Przemysł lotniczy na świecie

Niewątpliwie XXI wiek jest wiekiem lotnictwa. Powstaje wiele rożnych technologii pozwalających współczesnym pokonać nawet barierę dźwięku. Na całym świecie trwa wyścig kto zbuduje lepszy, szybszy, większy, bezpieczniejszy, itd. samolot. Pragniemy zapoznać Państwa z zakładami i koncernami lotniczymi na świecie.

W wielu krajach, nie tylko Europy, ale całego świata silnie skoncentrowany jest przemysł lotniczy. Wynika to z bardzo wysokich kosztów produkcji samolotów, konieczności ponoszenia nakładów na prace badawczo-rozwojowe.
Duże znaczenie mają więc czynniki lokalizacji
- strategiczne
- klimatyczne (obszary o małych opadach zachmurzeniach)
- społeczne (o małym zaludnieniu - hałas)

Najsilniej przemysł ten jest rozwinięty w Stanach Zjednoczonych, w których wytwarza się zarówno wiele rodzajów samolotów wojskowych, jak i ciężkie samoloty transportowe, pasażersie i niewielkie pasażerskie dla indywidualnych użytkowników. Dominują tu zakłady, z których wiele powstało w czasie II wojny światowej w regionie Pacyfiku w Seattle (gdzie obecnie wytwarza się Boeingi), Los Angeles, San Diego, Long Beach, Dallas – wytwarza się samoloty duże, a w New York, Baltimore i Filadelfii – samoloty małe.
Drugie miejsce zajmuje Rosja o rozwiniętej produkcji samolotów wojskowych i transportowych (Moskwa, Sankt Petersburg), dalej Francja (Paryż, Tuluza), Wielka Brytania (Manchester, Bristol, Cardiff, Kingston) i Ukraina (Charaków i Kijów).

Warto tu zwrócic uwagę, iż np. w Stanach Zjednoczonych produkcja samolotów wojskowych, pasażerskich, urządzeń rakietowych i kosmicznych (sztuczne satelity, promy kosmiczne) jest skupiona na wybrzeżu pacyficznym, w Seattle (fabryki koncernu Boeing), Los Angeles i San Diego (zakłady firm Douglas i Lockheed - głównie samoloty wojskowe i satelity). W Antipole Valley w pobliżu Los Angeles znajduje się główny w świecie ośrodek montażu samolotów, a także centrum badawczo-doświadczalne. Nowe zakłady lotnicze powstały m.in. w Dallas-Fort Worth, Saint Louis, Kansas i Atlancie...


Zakłady lotnicze na świecie: