Dowództwo Sił Powietrznych zaprasza na VI Światowy Zjazd Lotników Polskich (25-28.08.2012 r.) organizowany z okazji Święta Lotnictwa 28.08.2012 r. W spotkaniu lotniczych pokoleń weźmie udział 300 weteranów i seniorów lotnictwa polskiego, którzy wspólnie z lotnikami Sił Powietrznych obchodzić będą swoje święto.

 

 

 

 

 

 

 

Święto Lotnictwa oraz organizowany przez Dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego 6. ŚZLP są najważniejszymi lotniczymi świętami w bieżącym roku. Dlatego, jak podkreślił generał Fryczyński "w ich przygotowanie my lotnicy wojskowi nie szczędzimy trudu. Naszym celem jest uświetnienie osiągnięć polskiego lotnictwa, asów lotniczych, zwycięzców międzynarodowych zawodów sportowych, a także niejednokrotnie ofiary lotników polskich poniesionych podczas powietrznych bitew. Będziemy przypominać etos lotnika profesjonalnego i oddanego służbie, Polakom, którzy na co dzień nie angażują się w działalność lotniczą".

 

Święto Lotnictwa poprzedzi Konferencja prasowa, która odbędzie się 23 sierpnia w Dowództwie Sił Powietrznych.

 

Plan Konferencji:

 

  • Przedstawienie rocznic przypadających w 2012 r. oraz genezy Święta Lotnictwa.

  • Zaprezentowanie głównych przedsięwzięć.

  • Przedstawienie bohaterów zjazdu.

  • Przedstawienie skali przedsięwzięcia.

  • Przedstawienie szczegółowego programu.

  • Wystąpienie przedstawiciela stowarzyszeń kombatanckich:

– mjr pil. Marceli Ostrowski, weteran z Kanady

- Wspomnienia na temat zjazdów

  • Wystąpienie uczestnika zjazdu: kombatant płk Kazimierz Pogorzelski

- Szczegółowe przedstawienie uczestników zjazdu.

 

 

Program VI Światowego Zjazdu Lotników Polskich:

 

24. SIERPNIA – przyloty i przyjazdy uczestników do Warszawy

25. SIERPNIA: rano - wyjazd do Dęblina

11.00 - złożenie wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt

12.00  - zwiedzanie Muzeum SP oraz wybranych elementów bazy dydaktycznej WSOSP

14.30  - wyjazd do Warszawy

19.00 - uroczysta kolacja powitalna z Dowódcą SP

26. SIERPNIA: program turystyczny, czas do dyspozycji gości

27. SIERPNIA:

7.00 - złożenie kwiatów i zniczy przez delegację DSP i weteranów VI ŚZLP przed Obeliskiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w DSP

7.35 - złożenie kwiatów i zniczy przez delegację DSP i weteranów VI ŚZLP na Cmentarzu Powązkowskim na mogiłach:

generała Franciszka Gągora, generała pil. Andrzeja Błasika, gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, gen. bryg. Wojciecha Lubińskiego, ppłk. pil. Roberta Grzywny, ppor. Andrzeja Michalaka, Barbary Maciejczyk, Natalii Januszko, gen. bryg. pil. Jerzego Piłata, gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, gen. bryg. pil. Tadeusza Sawicza, ppor. Stanisława Latwisa, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

12.00  - spotkanie z Prezydentem RP

18.20  - odsłonięcie przez delegację DSP i weteranów VI ŚZLP tablicy „Ku czci lotnikom polskim” na Pomniku Lotnika

19.00  - Apel Poległych przed Pomnikiem Lotników Polskich Poległych w latach 1939-45, w tym:

19.10 – uroczyste przekazanie do Muzeum SP sztandaru Koła SLP w Derby

19.20 – uroczyste przekazanie repliki Sztandaru PSP dla Komitetu Pomnika Lotników Polskich w Anglii

28. SIERPNIA:

9.30 - uroczysta Msza Święta w intencji Lotników Polskich w Katedrze Polowej WP

10.37 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego

12.00 - Uroczysty Apel z okazji Święta Lotnictwa przed Pomnikiem Lotników Polskich Poległych w latach 1939 -1945, w tym:

12.02-12.06 – defilada lotnicza (Biało-Czerwone Iskry, 6 x Su-22, 6 x MiG-29, 6 x F-16)

12.21 –przekazanie Sztandaru PSP do Muzeum SP w Dęblinie

12.40 – przekazanie Dowódcy SP repliki pucharu za zwycięstwo w Challenge’u lotniczym w 1932 roku

12.55 – wręczenie odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych

13.17 – wręczenie wyróżnień „Błękitne Skrzydła”

14.45 – odsłonięcie w Dowództwie Sił Powietrznych tablicy pamiątkowej poświęconej autorom „Marsza Lotników” oraz nadanie Sali Konferencyjnej A imienia twórców „Marsza Lotników”

15.00 – spotkanie lotniczych pokoleń w ogrodach DSP

29. SIERPNIA - odloty (wyjazdy) gości według indywidualnego planu

 

Uwaga: program może ulec zmianie.

 

W uroczystościach udział wezmą m.in:

generał Apoloniusz Czernow
generał Jerzy Gotowała
generał Roman Harmoza
generał Tadeusz Jemioło
generał Tytus Krawczyc
generał Tadeusz Kuziora
generał Jerzy Lewitowicz
generał Franciszek Macioła
generał Czesław Mikrut
generał Ryszard Olszewski
generał Henryk Pietrzak
generał Jerzy Rakowski
generał Edward Redwanz
generał Mieczysław Walentynowicz
generał Donald Józef Kutyna

 

 

więcej informacji na stronie sp.mil.pl

 

 

Siły Powietrzne