Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


7 Pułk Lotnictwa Szturmowego Marynarki Wojennej
(październik 1944r. – luty 1946r.)
30 Pułk Lotnictwa Marynarki Wojennej,
7 Pułk Myśliwsko-Szturmowy (Myśliwsko-Bombowy) MW,
7 Pułk Lotnictwa Specjalnego MW
1950r. – 1995r.Historia

7 Pułk Lotnictwa Szturmowego. 1944r. – 1946r.
W październiku 1944r. w skład Lotnictwa Frontu Wojska Polskiego włączono sowiecki 382 Pułk Lotnictwa Szturmowego. Jednostkę przemianowano na 7 Pułk Lotnictwa Szturmowego i podporządkowano dowódcy 2 Dywizji Lotnictwa Szturmowego. Pułk stacjonował w Szypowatoje koło Wołczańska.
Dopiero po uzupełnieniu parku maszyn i przeszkoleniu części Polskiego personelu w marcu 1945r. Pułk postanowiono przebazować na tereny Polski. Część Pułku dowodzona przez dowódcę Pułku mjr Postojowa w czasie przebazowania w trudnych warunkach atmosferycznych zboczyła z kursu i wylądowała na lotnisku w Bachmaczu. Do pozostałej części Pułku dołączyli dopiero po zakończeniu działań wojennych.
W dniu 20.04.1945r. z okolic Tomaszowa Mazowieckiego Pułk przenosi się na lotnisko Lublinek w Łodzi, a w dniu 24.04.1945r. na przyfrontowe lotnisko w pobliżu miejscowości Białęgi.
W dniach 25, 26, 29.04.1945r. oraz w dniu 1.05.1945r. Pułk dowodzony przez kpt. Petriszczewa uczestniczył w działaniach wojennych wykonując 90 lotów bojowych.
W dniu 30.04.1945r. Pułk przebazowuje się na lotnisko Steinbeck, a w dniu 1.05.1945r., po wykonaniu lotów bojowych otrzymał Rozkaz przebazowania na lotnisko Ujazd koło Tomaszowa Mazowieckiego, czyli powrotu do Polski.
W maju 1945r. na stanie Pułku znajdowało się 30 samolotów typu Ił-2.
W lutym 1946r. 7 Pułk Lotnictwa Szturmowego został rozformowany Rozkazem Nr 019/Org. Dowódcy Lotnictwa Wojska Polskiego z dnia 22.01.1946r. Był to rozkaz o reorganizacji i przejściu na etaty czasu pokoju jednostek Lotnictwa Wojska Polskiego.

Odradzanie Lotnictwa Marynarki Wojennej 1946 – 1949r.

Narodziny, a właściwie odrodzenie Polskiego Lotnictwa Marynarki Wojennej szło bardzo opornie. Dopiero w dniu 1.09.1946r. powołano do istnienia Wydział Lotnictwa Marynarki Wojennej. W dniu 17.12.1946r. Marynarka Wojenna otrzymuje pierwszy klucz lotniczy, dla którego miejscem stacjonowania stał się Puck. Nie stanowił on jednak żadnej wartości bojowej.
W dniu 28.02.1948r. Marynarka Wojenna tworzy na bazie klucza w Pucku Eskadrę złożoną z 4 kluczy.
W dniu 18.10.1948r. Marynarka Wojenna otrzymuje kolejną Eskadrę w składzie 5 kluczy. Eskadra ta staje się samodzielną Eskadrą Lotnictwa Marynarki Wojennej. Jej miejscem stacjonowania stało się lotnisko w Wicku Morskim. Eskadrę wyposażono w samoloty; bombowe Pe-2, szturmowe Ił-2, szkolno-szturmowe Uił-2, łącznikowe Po-2. W styczniu 1949r. przybyły samoloty myśliwskie Jak-9 M, a po pewnym czasie Jak-9 P.

30 Pułk Lotnictwa Marynarki Wojennej 1950-1967r.

W dniu 25.03.1950r. sformowano 30 Pułk Lotnictwa Marynarki Wojennej, jako Jednostka Wojskowa Nr 5576 według etatu Nr 35/118. Stało się to na mocy Rozkazu Nr 0235/Org. MON z dnia 22.11.1949r. i Rozkazu Nr 01/Org. Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 12.01.1951r. Bazą do utworzenia nowego Pułku stała się Samodzielna Eskadra Lotnictwa Marynarki Wojennej. Pułk zlokalizowano na dwóch lotniskach. Jednym w Wicku Morskim z Eskadrą myśliwską i samolotami Jak-9. Drugim na lotnisku w Słupsku z dowództwem oraz Eskadrami; szturmową, bombowo-rozpoznawczą i łącznikową. W Słupsku stacjonowały bombowo-rozpoznawcze Pe-2 i Tu-2.
W 1950r. 30 PL MW otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Katowice.
W listopadzie 1950r. Eskadra myśliwska została przebazowana na lotnisko w Gdyni – Babie Doły. W maju 1951r. do Babich Dołów przybyły pozostałe Eskadry. Lecz już w lipcu 1951r. część samolotów, głównie bombowce bazowały także na lotnisku Gdańsk – Wrzeszcz. Działo się to na podstawie Rozkazu Nr 041/Oper Dowódcy marynarki Wojennej z dnia 13.04.1951r. W tym też czasie Pułk otrzymał na wyposażenie samoloty typu Jak-11.
Kolejne zmiany nastąpiły jeszcze w 1951r.. W grudniu 1951r. na bazie Eskadry myśliwskiej przystąpiono do formowania 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, jako Jednostki Wojskowej Nr 3651 według etatu Nr 6/100 na podstawie Rozkazu Nr 095/Org. MON z dnia 10.12.1951r. i Rozkazu Nr 066/Org. Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 31.12.1951r.
W okresie od 26.04.1954r. do 10.08.1957r. Pułk stacjonował na lotnisku Gdańsk-Wrzeszcz, a następnie na lotnisku w Simirowicach koło Słupska.
W marcu 1956r. Lotnictwo Marynarki Wojennej przyjmuje na wyposażenia samoloty bombowo-rozpoznawcze Ił-28 R. Dlatego z dniem 1.09.1956r. na bazie eskadry z 30 Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej sformowano 15 Eskadrę Specjalną Lotnictwa Rozpoznawczego Marynarki Wojennej na lotnisku Gdynia Babie Doły, którą to już miesiąc później ( październik 1956r. ) przeniesiono na nowe lotnisko w Simirowicach.

30 Pułk Lotnictwa Szturmowego Marynarki Wojennej 1957r.- 1960r.

Z dniem 16.08.1957r. jednostkę ( 30 Pułk Lotnictwa Marynarki Wojennej ) przeformowano na nowy etat i przemianowano na 30 Pułk Lotnictwa Szturmowego Marynarki Wojennej. Stało się to zgodnie z Zarządzeniem Nr 0137/Org. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 27.07.1957r. i Rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 16.08.1957r. W związku z tym w sierpniu 1957r. do Pułku zaczęły docierać pierwsze samoloty myśliwsko-szturmowe typu Lim-2, a Pułk zaczął bazować na lotnisku w Simirowicach razem z 15 ESLR MW.
Pułk w tym czasie korzystał głównie z samolotów Lim-2 i Jak-11.


30 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego 1960r. – 1967r.
W grudniu 1960r. jednostkę przemianowano z 30 Pułku Lotnictwa Szturmowego na 30 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego. ( 1960 – 1967r. ).
W 1960r. na wyposażenie wprowadzono pierwsze egzemplarze szturmowych samolotów Polskiej produkcji Lim-5 M. Lecz z powodu niedopracowania konstrukcji w Pułkach eksploatujących te samoloty wystąpiło kilka awarii i katastrof. Samoloty zaczęto eksploatować ze znacznymi ograniczeniami, a po kilku miesiącach maszyny zwrócono wytwórcy, celem przeprowadzenia modernizacji.
W lutym 1963r. na wyposażenie Pułku trafiły pierwsze samoloty Polskiej produkcji szkolno-treningowe TS-8. Samoloty te znacznie poprawiły proces szkolenia młodych pilotów w jednostce, a doświadczonym pozwoliły na utrwalenie zdobytych nawyków.
W styczniu 1964r. Pułk otrzymał pierwsze nowoczesne samoloty szturmowe Polskiej produkcji Lim-6 bis. Lista znanych samolotów dostarczonych do 30 PLM-Sz.
Lp Typ Nr / Nb Data Uwagi
1 Lim-6 bis 1J 06-03 / 603 25.01.1964r. Pierwszy tego typu samolot, który trafił do 30 PLM-Sz
2 Lim-6 bis 1J 06-15 / 615 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
3 Lim-6 bis 1J 06-16 / 616 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
4 Lim-6 bis 1J 06-17 / 617 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
5 Lim-6 bis 1J 06-18 / 618 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
6 Lim-6 bis 1J 06-19 / 619 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
7 Lim-6 bis 1J 06-20 / 620 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
8 Lim-6 bis 1J 06-21 / 621 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
9 Lim-6 bis 1J 06-22 / 622 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
10 Lim-6 bis 1J 06-23 / 623 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
11 Lim-6 bis 1J 06-24 / 624 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
12 Lim-6 bis 1J 06-25 / 625 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
13 Lim-6 bis 1J 06-26 / 626 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
14 Lim-6 bis R 1J 06-27 / 627 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz. W 2005r. w Babimoście.
15 Lim-6 bis 1J 06-28 / 628 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
16 Lim-6 bis 1J 06-29 / 629 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
17 Lim-6 bis 1J 06-30 / 630 25.01.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
18 Lim-6 bis 1J 06-31 / 631 2.03.1964r. Pierwszy z drugiej dostawy trafił do 30 PLM-Sz
19 Lim-6 bis 1J 06-32 / 632 2.03.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
20 Lim-6 bis 1J 06-33 / 633 2.03.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
21 Lim-6 bis 1J 06-34 / 634 2.03.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
22 Lim-6 bis 1J 06-39 / 639 2.03.1964r. trafił do 30 PLM-Sz
23 Lim-6 bis 1J 06-40 / 640 25.02.1964r. Ostatni seryjny Lim-6 bis. 2.03.1964r. trafił do 30 PLM-Sz

Lim-6 bis na lotnisku 1964r.

W styczniu 1965r. Pułk otrzymał dodatkowo pierwszy samolot An-2, który wcześniej był używany w 18 Eskadrze Lotnictwa Łącznikowego w Gdyni Babich Dołach.
W październiku 1966r. do Pułku przybyły pierwsze samoloty myśliwskie MiG-15 UTI. Dokładnie samoloty te trafiły do 15 Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego Marynarki Wojennej w Gdyni Babie Doły.


7 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Marynarki Wojennej 1967r. – 1983r.
W 1967r. przemianowano na 7 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Marynarki Wojennej. ( 1967 – 1983r. ). W maju 1967r. jednostka przejęła dziedzictwo i tradycje 7 Pułku Lotnictwa Szturmowego oraz numer i nazwę 7 PLM-Sz. Stało się to na mocy Rozkazu Nr 07/MON z dnia 4.05.1967r. w sprawie przekazania jednostkom wojskowym historycznych nazw i numerów oddziałów frontowych oraz ustanowienia dorocznych świąt jednostek ( Dz. Roz. Tjn. MON Nr 5, poz. 21 ).
W kwietniu 1977r. zakończono szkolenie na samolotach typu TS-8, a już w maju 1977r. przybyły pierwsze samoloty szkolno-treningowe TS-11 Iskra.
W dniu 1.10.1979r. do swojego ostatniego lotu wystartował samolot Ił-28. Był to jednocześnie ostatni lot tego typu samolotu w Wojsku Polskim. Celem lotu był poligon w Nadarzycach, gdzie samolot posłużył jako cel naziemny.
W dniu 15.06.1982r. wycofano z użycia ostatnie samoloty typu Lim-2 z Lotnictwa Marynarki Wojennej.

7 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Marynarki Wojenne. 1983r. – 1988r.
W 1983r. przemianowano na 7 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Marynarki Wojenne. ( 1983 – 1988r. ). Z dniem 15.02.1983r. Pułk stał się nie myśliwsko-szturmowym lecz myśliwsko-bombowym. Było to związane z planami wyposażenia jednostki w nowy sprzęt. Podstawą było Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego z listopada 1982r.
W tym samym czasie, a dokładnie w dniu 1.12.1983r. nastąpiło przeformowanie 28 Eskadry Ratowniczej Marynarki Wojennej stacjonującej w Darłowie na 16 Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej.
7 PLM-B posiadał w tym czasie na stanie; 36 Lim-6 bis, 8 SB Lim-2, 5 TS-11 Iskra, natomiast 15 SELR posiadała na stanie; 10 SB Lim-2 A, 2 SB Lim-2.

7 Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej. 1988r. – 1995r.

W 1988r. przemianowano na 7 Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej. ( 1988 – 1995r. ).
W 1988r. nastąpiły bardzo istotne przeformowania w Lotnictwie Marynarki Wojennej. Z dniem 1.07.1988r. rozformowano; 7 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, 16 Pułk Lotnictwa Specjalnego i 15 Samodzielną Eskadrę Lotnictwa Rozpoznawczego. Na ich bazie utworzono nowy 7 Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej. Pododdziały bazowały na dwóch lotniskach; Siemirowice i Darłowo.
Także w tym roku ( 1988r. ) zakończono uroczyście eksploatację samolotów typu Lim-6 bis.
Jednak to nie był koniec przemian. Już w dniu 1.04.1991r. pododdziały stacjonujące w Darłowie utworzyły odrębną jednostkę – 40 Eskadrę Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa.
W marcu 1991r. wycofano ze służby ostatnie samoloty typu SB Lim-2 A, a na uzbrojenie wprowadzono samoloty TS-11 Iskra R.
W dniu 25.10.1994r. na stan Pułku przekazano uroczyście w zakładach PZL Mielec pierwszego samolotu typu An-28, przeznaczonego do lotów patrolowo-rozpoznawczych. Dokładnie jest to M-28 B 1 R Bryza.

3 Dywizjon Lotniczy 1995r.
Lata 1994r. – 1995r. były okresem przebudowy struktur lotnictwa Marynarki Wojennej. Z dotychczasowych jednostek utworzono trzy Dywizjony Lotnicze Marynarki Wojennej; 1 Pucki DL – MW w Babich Dołach ( głównie z myśliwcami MiG-21 bis ), 2 DL – MW w Darłowie ( głównie ze śmigłowcami do ZOP ) i 3 DL – MW w Simirowicach ( z TS-11 R i M-28 ).
Dnia 31.12.1995r. pułk przeformowano na 3 Dywizjon Lotniczy i 5 Batalion Zabezpieczenia podporządkowane dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
W skład Dywizjonu weszły; Eskadra Rozpoznawcza z samolotami TS-11 Iskra R i TS-11 Iskra. Eskadra Patrolowo-Rozpoznawcza z samolotami An-2, M-28 Bryza. Samoloty TS-11 otrzymały nowy kamuflaż, nowe godła i białe napisy NAVY.

W dniu 12.10.1996r. ( 27.08.1997r. ) odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Ziemi Kaszubskiej. Jednocześnie decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 155/MON z dnia 2.09.1997r. Dywizjon otrzymał nazwę „Kaszubski”. Dowódca Marynarki Wojennej admirał Ryszard Łukasik wręczył sztandar dowódcy Dywizjonu komandorowi podporucznikowi dyplomowanemu pilotowi Mirosławowi Jankowskiemu. Sztandar ufundowało społeczeństwo kaszubskich gmin Bytów i Sierakowiec.
W dniu 12.10.1996r. 5 BZ otrzymał nowy sztandar.
3 Dywizjon był samodzielną jednostką bojową Marynarki Wojennej przeznaczoną do;
- prowadzenia rozpoznania operacyjno-taktycznego obiektów nawodnych.
- Naprowadzania na wykryte obiekty sił uderzeniowych MW.
- Wykonywania zadań transportowo-łącznikowych.
- Wykonywania zadań ratowniczych na lądzie i morzu.
W dniu 1.07.1997r. na stanie 3 Kaszubskiego Dywizjonu Lotniczego MW znajdowały się; 6 TS-11 R Iskra bis DF, 8 TS-11 Iskra bis DF, 2 An-28 RM przemianowane na M-28, 5 An-2.

Sprzęt użytkowany przez jednostkę:
Iliuszyn Ił-2,
Iliuszyn Ił-10,
Jakowlew Jak-9,
Jakowlew Jak-11,
Pe-2,
Tupoliew Tu-2,
Po-2,
Antonow An-2,
Lim-2,
Lim-6 bis,
SB Lim-2 A,
TS-8 Bies,
TS-11 Iskra bis / R,
PZL Mielec M-28 ( An-28 ),

Opracował Karol Placha-Hetman