W raz z dniem 1 XI 1938r została zreorganizowana  213 Eskadra Bombowa 1 Pulku Lotniczego. Z części jej personelu utworzono Eskadrę Ćwiczebno-Bombową
Jednostce tej przydzielono zadanie szkolania personelu latającego dla jednostek bombowych. Planowano przekształcenie Eskadry w Szkolny Dywizjon Bombowy.

 

Dowódcy:

  • listopad 1938r - kpt.pil. Jozef Wyrzykowski
  • marzec 1939r - por.pil. Edmund Roj

 

Miejsce stacjonowania i działania:

  • marzec 1939r - została przesunięta z Okęcia na lotnisko  Małaszewicze koło Brześcia, stało się ono bazą szkoleniowo-zaopatrzeniową lotnictwa bombowegomaj
  • maj 1939r - urucomiono w eskadrze VI Kurs Strzelców Samolotowych-Radiotelegrafistów
  • lato 1939r - szkolenie na samoloty PZL-37 "Łoś, wyszkolonych pilotów przydielono do 210, 215, 220 Dywizjonów Bombowyc

Wojnę Obronną Polski 1939r Eskadra Ćwiczebno-Bombowa spędziła na lotnisku koło m. Prużany, a następnie została ewakuowana na południowy wscód kraju.