Article IndexObecnie Wytwórnia jest zakładem mechaniki precyzyjnej produkującym około 300 wyrobów o różnorodnym przeznaczeniu. Z reguły są to wyroby produkowane w ramach czynnej kooperacji jako części produktów finalnych dla m.in. wszystkich polskich zakładów lotniczych oraz dla Z.M. "Mesko" Skarżysko - Kamienna czy też Przemysłowego Centrum Optyki Warszawa. Są to:

1. Lotnicze przyrządy pilotażowo - nawigacyjne ogólnego przeznaczenia, które mogą i muszą konkurować na rynku z odpowiednimi przyrządami innych producentów. W kraju zajmują one dominującą pozycję rynkową, za granicą są cenione za solidność i niezawodność a symboliczne litery PZL jakie na sobie noszą kojarzą się niekiedy ciągle jeszcze z tym okresem historii, gdy Polska była w światowej czołówce...
2. Kilkadziesiąt pozycji osprzętu lotniczego specjalnego przeznaczenia, dostosowanego do poszczególnych samolotów czy śmigłowców - jak na przykład kolektory prądowe systemu odladzania łopat wirników śmigłowców.
3. Kilkadziesiąt pozycji elementów osprzętu lotniczego, mających zastosowanie uniwersalne. Są to różne czujniki ciśnienia, zawory, elementy instalacji tlenowych i innych, wskaźniki położenia trymerów, przekaźniki, wycieraczki szyby, małe silniki elektryczne, prądnico- rozruszniki a także przetwornice statyczne i iskrowniki do tłokowych silników lotniczych
4. Pomiarowe elementy sprężyste; mieszki, membrany, elementy systemów automatyki. Mieszkowe kompensatory osiowe do rurociągów i układów wydechowych silników.
5. Elementy zaawansowanej techniki dla broni pancernej: systemy stabilizacji lufy czołgu a obecnie zespoły pomiarów inercjalnych systemu kierowania ogniem "DRAWA" dla broni pancernej.
6. Elementy zaawansowanej techniki dla broni rakietowej w postaci zespołów sterowania do obecnie produkowanej przeciwlotniczej rakiety GROM a także celowniki do zestawów przeciwlotniczych.
7. Urządzenia zaawansowanej techniki morskiej: systemy sterowania kursem i trajektorią statków handlowych oraz okrętów wojennych..
Oprócz produktów które osiągnęły znaczący poziom sprzedaży opracowano wiele konstrukcji i prototypów, które wprawdzie nie weszły do produkcji, ale stanowią niewątpliwy dorobek intelektualny i techniczny, świadczący o wyjątkowej elastyczności i szerokich możliwościach kadry technicznej. Z jednej strony ten zakres możliwości wyznaczają prace nad giroskopami sprężystymi i piezoelektrycznymi oraz opracowanie nowoczesnej busoli giroskopowej do IRYDY - a z drugiej skonstruowanie i wykonanie prototypów nowoczesnej kuchni polowej dla wojska!

Certyfikacja:

    * Certyfikat o Zdolności do Produkcji przyznany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
    * System Zapewnienia Jakości ISO 9001:2000 certyfikowany przez Bureau Veritas Certification
    *  Certyfikat AQAP 2110-2006 przyznany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
    *  Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0805H przyznany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
    *  Certyfikat Zachowania Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli  WSK przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji


PRODUKTY:

1. Osprzęt lotniczy

a/ przyrządy pilotażowo-nawigacyjne samolotowe, śmigłowcowe i szybowcowe (ciśnieniowe, giroskopowe, elektryczne i magnetyczne)

    * prędkościomierze i wskaźniki liczby M
    * wysokościomierze
    * wariometry
    * busole giromagnetyczne i magnetyczne
    * sztuczne horyzonty
    * zakrętomierze

b/ urządzenia elektro - energetyczne

    * przetwornice prądu stałego
    * prądnico-rozruszniki i prądnice prądu stałego
    * silniki elektryczne prądu stałego do 0,3 kW
    * przetwornice prądu stałego na zmienny statyczne i wirujące
    * iskrowniki do silników tłokowych
    * regulatory napięcia
    * urządzenia elektryczne i elektroniczne

c/ elementy automatyki i instalacji pokładowych

    * sygnalizatory ciśnienia i temperatury
    * zawory paliwowe i pneumatyczne
    * filtry i wkładki filtrujące
    * rurki Pitot`a

d/ urządzenia tlenowe, sprzęt zabezpieczający pilota

    * aparatura tlenowa pokładowa i spadochronowa
    * automaty czasowe spadochronowe i zamka pasów pilota
    * regulatory ciśnienia w kabinie i skafandrze


2. Automatyka i urządzenia sterujące oparte na technice giroskopowej i elektronice o różnym przeznaczeniu , w tym głownie podzespoły systemów kierowania ogniem czołgów oraz podzespoły systemów kierowania rakiet przeciwlotniczych

3. Laserowe symulatory ognia (pola walki) i inne urządzenie z wykorzystaniem techniki laserowej

4. Systemy sterowania i autopiloty dla statków morskich.

5. Elementy sprężyste o różnym zastosowaniu

    * mieszki
    * membrany
    * kompensatory mieszkowe do rurociągów w zakresie średnic 15 do 1200 mm.


6. Zawory elektromagnetyczne do instalacji przemysłowych.

7. Odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium o wymiarach do 250 x 250 x 80 mm i masie do 1,2 kg.

    Stosowane procesy technologiczne

    * Precyzyjna obróbka ubytkowa i plastyczna.
    * Obróbka cieplna, galwaniczna i elektroerozyjna
    * Odlewanie ciśnieniowe i prasowanie tworzyw sztucznych
    * Obróbka lakiernicza
    * Montaż zespołów i wyrobów mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych
    * Optoelektronicznych, również w warunkach wysokiej czystości.

Park maszynowy
Park maszynowy jest w przeważającej części uniwersalny. Przedsiębiorstwo posiada także szereg maszyn i urządzeń specjalistycznych m.in.

    * centra obróbcze firm MOOG i HARDINGE z Anglii, WYSSBROD ze Szwajcarii
    * elektrodrążarki drutowe i elektrodowe firmy CHARMILES ze Szwajcarii
    * frezarki obwiedniowe f-my WAHLI ze Szwajcarii
    * nawijarki do cewek i potencjometrów, w tym toroidalnych
    * komora montażowa o wysokich parametrach czystości kl.10000 wg.MIL do montażu szczególnie precyzyjnych mechanizmów i zespołów


Zaplecze techniczne
Przedsiębiorstwo posiada własne zaplecze techniczne, pozwalające na samodzielne prowadzenie prac rozwojowych i wdrożeniowych zarówno w formie opracowań własnych jak też wdrażania obcych rozwiązań i licencji.
Laboratoria wyposażone są w urządzenia testujące wyroby m.in. wstrząsarki wibracyjne (w tym programowane) i udarowe, termobarokomory, komory wilgotnościowe i solne, komora do szokowania termicznego wyrobów
Rozbudowana narzędziownia stwarza możliwość wykonywania we własnym zakresie narzędzi, przyrządów i pomocy specjalnych oraz stanowisk kontrolno-pomiarowych.

Certyfikacja:

    * Certyfikat o Zdolności do Produkcji przyznany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
    * System Zapewnienia Jakości ISO 9001:2000 certyfikowany przez Bureau Veritas Certification
    * Certyfikat AQAP 2110-2006 przyznany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
    * Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0805H przyznany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
    * Certyfikat Zachowania Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli  WSK przyznany przez Polskie Centrum Badań
      i Certyfikacji

 
Oferowana współpraca
Oferujemy współpracę w produkcji części, zespołów lub gotowych wyrobów na podstawie dostarczonej dokumentacji lub w oparciu o własne opracowania.

Główni odbiorcy:
    * WSK "PZL-Świdnik" S. A.
    * WSK "PZL-Rzeszów" S. A.
    * Polskie Zakłady Lotnicze, Spółka z o. o, Mielec
    * Kombinat "PZL- Hydral" S. A. , Wrocław
    * WSK "PZL-Kalisz" S. A.
    * Zakłady Metalowe "MESKO" S. A., Skarżysko - Kamienna
    * Zakłady Mechaniczne "PZL-Wola" S. A.
    * Przemysłowe Centrum Optyki S. A.

Produkowanych jest około 300 wyrobów o działaniu elektrycznym, mechanicznym, elektronicznym, optoelektronicznym o różnorodnym przeznaczeniu, które spełniają wymagania jakościowe norm międzynarodowych lub posiadają świadectwo jakości znanych towarzystw klasyfikacyjnych.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL - WARSZAWA II" S.A.ul. Grochowska 306/310
03-840 Warszawa

Oprac. JW
na podts. tekstu źródłowego strony internetowej zakładu
www.pzl.com.pl  http://www.pzl.com.pl/pl/index_pl