ladowisko-jastarniaOstatnio do informacji publicznej dotarły pogłoski o wyłączeniu dopłat z funduszy unijnych do upraw trawy m. in. na lotniskach. Dla polskich lądowisk może to oznaczać poważne kłopoty finansowe.

 

 

 

 

Poniżej list pana rzegorza Brychczyńskiego, niezależnego eksperta lotniczego, członka Polskiego Klubu Lotniczego, do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa, pana Rafała Romanowskiego. Niedługo na łamach portalu ukaże się raport dotyczący stanu i perspektyw polskiego przemysłu lotniczego w świetle rozwoju GA i lotnictwa gospodarczego.

 

 

      Pan Rafał Romanowski

      Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa

 

      Szanowny Panie Ministrze

Jako przedstawiciel ŚRODOWISKA LOTNICZEGO w imieniu swoim i środowiska zwracam się z uprzejma prośba o wyjaśnienie następujące kwestii.

Pojawiła się o obiegu publicznym informacja o wyłączeniu z dopłat do uprawy trawy z funduszy unijnych lotnisk, pól golfowych, boisk sportowych, pasów zieleni na innych terenów zielonych wynikająca z tzw. regulacji europejskich.

 

Tak więc w Polsce, grozi nam zlikwidowanie dopłat dotyczących istotnej części budżetu funkcjonujących lotnisk i lądowisk, na których jest prowadzona jest działalność szkoleniowa i sportowa lotnictwa z sektora General Aviation ( GA), która jest kuźnią szkoleniowa przyszłych kadr dla lotnictwa wojskowego, państwowego , gospodarczego i komercyjnego.

 

Tajemnicą poliszynela, jest fakt ,ze od czasu kiedy AEROKLUB POLSKI, - skupiający do niedawna Aerokluby Regionalne - stał się de facto kolejną gałęzią gałęzią sportową jako Polski Związek Sportowy, środowisko lotnicze – Aeroklubu Regionalne stanowiące samodzielne jednostki – zostały bez silnego głosu docierającego do Organów Państwa w sprawach wspierania ich działalności.

 

W myśl projektu wyłączenia znajdującego się w planach dopłat, cała sieć naszych zielonych trawników, które zostały zarejestrowane jako lądowiska będzie spod dopłat wyłączona. Różnica między lotniskiem a lądowiskiem jest wyraźna i jednoznaczna: lądowisko to obszar gdzie można bezpiecznie wylądować samolotem lekkim czy motolotnią, ale na którym nie odbywają się regularne operacje lotnicze, są niejednokrotnie bardziej zadbane, regularnie koszone i nawożone nieużytki rolne i mogłyby być łąkami wzorcowymi. Lądowiska i lotniska wobec braku zapowiadanego do dnia dzisiejszego Rządowego Planu i jego nie przedstawienia rozwoju infrastruktury lotniczej przez państwo nie są chronione, a co za tym idzie nie dofinansowane, przeważnie użytkowane przez lokalne stowarzyszenia, lub niewielkie grupy pasjonatów, najczęściej zamieszkujących sąsiednie miejscowości rolnicze.

 

Jeżeli unijne dyrektywy dotyczą lotnisk, to nie bądźmy bardziej gorliwi niż to jest wymagane. Holendrzy np. wyłączyli spod dopłat tylko jedno lotnisko komunikacyjne, bo widocznie stwierdzono, że betonu jest więcej niż trawy.

 

Trudno środowisku lotniczemu komentować wyłączenia spod dopłat boisk, pól golfowych. Specyfika lądowisk i lotnisk, niejednokrotnie o wielohektarowej powierzchni i gdzie dopłaty unijne pozwalały na utrzymanie przyzwoitego bezpiecznego dla działalności lotniczej standardu tych obszarów, niczym nie odbiega od tradycyjnych pastwisk czy łąk.

 

Wydaje się więc, że wobec zapowiedzi nowego Ministra Obrony o zintensyfikowaniu działań związanych z ustanowieniem znaczącej pozycji w silach zbrojnych dla formacji pro obronnych, w tym zapewne koniecznego komponentu lotniczego opartego na bazie lokalnych klubowych lotniskach i lądowisk, koniecznym będzie rozważanie wprowadzenia dopłat do utrzymania tych potencjalnych baz szkoleniowych dla obronności kraju.

 

Dopłaty takie mają duże znaczenie w pozycjach budżetowych każdej lotniczej organizacji prowadzącej działalność szkoleniową

Jako członek i Ekspert Lotniczy Polskiego Klubu Lotniczego, którego celami są działania na rzecz środowiska lotniczego w tym :

  • Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o znaczeniu lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa,
  • Integracja środowiska lotniczego,
  • Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego,
  • Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej i na świecie,
  • Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim.

Będę wysoce zobowiązany za ustosunkowanie się do przedstawionego problemu, którym żywo jest zainteresowane środowisko lotnicze.

 

Z wyrazami szacunku i poważania

Grzegorz Brychczyński