Uroczystości pod Pomnikiem ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej (na stołecznym Polu Mokotowskim) i spotkanie lotniczych pokoleń w ogrodach Dowództwa Sił Powietrznych były osnową centralnych obchodów Święta Lotnictwa i zakończyły VI Światowy Zjazd Lotników Polskich. Nad centrum Warszawy, z kursem 330 stopni, przeleciały cztery groty odrzutowców – TS-11 Iskra, Su-22, MiG-29 i F-16.

 

 

 

 

 

Ceremonię uświetniły obecność sztandarów wszystkich jednostek Sił Powietrznych oraz obecność Kompanii Reprezentacyjnej SP z Dęblina i Orkiestry Reprezentacyjnej SP z Poznania. Pod pomnik przybyli wiceminister Czesław Mroczek, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska, dowódcy Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka, Dowództwa Operacyjnego generał broni Edward Gruszka i Wojsk Specjalnych generał brygady Piotr Patalong. W ogrodach DSP z lotnikami spotkali się między innymi minister obrony Tomasz Siemoniak, generał Cieniuch, poseł Jadwiga Zakrzewska, biskup polowy WP Józef Guzdek, kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski i inni znamienici oficjele.

 

Podczas uroczystości na terenie, gdzie istniało pierwsze lotnisko w Warszawie, generał broni pilot Lech Majewski przekazał sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie do dęblińskiego Muzeum SP, na ręce tej placówki, komandora w stanie spoczynku Waldemara Wójcika. Generał Majewski oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP generał dywizji pilot w stanie spoczynku Franciszek Macioła przekazali do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie replikę dzwonu przeznaczonego przed laty dla mauzoleum kapitana Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury (oryginał nigdy nie dotarł do Cierlicka). Replikę odebrał także dyrektor muzeum. Następnie wiceminister obrony Czesław Mroczek, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch i dowódca Sił Powietrznych wręczyli medale, awanse, wyróżnienia i nagrody wyróżniającym się kombatantom, weteranom oraz czynnym żołnierzom. Lotniczym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali przez prezydenta generał dywizji Jan Śliwka, generałowie brygady Tomasz Drewniak i Marek Sobiechowski, pułkownicy Marek Dąbrowski i Sławomir Żakowski, podpułkownicy Piotr Romanowski i Maciej Wilczyński i kapitan Dariusz Stachurski. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków srebrnym medalem za długoletnią służbę wojskową odznaczony został generał brygady Jan Rajchel. W imieniu zwierzchnika sił zbrojnych wyróżnienia wręczył Zdzisław Lachowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na podpułkownika awansowali między innymi nie podlegający już obowiązkowi służby wojskowej majorowie w stanie spoczynku Marceli Ostrowski (kombatant z czasów ostatniej wojny) i Kazimierz Szrajner, na majora kapitan w stanie spoczynku Józef Domański, na porucznika porucznik Adam Grejson. Akty mianowania wręczyli wiceminister Mroczek i generał Majewski. Z okazji Święta Lotnictwa minister obrony nadał tytuł honorowy Zasłużony Pilot Wojskowy następującym żołnierzom: pułkownikowi Władysławowi Leśnikowskiemu (po raz drugi), generałom brygady Tomaszowi Drewniakowi i Janowi Rajchelowi, pułkownikom Eugeniuszowi Gardasowi, Waldemarowi Gołębiowskiemu, Mirosławowi Jemielniakowi, Mirosławowi Łusiarczykowi, Wojciechowi Pikule, Adamowi Trzeciakowi, Sławomirowi Żakowskiemu, podpułkownikom Krzysztofowi Curowi, Andrzejowi Paczkowskiemu, majorom Krzysztofowi Szkodzie i Jerzemu Trzasce, starszemu chorążemu sztabowemu Marianowi Jaszczukowi, komandorowi pil. Wiesławowi Cuprowi i chorążemu marynarki pil. Waldemarowi Domańskiemu. Tytuł honorowy Zasłużony Żołnierz RP z odznaką I stopnia minister Siemoniak przyznał podpułkownikowi pilotowi w stanie spoczynku Stefanowi Rybińskiemu i pułkownikowi w stanie spoczynku Bogdanowi Zaworskiemu. Kolejne wyróżnienia trafiły do pułkownika Stefana Figurskiego, pułkownika Krystiana Zięcia, podpułkownika Antoniego Czerńca. Oznaki i tytuły wręczyli wiceminister Mroczek, generał Cieniuch i generał Majewski. Dowódca SP wyróżnił z okazji święta tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką w II stopniu: generała brygady Michała Sikorę, pułkownika Jacka Molędowskiego, pułkownika w stanie spoczynku Kazimierza Pogorzelskiego i innych. Oznakę honorową SP przyznał pułkownikom Jarosławowi Pyle, Wojciechowi Ozdze, Zbigniewowi Sadkowi, generałowi dywizji w stanie spoczynku Franciszkowi Maciole,  generałowi brygady w stanie spoczynku Romanowi Harmozie i pułkownikowi w stanie spoczynku Feliksowi Lewandowskiemu. Ponadto dwóm piloto, podpułkownikowi Maciejowi Wilczyńskiemu oraz awansowanemu niedawno na sierżanta podchorążemu Pawłowi Klimkowskiemu dowódca SP wręczył pamiątkowe sygnety z gapą lotniczą w uznaniu za kunszt jakim popisali się lądując 1 sierpnia w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu samolotem PZL-130 Orlik TC-I z zablokowaną prawą golenią podwozia. „To lądowanie wymagało wyjątkowej precyzji przyziemienia. Chcieliśmy uchronić samolot przed zniszczeniem i udało się. Uszkodzenia były niewielkie”, powiedział nam kilka dni wcześniej podpułkownik pilot Maciej Wilczyński. Święto Lotnictwa było też okazją do przyznania przez Zarząd Krajowej Rady Lotnictwa i redakcję Skrzydlatej Polski “Błękitnych Skrzydeł” . To lotnicze, doroczne wyróżnienie honorowe dosały między innymi Polski Kontyngent Wojskowy Orlik IV oraz komponent lotniczy, który uczestniczył w ćwiczeniach Red Flag na Alasce.

 

 

Generał Lech Majewski zapewnił, że zmiany zachodzące w Siłach Powietrznych pozwalają nam wierzyć, że będziemy mieli jeszcze więcej powodów do dumy z bycia lotnikami i że pozostaniemy liderami transformacji w Wojsku Polskim, a nawet w naszej części Europy. „Dzięki temu będziemy mogli więcej ćwiczyć, a więc tak jak poprzednicy być widoczni na niebie Polski i najdalszych zakątków świata”. Nasz dowódca wskazał, że choć w tym roku szczególnie celebrujemy osiągnięcia sportowe naszych poprzedników i mimo tego, że wzrósł nalot godzinowy przyznany lotnikom SP, celem naszej służby nie jest bicie i śrubowanie rekordów. „Stawiamy na jakość i efektywność wykonywania zadań, a nade wszystko na ich bezpieczeństwo. Mimo intensyfikacji działań lotniczych, od ponad dwóch lat w Siłach Powietrznych uniknęliśmy poważnych zdarzeń lotniczych. Nie usypia to naszej czujności. Wiemy, że zagrożenie powodowane błędami ludzi, niedoskonałością techniki i warunkami atmosferycznymi zawsze istnieje. Dlatego nasi żołnierze nieustannie podnoszą kwalifikacje. Usprawniamy system szkolenia. Do obowiązujących instrukcji wykonywania lotów przejęliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań z przepisów obowiązujących w światowym lotnictwie, wdrażamy standardy wynikające z przepisów światowych, unijnych i krajowych, procedur NATO. Działalności szkoleniowej przyświeca teza, że wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo służby naszej i kolegów: od dowódców każdego szczebla do każdego szeregowego”. Zwracając się do kombatantów i weteranów, bohaterów VI Światowego Zjazdu Lotników Polskich, dowódca SP pogratulował awansowanym odznaczonym i nagrodzonym. „Przyznane wam wyróżnienia dowodzą wysokiej oceny waszego dorobku. Nie ma godniejszych od Was strażników niepodległości i ideałów narodowych. Ustanowiliście wzorzec patriotyzmu i zainspirowaliście kolejne pokolenia do wzbicia się w przestworza. Pozwólcie, że będziemy Waszą pasję i zaangażowanie, wasz lotniczy profesjonalizm naśladować w codziennej służbie i pracy”. Wiceminister Mroczek przekonywał podczas uroczystości przed pomnikiem, że „tradycja zbudowała wielkość polskiego lotnictwa, a spotkania z weteranami i kombatantami budują ciągłość pokoleniową”. Ocenił, że lotnictwo wojskowe miało dwa okresy rozkwitu – w latach 50 i w ostatniej dekadzie, gdy odnowiliśmy infrastrukturę i kupiliśmy nowe statki powietrzne. „Świadomi tego, że siły powietrzne stanowią jeden z czynników decydujących o przebiegu wojen chcemy proces modernizacyjny dokończyć”, wskazał wiceminister. „Będziemy pozyskiwać nowe statki powietrzne, dokończymy modernizację baz lotniczych. W ostatnim okresie lotnicy zmieniają procedury, aby nowy sprzęt i wyremontowane lotniska wykorzystywać jak najlepiej”, zapewnił. Życzył lotnikom, aby realizowali pasję zawodową bezpiecznie.

 

Delegacje MON, Sił Powietrznych, organizacji weterańskich i kombatanckich oraz instytucji związanych z lotnictwem złożyły wieńce przed Pomnikiem ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej.

 

 

 

Tekst: Ppłk Artur Goławski Rzecznik prasowy Dowództwa Sił Powietrznych

Zdjęcia: Anna Rudnicka, chor. Jerzy Jabłoński