MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE
 
Kolejnym prezentowanym przez nas muzeum, jest Muzeum Wojska Polskiego, ktore powstało dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 22 kwietnia 1920 roku. Do dziś zgromadziło ono ponad 250 tys. eksponatów. Na bieżąco opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne. Niedawno obchodziło ono 85 - tą rocznicę istnienia.

Organizatorem i pierwszym dyrektorem Muzeum był płk Bronisław Gembarzewski. Zaczątkiem zbiorów był dział militariów Muzeum Narodowego oraz pamiątki wojskowe dotyczące formacji polskich z lat I wojny światowej zebrane przez utworzone w 1919 r. Polskie Muzeum Wojskowe z siedzibą na Zamku Królewskim. Po wojnie wpłynął z Muzeum Instytutu Historycznego im. Gen. Władysława Sikorskiego bardzo cenny dar broni, mundurów i pamiątek związanych z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie, a z Niemiec zwrócono kilka sztandarów wojskowych z 1939 r.. Ze Związku Radzieckiego i Rosji powróciła cenna lufa armatnia z XVII w., mundur oficerski z powstania kościuszkowskiego, unikalny polski pistolet maszynowy "Mors", po 1989 r. zaś kilka sztandarów i chorągwi historycznych oraz karabin Marszałka Piłsudskiego.

Obecne zbiory powiększają się o nowe zakupy oraz liczne dary. Eksponaty prezentowane są w salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych.
W zbiorach głównych muzeum wymienić należy m.in zbiór broni palnej, zbiór broni siecznej, zbiór umundurowania i oporządzenia żołnierskiego, zbiór oporządzenia jeździeckiego, zbiór weksyliow, pieczęci i instrumentów muzycznych, kolekcję falerystyczną, zbiór uzbrojenia ochronnego, broni drzewcowej, obuchowej i miotajęcej. Szczególnie interesujący jest zbiór sprzętu wojskowego, który zawiera ok. 4000 zabytków i obejmuje obiekty ważne do ukazania funkcjonowania wojska, choć w mniejszym stopniu używane w ekspozycji. Są to: sprzęt łączności - radiostacje, telefony polowe, łącznice, dalekopisy, sprzęt saperski (w tym kolekcja min), sprzęt optyczny, medyczny i kwatermistrzowski. Prawie w całości prezentowany jest w ekspozycji sprzęt ciężki-pojazdy, broń pancerna i lotnictwo.
Muzeum jest doskonałym zapleczem do pracy naukowej i konserwatorskiej. Liczne opracowania autorstwa jego pracowników i innych badaczy, poświęcone dziejom oręża i zagadnieniom konserwacji militariów, publikowane są w wydawanym przez muzeum periodyku "Muzealnictwo Wojskowe".
Charakter zbiorów oraz wyspecjalizowana kadra pracowników, czyni z tej placówki także ważny ośrodek informacyjno-konsultacyjny. Muzeum utrzymuje kontakty z pokrewnymi placówkami w kraju i poza jego granicami. Jest także członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM działającego pod patronatem UNESCO.

Muzeum wychodzi ze swoimi propozycjami do szkół oraz instytucji. Proponuje m.in. lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej (w tym zajęcia dla osób niepełnosprawnych), oprowadzanie z tlumaczeniem na język obcy, konsultacje naukowe i konserwatorskie, spotkania kombatanckie, ślubowania i alerty harcerskie, organizację promocji książek, organizację konkursów historycznych dla młodzieży, praktyki studenckie.

W muzeum spośród eksponatów lotniczych znajdują się m.in. An 2p, I25 PZL Iryda, Ił 10, Jak 9p, Mi 2, Mi 8t, Pe 2.

Ze szczególnie interesujących naszych czytelnikow wystaw wymienić należy tę, która miała miejsce w muzeum w okresie 2003-2007. Była to wystawa pt. GENERAŁ BRYGADY PILOT STANISŁAW SKALSKI AS POLSKIEGO LOTNICTWA.

Stanisław Skalski urodził się 27 listopada 1915 r. w Kodymie, 100 km na północ od Odessy, na Ukrainie. Był jedynym dzieckiem Józefy i Szymona Skalskich. Skalscy szczęśliwie przetrwali zawieruchę I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Opuścili Kodymę i osiedli w miasteczku Dubno na Wołyniu. Tam, na dalekich kresach wschodnich, Stanisław Skalski spędził dzieciństwo i młodość. Wyrastał w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Wielki wpływ na ukształtowanie jego charakteru i osobowości miało wychowanie rodzinne, a następnie szkoła. W Dubnie ukończył szkołę powszechną, a następnie w latach 1925-1933 Gimnazjum Realne im. Stanisława Konarskiego. To stamtąd wyniósł szlachetne wartości moralne i patriotyczne.Oprac. na podst. strony internetowej muzeum
www.muzeumwp.pl