Niewątpliwie XXI wiek jest wiekiem lotnictwa. Powstaje wiele rożnych technologii pozwalających współczesnym pokonać nawet barierę dźwięku. Na całym świecie trwa wyścig kto zbuduje lepszy, szybszy, większy, bezpieczniejszy, itd. samolot. Pragniemy zapoznać Państwa z zakładami i koncernami lotniczymi w Polsce i na świecie. 

Nie można mówić o rozwoju sektora lotniczego bez dostępności do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wysoko rozwinięta kultura lotnicza, istniejące tradycje, dobrze rozwinięte szkolnictwo to czynniki wpływające na jakość kadry pracowniczej sektora lotniczego.

W zakładce: