Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim 1952r. – 1989r.
9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim 1989r. – 1999r.


Historia

Powstanie 26 PLM
26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego należał do tych jednostek LWP, które zostały powołane do życia na fali ogromnego zwiększania potencjału militarnego Polski pod dyktando Moskwy.
26 PLM w planach stanowił część 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Polski Minister Obrony Narodowej - Marszałek Polski Konstanty Rokossowski ( jaki on Polski ), rozkazem z dnia 23.03.1952r. polecił sformować 26 PLM. Dowódca 9 DLM ( dywizji lotnictwa myśliwskiego ) rozkazem organizacyjnym ogłosił sformowanie pułku w mieście Malbork. Początkowo pułk
tworzono w Ornecie, ale szybko przeniesiono do Malborka. Pierwszym dowódcą został mjr Iwan Gołubickij, a do chwili jego przybycia za sprawy organizacji odpowiedzialny był por. Sobańko.
Generalne plany były takie, aby powołać cztery dywizje, a w każdej z dywizji trzy pułki myśliwskie. Jednak trudna sytuacja ekonomiczna Polski spowodowała, że powołanie tak dużej ilości pułków lotniczych stało się niemożliwe. Wydano nowy rozkaz Nr 0078/Org. z dnia 19.11.1952r., który założył formowanie lotniczych związków taktycznych w składzie dwóch pułków lotniczych. Dlatego zaniechano tworzenie 24 PLM i 27 PLM, a 11 DLM otrzymała pod rozkazy 26 PLM z 9 DLM. Drugim pułkiem podległym pod 11 DLM stał się 40 PLM ze Świdwina, gdzie także pomieszczono pozostałe jednostki dywizji. Czyli 26 PLM, razem z 40 PLM był pod rozkazami 11 DLM w Świdwinie i należał do Wojsk Lotniczych.
Codziennie do pułku przybywali piloci, technicy, mechanicy i specjaliści innych służb. W dniu 29.04.1952 z OSL nr 4 ( Dęblin ), nr 5 ( Radom ) przybyło 9 pilotów, a 16.05.1952r. z TOSWL - 14 chorążych. Pierwszymi samolotami w pułku były Jak-23, które dostarczono w ilości 12 sztuk w dniu 24.05.1952r. Pierwszy lot szkoleniowy odbył się  2.06.1952r.
W dniu 25.09.1953 r. dowództwo wyjeżdża do Zegrza Pomorskiego odebrać od budowniczych trzy bloki mieszkalne dla kadry ( osiedle Rosnowo ), baraki koszarowe i płytę lotniska.
W dniu 30.09.1953r. pułk rozpoczyna przebazowanie z Malborka do Zegrza Pomorskiego. W dniu 2.10.1953r. pierwszy eszelon ( pociąg wojskowy ) przybywa na stację kolejową w Koszalinie, skąd kolumną dociera do Zegrza Pomorskiego. Przebazowanie kończy się 10.10.1953r.

Lotnisko Zegrze Pomorskie 1953r.
Lotnisko jest położone około 20 km na południe od Koszalina, przy drodze Nr 168, wśród lasów. Lotnisko wyposażono w betonowy pas startowy o wymiarach 2 400 m x 60 m, na wysokości 76 m npm, współrzędne geograficzne 54,02 N 16,15 E, orientacja pasa startowego 07/25.
Drogi kołowania i płyty postojowe ( stojanki ) także otrzymały nawierzchnie betonowe. W 70-tych latach lotnisko wyposażono w ponad 30 schronohangarów dla samolotów.
W kierunku północno-wschodnim od lotniska, w odległości około 4 km wybudowano w osadzie Rosnowo osiedle mieszkalne ( oficerskie ).

Służba 26 PLM
W ostatnim dniu miesiąca października 1953r. ( 31.10.1953r. ) jednostka otrzymuje 13 samolotów MiG-15. Całkowite przezbrojenie na te samoloty nastąpi do lata 1954r. W sierpniu 1954r. pułk zostaje chwilowo przebazowany do Sochaczewa w związku z mającą się odbyć defiladą powietrzną nad Warszawą. Znaczącym wydarzeniem w 1954r. było połączenie Wojsk Lotniczych z Wojskami Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju ( WL i OPL OK ) pod jedno dowództwo.
1954r. nie był udanym dla pułku. W tym to roku wydarzyły się dwie katastrofy w których zginęli młodzi piloci. U progu wiosny w dniu 4.03.1954r. podczas wykonywania zadań w powietrzu w katastrofie lotniczej na samolocie MiG-15 zginął ppor. pil. Jerzy Golik. Strata tym większa, że nie ustalono przyczyn tragedii.
Z kolei w dniu 9.09.1954r. o godzinie 1015 nastąpiła katastrofa UTI MiG-15. Lot treningowy wykonywało dwóch pilotów. W pierwszej kabinie ppor. pil. Jerzy Świnczak, w drugiej ppor. pil. Mieczysław Kochanowski. Prawdopodobnie nastąpiła awaria układu hydraulicznego i nie można było wystawić podwozia. Ppor. Mieczysław Kochanowski otrzymał rozkaz katapultowania się i po wystrzeleniu wylądował pomyślnie na spadochronie. Ppor. Jerzy Świnczak chciał uratować maszynę. Niestety przepłacił to życiem, ginąc w szczątkach rozbitego samolotu.
Kolejny 1955r. także przyniósł jednego tragicznie zmarłego pilota. W dniu 18.05.1955r. do wspólnego zadania wystartowały dwa samoloty myśliwskie. Jako prowadzący por. pil. Bolesław Turbański, a prowadzony ppor. pil. Marian Wolszczak . Warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Z nieznanych przyczyn samolot Mariana Wolszczaka rozbił się, grzebiąc pilota.
W 1956r. wydarzyła się jeszcze jedna katastrofa. Ppor. pil. Henryk Tokarski zginął 30.05.1956r. podczas wykonywania zadań w powietrzu w katastrofie lotniczej. Przyczyn katastrofy nie ustalono.
Na szczęście katastrofa ta zakończyła ( na jakiś czas ) czarną serię. Tych czterech młodych ludzi, którzy zginęli, są dowodem na to jak trudne były to czasy. Jak bardzo liczył się efekt końcowy, a nie człowiek. Że ich poziom wyszkolenia był niski, nie dlatego, że nie chcieli zdobywać wiedzy, ale że jak najszybciej chciano stworzyć pilota myśliwskiego. Pilota z chłopaka z niską wiedzą techniczną, który dopiero w wojsku zdobywał jej podstawy, a co dopiero mówić o wiedzy zaawansowanej. Efekt państwa totalitarnego, które zamknęło granice przed lotnikami II Rzeczypospolitej Polskiej.
W efekcie dopiero w 1956r. pułk osiąga zdolność bojową. Także w 1956r. ( druga połowa ) pułk otrzymuje pierwsze myśliwce krajowej produkcji Lim-5, będące licencjami  sowieckich MiG-17 F.

Niefortunne wydarzenie w 26 PLM 1956r.
W ciągu bez mała pół wieku demokracji ludowej, czyli od 1944r. do 1989r. zbiegło z polskiej armii do państw zachodnich 52 oficerów, 5 chorążych i 4 podchorążych ze szkoły lotniczej w Dęblinie, u progu oficerskich nominacji. W sumie 61 wojskowych. Nie jest to powód do dumy, ale to są fakty. Nie chcę być sędzią, ale drobnego komentarza nie można uniknąć. Znane są ucieczki z wykorzystaniem samolotów typu MiG-15 bis, dokonanych przez; Franciszka Jareckiego, Zdzisława Jaźwińskiego w 1953r., Zygmunta Gościniaka w 1956r. i Bogdana Kożuchowskiego w 1957r.
Do 1953r. ucieczki pilotów samolotami wojskowymi zdarzały się, ale zawsze kończyły się tragicznie. W 1951r., po nieudanej próbie uprowadzenia samolotu, został rozstrzelany podoficer z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1952r. to samo spotkało instruktora w tejże szkole, ppor. Edwarda Pytko; gdy uciekał samolotem do Niemiec Zachodnich,
przechwycili go nad terytorium NRD lotnicy sowieccy, zmusili do lądowania i wydali władzom polskim. Pierwszemu któremu udała się ucieczka był Franciszek Jarecki. Ucieczki nie ominęły kadry z 26 PLM. W dniu 25.03.1956r. zanotowano akt dezercji pilota z 26 PLM bazującego w Zgierzu Pomorskim. Podczas wykonywania zadania walki powietrznej por. pilot Zygmunt Gościniak skierował samolot Lim-2 nr 1B 013-027 / 1327 w kierunku morza, by po kilkunastominutowym locie wylądować awaryjnie na wyspie Bornholm w rejonie remontowanego lotniska w Ronne.

1957r.
Kolejne poważne zmiany w lotnictwie zachodzą w 1957r. Na fali ruchów społecznych jednym z efektów jest opuszczenie oficerów sowieckich Polskich struktur wojskowych. Za tym poszły także inne zmiany. W dniu 14.11.1957r. 26 PLM wyszedł Rozkazem MON nr 098 z bezpośredniego podporządkowania pod 11 DLM, a w jego miejsce został podporządkowany 4 PLM stacjonujący w Goleniowie. 26 PLM Zegrze Pomorskie staje się w Wojskach Lotniczych bezpośrednio zależny od Warszawy.

1959r.
W dniu 11.05.1959r. nastąpiła wizyta Ministra Obrony Narodowej gen broni Mariana Spychalskiego, Szefa Sztabu Generalnego gen broni Jerzego Bordziłowskiego oraz Dowódcy Wojsk Lotniczych gen dywizji Jana Freja-Bieleckiego. Należy przypuszczać, że podstawowym celem wizyty było przygotowanie pułku na przyjęcie pierwszych w Polsce naddźwiękowych myśliwców typu MiG-19. Jednak w rezultacie pułk ten tych maszyn nie otrzymał.
W 1959r. nastąpiła kolejna reorganizacja pułku. Na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych z dnia 14.08.1959r. powołano do życia Dywizjon Techniczny, któremu podporządkowano trzy ELM ( eskadry lotnictwa myśliwskiego ), dział obsługi technicznej, służbę inżynieryjno - eksploatacyjną ( SIE ).

W tym czasie ( 1959r. ) pułk posiadał na wyposażeniu;
10 Lim-5,
17 Lim-2,
4 UTI MiG-15,
4 UTI Lim-1,
4 Jak-11,

1960r.
W dniu 6.03.1960r. w rocznicę wyzwolenia Białogardu, wręczono jednostce sztandar ufundowany przez społeczeństwo tego miasta. Sztandar wręczał generał brygady M. Jakubik na ręce dowódcy pułku majora pilota Janusza Żywno. Po wręczeniu sztandaru odbyła się defilada połączona z przelotem dwóch trójek samolotów; odrzutowych i tłokowych.

1962r.
W 1962r. nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne. Rozwiązano WLiOPL OK.-a na jego bazie utworzono Inspektorat Lotnictwa, Lotnictwo Operacyjne, WOPK - jako oddzielne rodzaje wojsk.
Na początku 60-tych lat lotnictwo myśliwskie otrzymało naddźwiękowe samoloty MiG-21, co zdecydowanie zwiększyło jego możliwości bojowe. Pierwszą grupę pilotów 26 PLM do przeszkolenia na te samoloty, wytypowano latem 1963r. Rok później, w sierpniu 1964r. MiG-21 pojawiły się nad Rosnowem. We wrześniu 1968r. po raz pierwszy odbyło się strzelanie rakietowe.
Na początku 1968r. nastąpiła kolejna reorganizacja lotnictwa. Połączono Lotnictwo Operacyjne z Inspektoratem Lotnictwa tworząc DWLot ( dowództwo wojsk lotniczych ) z siedzibą w Poznaniu. W 1969r. ukształtowała się nowa struktura lotnictwa. Istotną zmianą na szczeblu pułków było utworzenie w końcu lat siedemdziesiątych batalionów łączności i ubezpieczenia lotów na bazie ddl. W skład pułków lotniczych włączono też bataliony zaopatrzenia.
Z końcem 70-tych lat na uzbrojenie planowano wprowadzić nowe samoloty w postaci MiG-23. na ten typ postanowiono przezbroić trzy pułki lotnicze. Niestety z powodów finansowych przezbrojono tylko 28 PLM. Pozostałe dwa ( 34 PLM i 26 PLM ) wyposażono w nowe MiG-21 bis. Samoloty te trafiły do Zegrza Pomorskiego w 1981-1982r. W 1981r. pułk otrzymał 26 MiG-21 bis.

26 PLM przemianowany na 9 PLM. 1989r. – 1999r.  zobacz 9 PLM
W 1989r. na fali przemian społecznych nastąpiła restrukturyzacja Sił Zbrojnych. 26 PLM z Zegrza Pomorskiego został przekazany do Wojsk Lotniczych z jednoczesną zmianą numeracji na 9 PLM. Dotychczasowy 9 PLM z Debrzna został praktycznie zlikwidowany, a jego tradycje przejął pułk z Zegrza Pomorskiego. Od tej pory 9 PLM z Zegrza Pomorskiego  otrzymał nowe godło.


Struktura organizacyjna jednostki ( 1990r. ):
· Dowództwo
· Stanowisko Dowodzenia
· Sztab
1. eskadra lotnictwa myśliwskiego
1. klucz eksploatacji płatowca i silnika
2. klucz eksploatacji płatowca i silnika
3. klucz eksploatacji płatowca i silnika
· klucz Urządzeń Radioelektronicznych (URE)
· klucz osprzętu lotniczego
· klucz uzbrojenia lotniczego
2. eskadra lotnictwa myśliwskiego
1. klucz eksploatacji płatowca i silnika
2. klucz eksploatacji płatowca i silnika
3. klucz eksploatacji płatowca i silnika
· klucz Urządzeń Radioelektronicznych (URE)
· klucz osprzętu lotniczego
· klucz uzbrojenia lotniczego
· eskadra techniczna
· Służba Inżynieryjno-Lotniskowa (SIL)
· Sekcja Przechowywania i Elaboracji Rakiet (SPiER)
· klucz remontu płatowca i silnika
· klucz remontu osprzętu
· klucz remontu Urządzeń Radioelektronicznych
· klucz remontu uzbrojenia
· batalion zaopatrzenia
· kompania obsługi lotniska
· kompania samochodowa
· kompania ochrony
· batalion łączności i ubezpieczenia lotów
· kompania łączności
· kompania ubezpieczenia lotów
· Węzeł Łączności

Jan Paweł II w Zegrzu Pomorskim. 1991r.
W dniu 2.06.1991r. stał się dla jednostki pamiętną datą. Na lotnisku w Zegrzu Pomorskim wylądował Papież Jan Paweł II. Tłumy żołnierzy i cywili w bardzo chłodną noc już dzień wcześniej, uczestniczą w czuwaniu i rozpoczętym rano spotkaniu z Janem Pawłem II. Wybudowano olbrzymi ołtarz, na którym Papież odprawił mszę z udziałem oficjale rządowych oraz
tysięcy cywili i żołnierzy.
Po przystąpieniu Polski do NATO, w ramach dopasowywania struktur wojskowych, z pułku wydzielono 9. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego i 24. Bazę Lotniczą. Wtedy pozostało już tylko 400 żołnierzy i 200 pracowników cywilnych.
W dniu 27.11.2002r. 9 ELT została rozformowana. W jednostce pozostało tylko kilkunastu pracowników zabezpieczających cały teren jednostki.


Dowódcy i pełniący obowiązki dowódcy jednostki:
26 PLM
· mjr pil. Iwan Gołubickij (11.04.1952 - 02.07.1954r.)
· kpt. pil. Marian CHRZAN (02.07.1954 - 09.11.1954r.)
· mjr pil. Marian BONDZIOR (09.11.1954 - 18.11.1957r.)
· mjr pil. Janusz ŻYWNO (18.11.1957 - 24.02.1962r.)
· mjr pil. Zdzisław STRELAU (24.02.1962 - 13.03.1964r.)
· mjr pil. Stanisław STALICKI (14.03.1964 - 14.12.1966r.)
· ppłk. pil. Czesław BIL (14.12.1966 - 14.09.1971r.)
· ppłk dypl. pil. Władysława PASIEWICZ (14.09.1971 - 20.02.1974r.)
· ppłk dypl. pil. Henryk SYGNOWSKI (20.02.1974 - 12.10.1976r.)
· płk dypl. pil. Bogusław WASILEWSKI (12.10.1976 - 04.06.1983r.)
· ppłk dypl. pil. Kazimierz MAŁECKI (04.06.1983 - 22.10.1986r.)
· ppłk dypl. pil. Wojciech GÓRSKI (22.10.1986 - 18.02.1989r.)
9 PLM
· ppłk dypl. pil. Zbigniew BIELEWICZ (18.02.1989 - 14.10.1991r.)
· ppłk dypl. pil. Piotr LUŚNIA (14.10.1991 - 19.01.1997r.)
· mjr dypl. pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI (od 19.01.1997r. - do 2002r.)
9 ELT
· 31 grudnia 2002r.- grudnia 2003r. – mjr. dypl. pil. Ryszarda Raczyńskiego dowódca 9 ELT i ppłk dypl. Jacek Krzyżanowski dowódca 24 BLot.

Ważne wydarzenia
· W dniu 11.05.1959r. wizyta; Ministra Obrony Narodowej gen broni Mariana Spychalskiego, Szefa Sztabu Generalnego gen broni Jerzego Bordziłowskiego, Dowódcy Wojsk Lotniczych gen dywizji Jana Freja-Bieleckiego.
W dniach 28.09.-8.10.1959r. na lotnisku Wrocław-Starachowice odbyły się zawody lotnicze o Mistrzostwo lotnictwa wojskowego. 26 PLM reprezentowali; mjr pil. Janusz Żywno, kpt. pil. Roman Zieliński, kpt. pil. Stanisław Stalicki, por. inż. Ludwik Żminkowski. Reprezentacja pułku zajęła VI miejsce.
W dniu 5.07.1969r. w ramach współzawodnictwa Sił Zbrojnych państwa UW przybywała węgierska eskadra lotnicza wraz z obsługą na lotnisko w Zegrzu Pomorskim celem wykonania strzelań na morskim poligonie w Ustce.
Latem 1971r. pułk odwiedzili oficerowie wietnamscy. Zwiedzili jednostkę, spotkali się z dowództwem i pilotami.
W dniach 27.08.-1.09.1973r. na lotnisku 1 PLM w Mińsku mazowieckim odbyły się finały III zawodów lotnictwa myśliwskiego WOPK ( wojsk obrony powietrznej kraju ) o tytuł mistrza walki powietrznej. Pułk i korpus reprezentował kpt. pilot Bolesława Sobania. Rozegrano 6 konkurencji, tytuł mistrza walki powietrznej zdobył kpt. pilot Bolesława
Sobania. Do jego zwycięstwa przyczynili się; kpt. nawigator Zygmunt Kędziora i dowódca obsługi technicznej por Ryszard Jurgielaniec.
W dniach 2.09.-12.09.1974r. odbyły się IV zawody lotnictwa myśliwskiego WOPK. Po raz pierwszy przeprowadzono je na trzech, a nie jak do tej pory na jednym lotnisku. Korpus i 26 PLM reprezentował kpt. pilot Jacek Tuteja. Po raz trzeci z rzędu tytuł mistrzowski powędrował do pułku, razem z pucharem, który został w sali tradycji na stałe.
Nawigatorem był mł. chorąży Włodzimierz Łukasik, a dowódcą obsługi por Jerzy Małek.
W dniach 15.07.-21.07.1980r. przeprowadzono inspekcję pułku przed przedstawicieli dowództwa Sił Zbrojnych UW. Inspekcję nadzorował gen płk Podgornyj. Wynik inspekcji potwierdził wysoką gotowość bojową pułku.
W dniach 25.09.-04.10.1980r. dokonano wymiany eskadr pomiędzy 26 PLM, a pułkiem lotniczym z NRD ( niemieckiej republiki demokratycznej ) z Trollhenhagen. W dniu 16.12.1980r. odbyła się promocja Szkoły Oficerów Rezerwy. W imieniu Rady państwa promował gen brygady pilot Marian Bondzior.
W dniach 13.05.-31.05.1983r. po raz kolejny przybywają piloci węgierscy z obsługą na lotnisko w Zegrzu Pomorskim celem odbycia szkolenia taktyczno-bojowego oraz wykonania strzelań na poligonie morskim w Ustce.
W dniu 12.09.1983r. minister oświaty i wychowania wyróżnił pułk z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej medalem pamiątkowym za owocną współpracę i opiekę nad patronowaną Szkołą Podstawową w Rosnowie.
W dniach 15.05.-17.05.1985r. przeprowadzono zawody służb fotograficznych. Zespół pułku pod kierownictwem mjr Jana Perczyńskiego, a prowadzony przez chor. Zenona Dobrzyńskiego zajął I miejsce.
W dniach 23.06.-3.07.1987r. kolejna wymiana z NRD. Polscy piloci odwiedzili lotnisko w Neubrandbenburgu.
W dniu 22.07.1987r. niespodziewana wizytę w pułku złożył Minister Obrony Narodowej gen broni Florian Siwicki. Minister skontrolował gotowość bojową pułku i przygotowanie do wykonania zadań bojowych. Dokonano mobilizacji żołnierzy rezerwy. Pułk wykazał wysoką sprawność i gotowość do wykonania zadań.

Zginęli podczas służby
· ppor. pil. Jerzy Golik zginął 4.03.1954r. podczas wykonywania zadań w powietrzu w katastrofie lotniczej. Przyczyn katastrofy nie ustalono. MiG-15.
· ppor. pil. Jerzy Świnczak zginął 9.09.1954r. o godz. 1015 w katastrofie lotniczej. Wypadek zdarzył się w czasie podejścia do lądowania na nie w pełni sprawnym samolocie
po zderzeniu w powietrzu z samolotem pilotowanym przez ppor. pil. Mieczysława Kochanowskiego. Kochanowski szczęśliwie katapultował się, zaś ppor. Świnczak chciał ratować sprzęt
i przypłacił to życiem.
· ppor. pil. Marian Wolszczak zginął 18.05.1955r. w katastrofie lotniczej. Wystartował jako prowadzony w parze z por. pil. Bolesławem Turbańskim. Warunki atmosferyczne
były bardzo trudne. Przyczyn katastrofy nie ustalono.
· ppor. pil. Henryk Tokarski zginął 30.05.1956r. podczas wykonywania zadań w powietrzu w katastrofie lotniczej. Przyczyn katastrofy nie ustalono.
· ppor. pil. Tadeusz Golon oraz ppor. pil. Jerzy Piotrow zginęli 21.03.1960r. o godz. 1100 śmiercią lotników. Katastrofa wydarzyła się w czasie wykonywania strzelań do
rękawa, samoloty zderzyły się w powietrzu ulegając całkowitemu zniszczeniu.
· ppor. pil. Mieczysław Leloch zginął 12.05.1960r. podczas wykonywania lotów w dzień w trudnych warunkach atmosferycznych w niewyjaśnionych okolicznościach.
· ppor. pil. Czesław Rawski zginął 17.04.1967r. w czasie wykonywania lotów w dzień w trudnych warunkach atmosferycznych, jego samolot zderzył się z ziemią, w okolicach
miejscowości Racibórz Polanowski. Przyczyn katastrofy nie ustalono. Samolot MiG-21 PF nb 2008 nr 762008.
· ppor. pil. Mieczysław Brańka zginął 28.09.1967r.; wypadek zdarzył się w czasie lotów nocnych w zwykłych warunkach atmosferycznych, podczas podchodzenia do lądowania, w
okolicach miejscowości Mostowo. Przyczyn katastrofy nie ustalono. Samolot MiG-21 PF.
· ppor. pil. Włodzimierz Łubniewski zginął 23.05.1968r. o godz. 635 w katastrofie lotniczej. Katastrofa nastąpiła tuż po starcie, koło Rosnowa. Samolot MiG-21 PFM nb 6514
nr 94 A 6514.
· ppor. pil. Henryk Zieliński zginął 3.07.1973r. w katastrofie lotniczej w czasie lotu na walkę powietrzną w dzień. Przyczyn katastrofy nie ustalono. Samolot MiG-21.
· kpt. pil. Jan Kozyra oraz ppor. pil. Ryszard Duro zginęli 7.09.1987r. w czasie wykonywania zadania w powietrzu na samolocie TS-11 Iskra.

Samoloty użytkowane w 26 PLM;
12 Jak-23 ( od 1952r. do 1953r. ),
13 MiG-15 ( 1953r. ),
4 UTI MiG-15,
4 SB Lim-1,
17 Lim-2 ( 1954r ),
10 Lim-5 ( 1956r. ),
4 Jak-11,
MiG-21,
MiG-21 bis,
TS-11 Iskra,

Spis myśliwców MiG-21 na stanie 26 PLM i 9 PLM w Zegrzu Pomorskim.

Lp Wersja Nr / Nb Data Uwagi
Na przełomie sierpnia i września 1964r. 26 PLM otrzymuje z Mińska Mazowieckiego 4 samoloty.
1 MiG-21 F-13 740803 - 803 1964r.
2 MiG-21 F-13 740805 - 805 1964r.
3 MiG-21 F-13 740806 - 806 1964r.
4 MiG-21 F-13 740807 - 807 1964r.
6.04.1965r. 26 PLM otrzymuje 7 maszyn.
5 MiG-21 PF 761801 - 1801 1965r.
6 MiG-21 PF 761802 - 1802 1965r.
7 MiG-21 PF 761803 - 1803 1965r.
8 MiG-21 PF 761804 - 1804 1965r.
9 MiG-21 PF 761805 - 1805 1965r.
10 MiG-21 PF 761806 - 1806 1965r.
11 MiG-21 PF 761807 - 1807 1965r.
6.08.1965r. 26 PLM otrzymuje kolejne 5 maszyn MiG-21 PF.
12 MiG-21 PF 762006 - 2006 1965r.
13 MiG-21 PF 762007 - 2007 1965r.
14 MiG-21 PF 762008 - 2008 1965r.
15 MiG-21 PF 762009 - 2009 1965r.
16 MiG-21 PF 762010 - 2010 1965r.
2.06.1967r. 26 PLM przyjmuje 8 maszyn MiG-21 PFM typ 94 A.
17 MiG-21 PFM 94A 5608 - 5608 1967r.
18 MiG-21 PFM 94A 5609 - 5609 1967r.
19 MiG-21 PFM 94A 5610 - 5610 1967r.
20 MiG-21 PFM 94A 5611 - 5611 1967r.
21 MiG-21 PFM 96A 5612 - 5612 1967r.
22 MiG-21 PFM 96A 5613 - 5613 1967r.
23 MiG-21 PFM 96A 5614 - 5614 1967r.
24 MiG-21 PFM 96A 5615 - 5615 1967r.
24.06.1967r. 26 PLM przyjmuje 5 maszyn MiG-21 PFM
25 MiG-21 PFM 96A 5701 - 5701 1967r.
26 MiG-21 PFM 96A 5702 - 5702 1967r.
27 MiG-21 PFM 96A 5703 - 5703 1967r.
28 MiG-21 PFM 96A 5704 - 5704 1967r.
29 MiG-21 PFM 96A 5705 - 5705 1967r.
W 1967r. z 34 PLM z Babich Dołów przyjęto na stan 26 PLM 7 maszyn MiG-21 PFM
30 MiG-21 PFM 94A 5402 - 5402 1967r.
31 MiG-21 PFM 94A 5310 - 5310 1967r.
32 MiG-21 PFM 1967r.
33 MiG-21 PFM 1967r.
34 MiG-21 PFM 1967r.
35 MiG-21 PFM 1967r.
36 MiG-21 PFM 1967r.
15.03.1968r. na stan 26 PLM przyjęto 23 maszyny MiG-21 PFM serii 65 i 66.
37 MiG-21 PFM 94A 6507 - 6507 1968r.
38 MiG-21 PFM 94A 6508 - 6508 1968r.
39 MiG-21 PFM 94A 6509 - 6509 1968r.
40 MiG-21 PFM 94A 6510 - 6510 1968r.
41 MiG-21 PFM 94A 6511 - 6511 1968r.
42 MiG-21 PFM 94A 6512 - 6512 1968r.
43 MiG-21 PFM 94A 6513 - 6513 1968r.
44 MiG-21 PFM 94A 6515 - 6515 1968r.
45 MiG-21 PFM 94A 6601 - 6601 1968r.
46 MiG-21 PFM 94A 6602 - 6602 1968r.
47 MiG-21 PFM 94A 6603 - 6603 1968r.
48 MiG-21 PFM 94A 6604 - 6604 1968r.
49 MiG-21 PFM 94A 6605 - 6605 1968r.
50 MiG-21 PFM 94A 6606 - 6606 1968r.
51 MiG-21 PFM 94A 6607 - 6607 1968r.
52 MiG-21 PFM 94A 6608 - 6608 1968r.
53 MiG-21 PFM 94A 6609 - 6609 1968r.
54 MiG-21 PFM 94A 6610 - 6610 1968r.
55 MiG-21 PFM 94A 6611 - 6611 1968r.
56 MiG-21 PFM 94A 6612 - 6612 1968r.
57 MiG-21 PFM 94A 6613 - 6613 1968r.
58 MiG-21 PFM 94A 6614 - 6614 1968r.
59 MiG-21 PFM 94A 6615 - 6615 1968r.
9.02.1974r. na stan 26 PLM przyjęto 6 maszyn MiG-21 MF fabrycznie nowe.
60 MiG-21 MF 96 8702 - 8702 1974r.
61 MiG-21 MF 96 8703 - 8703 1974r.
62 MiG-21 MF 96 8704 - 8704 1974r.
63 MiG-21 MF 96 8705 - 8705 1974r.
64 MiG-21 MF 96 8706 - 8706 1974r.
65 MiG-21 MF 96 8707 - 8707 1974r.
26.03.1974r. na stan 26 PLM dla jednej eskadry przyjęto 13 maszyn MiG-21 MF
66 MiG-21 MF 96 8907 - 8907 1974r.
67 MiG-21 MF 96 8908 - 8908 1974r.
68 MiG-21 MF 96 8909 - 8909 1974r.
69 MiG-21 MF 96 8910 - 8910 1974r.
70 MiG-21 MF 96 9010 - 9010 1974r.
71 MiG-21 MF 96 9011 - 9011 1974r.
72 MiG-21 MF 96 9012 - 9012 1974r.
73 MiG-21 MF 96 9013 - 9013 1974r.
74 MiG-21 MF 96 9014 - 9014 1974r.
75 MiG-21 MF 96 9015 - 9015 1974r.
76 MiG-21 MF 96 9101 - 9101 1974r.
77 MiG-21 MF 96 9102 - 9102 1974r.
78 MiG-21 MF 96 9103 - 9103 1974r.
W czerwcu 1980r. 26 PLM przyjął 4 maszyny MiG-21 MF
79 MiG-21 MF 96 8022 - 8022 1980r.
80 MiG-21 MF 96 7405 - 7405 1980r.
81 MiG-21 MF 96 7555 - 7555 1980r.
82 MiG-21 MF 96 7600 - 7600 1980r.
W 1980r. 26 PLM przyjął na stan 23 maszyny MiG-21 MF.
83 MiG-21 MF 96 6601 - 6601 1980r.
84 MiG-21 MF 96 6602 - 6602 1980r.
85 MiG-21 MF 96 6603 - 6603 1980r.
86 MiG-21 MF 96 6604 - 6604 1980r.
87 MiG-21 MF 96-007399 -7399 1980r.
88 MiG-21 MF 96-007405 - 7405 1980r.
89 MiG-21 MF 96-007436 - 7436 1980r.
90 MiG-21 MF 96-007489 - 7489 1980r.
91 MiG-21 MF 96-007502 - 7502 1980r.
92 MiG-21 MF 96-007555 - 7555 1980r.
93 MiG-21 MF 96-007600 - 7600 1980r.
94 MiG-21 MF 96-007656 - 7656 1980r.
95 MiG-21 MF 96-007675 - 7675 1980r.
96 MiG-21 MF 96-007715 - 7715 1980r.
97 MiG-21 MF 96-007788 - 7788 1980r.
98 MiG-21 MF 96-008012 - 8012 1980r.
99 MiG-21 MF 96-008015 - 8015 1980r.
100 MiG-21 MF 96-008039 - 8039 1980r.
101 MiG-21 MF 96-008055 - 8055 1980r.
102 MiG-21 MF 96-008099 - 8099 1980r.
103 MiG-21 MF 96-008113 - 8113 1980r.
104 MiG-21 MF 96-008122 - 8122 1980r.
105 MiG-21 MF 96-008189 - 8189 1980r.
28.07.1980r. na stan 26 PLM przyjęto 6 maszyn szkolnych MiG-21 UM.
106 MiG-21 UM 516999306 - 9306 1980r.
107 MiG-21 UM 516999307 - 9307 1980r.
108 MiG-21 UM 516999308 - 9308 1980r.
109 MiG-21 UM 516999309 - 9309 1980r.
110 MiG-21 UM 516999311 - 9311 1980r.
111 MiG-21 UM 516999312 - 9312 1980r.
14.07.1981r. na stan 26 PLM przyjęto 18 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.
112 MiG-21 bis 75089145 - 9145 1981r.
113 MiG-21 bis 75089204 - 9204 1981r.
114 MiG-21 bis 75089211 - 9211 1981r.
115 MiG-21 bis 75089307 - 9307 1981r.
116 MiG-21 bis 75089314 - 9314 1981r.
117 MiG-21 bis 75089320 - 9320 1981r.
118 MiG-21 bis 75089334 - 9334 1981r.
119 MiG-21 bis 75089345 - 9345 1981r.
120 MiG-21 bis 75089381 - 9381 1981r.
121 MiG-21 bis 75089407 - 9407 1981r.
122 MiG-21 bis 75089424 - 9424 1981r.
123 MiG-21 bis 75089444 - 9444 1981r.
124 MiG-21 bis 75089483 - 9483 1981r.
125 MiG-21 bis 75089494 - 9494 1981r.
126 MiG-21 bis 75089501 - 9501 1981r.
127 MiG-21 bis 75089507 - 9507 1981r.
128 MiG-21 bis 75089524 - 9524 1981r.
129 MiG-21 bis 75089545 - 9545 1981r.
9.09.1981r. na stan 26 PLM dostarczono kolejnych 6 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.
130 MiG-21 bis 75089564 - 9564 1981r.
131 MiG-21 bis 75089700 - 9700 1981r.
132 MiG-21 bis 75089703 - 9703 1981r.
133 MiG-21 bis 75089735 - 9735 1981r.
134 MiG-21 bis 75089745 - 9745 1981r.
135 MiG-21 bis 75089749 - 9749 1981r.
17.09.1981r. na stan 26 PLM przyjęto 11 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.
136 MiG-21 bis 75089763 - 9763 1981r.
137 MiG-21 bis 75089784 - 9784 1981r.
138 MiG-21 bis 75089799 - 9799 1981r.
139 MiG-21 bis 75089801 - 9801 1981r.
140 MiG-21 bis 75089805 - 9805 1981r.
141 MiG-21 bis 75089809 - 9809 1981r.
142 MiG-21 bis 75089811 - 9811 1981r.
143 MiG-21 bis 75089818 - 9818 1981r.
144 MiG-21 bis 75089843 - 9843 1981r.
145 MiG-21 bis 75089854 - 9854 1981r.
146 MiG-21 bis 75089975 - 9975 1981r.
147 MiG-21 bis 75089708 - 9708 1981r. 4.12.1981r. ostatni przyjęty na stan MiG-21 bis

Opracował Karol Placha