użyciu oraz komunikacji pomiędzy pilotem oraz kontrolerem.

 

System, który nadaje w przestrzeń lub jest wysyłany do sieci AFTN, Data Link lub AIS w języku angielskim komunikat w postaci skompletowanego nagrania. Komunikat tego systemu zawiera dane operacyjne oraz warunki meterologiczne panujące na lotnisku. Dane do kompletowania komunikatu pobiera z systemu pogodowego jak np. VAISALA, każdą zmianę warunków jednak musi potwierdzić meteorolog pracujący na danym lotnisku. Piloci przed kontaktem z kontrolą ruchu lotniczego odsłuchują komunikat ATIS, aby skrócić komunikację do istotnych wiadomości, jest to na tyle ważny system, iż trzeba potwierdzić kontrolerowi, że odsłuchało się aktualną wiadomość ATIS przez podanie właściwiej litery komunikatu. Przy każdej zmianie warunków pogodowych komunikat jest nadawany w zmienionej wersji o nowe informację oraz kolejną literę w alfabecie, która jest podawana na początku i końcu każdej wiadomości.

 

 

Rysunek [1], ATIS. Źródło : http://www.airport-int.com

Rysunek [1], ATIS. Źródło : http://www.airport-int.com

 

 

Atis ma ciągłe nadawanie wiadomości w przestrzeń, więc dioda pomarańczowa na urządzeniu po prawej stronie (na rysunku drugim) ciągle się pali.

ATIS zawiera w sobie :

1) informację o miejscu położenia ATIS’a oraz kolejną literę alfabetu,

2) dokładną godzinę i minutę UTC, o której zostaje wiadomość ATIS potwierdzona,

3) Stan drogi startowej i który pas jest w użyciu,

4) jakiego systemu nakierowania możemy się na tym pasie spodziewać,

5) jaki dział funkcjonuje na ziemi,

6) poziom przejściowy z QNE[1] na QNH[2] i na odwrót,

7) informację na temat kierunku wiatru przyziemnego i jego sile,

8) widzialność pionowa,

9) zachmurzenie – informacja o podstawach chmur (FEW 2300ft i BKN 5300ft),

10) temperatura powietrza i rosy,

11) obecne ciśnienie atmosferyczne QNH na lotnisku,

12) informacje ważne dla operacji lotniczych np. Bird Activity – aktywność ptaków,

13) litera alfabetu, ta sama co na początku całego komunikatu

 

Rysunek 2, ATIS operacyjny oraz nadajnik dla ATIS’a. Własnego autorstwa.

 

 

 


ATIS / VOLMET

 

ATIS/VOLMET to połączenie dwóch systemów ATIS oraz VOLMET, jest to system, który rozgłasza informację o pogodzie wokół lotniska (ATIS) oraz pogodzie obszaru (VOLMET). System ten może rozgłaszać radiowo wiadomości na oddzielnych częstotliwościach oraz udostępniać pogodę za pomocą depesz AFTN, AMHS i AWOS.

 

Rysunek 3, ATIS/VOLMET. Własnego autorstwa.

 

 

D-ATIS (ang. Digital Automatic Terminal Information Service) - cyfrowo nadawana wersja ATIS w wersji tekstowej, wiadomość meteorologiczna może być rozsyłana przez system ACARS i wyświetlana na monitorze w samolocie. Wiadomość może być dystrybuowana w sieci WAN, udostępniania na stronie www i każdy zainteresowany hobbysta lub symulatory lotu mogą korzystać z aktualnych danych pogodowych. Aktualne dane meteorologiczne mogą być pobierane z systemu umieszczonego w samolocie lub ze stworzonych raportów pilotów.

 

 

 

Wiadomość atis, materiał audio video

http://lotnictwo.rgal.pl/pliki/Atis%20broadcast.mp4 

 

Dodatkowe informacje :

Airport Atis Reprots : http://www.youtube.com/watch?v=xp1OQG9npY8

ATIS UHER http://www.atis-systems.com/ - Niemiecka firma która wdraża rozwiązania dla ATC

www.heading.pata.pl/atis.htm

http://www.aviationwa.org.au/AviationListsInfo/ATIS - Bierzące informacjie ATIS z wybranych lotnisk

http://www.morcom.com/pdf/EATIS_description.pdf System E.ATIS firmy Morcom

 

 

 

Tekst: Robert Gałus  (http://lotnictwo.rgal.pl)

Fot. za: http://lotnictwo.rgal.pl/