Kapitan Stanisław Powluć, podczas trudnych warunków, jesienno-zimowych podjął się organizacji  Wydzielonego Oddziału Lotniczego na lotnisku Porubanek w roku 1932r. Dzięki zaangażowaniu kpt. Powlucia powstał szkielet jednostki składający się z 3 plutonów i noszący nazwę: 53 Eskadry Towarzyszącej. Jednakże rozkazem MSWojsk. z dnia 4 VII 1933r jednostkę przemianowano na Detaszowany Dywizjon Lotniczy. Jesienią 1933r do Porubanka przybyła 52 Eskadra Liniowa, ktora weszła w skład Dywizjonu. Podlegałon organizacyjnie dowódcy 5 Pułku Lotniczego, a taktycznie - dowódcy lotnictwa.

Dowódcy:

 • 1932r - kpt. Stanisław Powluć
 • 1933r - kpt.pil. Adam Kowalczyk
 • czerwiec 1937r - mjr.pil. Edward Więckowski

Adiutanci dowódcy dywizjonu: por.obs.Wiktor Szumbarski, por.obs. Edward Kwolek, por.obs. Stanisław Sawczyński, por.obs. Edmund Tacik

Lekarz Dywizjonu: kpt.lek. Alfred Kramer

Dowódca Oddziału Portowego: kpt.obs. Janusz Kędzierski

Kwatermistrz: kpt.adm. Roman Alwin

 

Wyposażenie:

 • 1932r - Potez XXVII

Lotnisko Porubanek/Działania Dywizjonu/ 51 i 53 Eskadry

 • 1914r - wybudowano lotnisko Porubanek przez władze rosyjskie1915r - 1920r - na lotnisku stacjonowały eskadry rosyjskie, niemieckie i polskie (1 Eskadra i 3 Eskadra Wywiadowcza)
 • 1922r - 1925r - Porubanek był wykorzystywany do celówszkoleniowych
 • 1925e - 1932r - lotnisko zostało zajęte przez Dywizjon Artylerii Fortecznej
 • 1933r - budowa obiektów koszarowych oraz mieszkalnych na lotnisku Porubanek. Zostało otworzone również połączenie lotnicze, pasażerskie na trasie Warszawa-Wilno-Ryga-Talin, co wymagało bydowy hangaru dla PLL LOT, wraz z pomieszczeniami dla obsługi i pasażerów.
 • 1933r - 1937r - załogi 53 Eskadry ćwiczyły min. lądowania na lotniskach polowych, strzelanie z powietrza do celów ziemnych oraz rękawa "H", fotografowanie, zrzucanie meldunków, podchwytywanie, natomiast 51 Eskadra trenowała min. loty na dalekie rozpoznania, fotografowanie, strzelanie do celow naziemnych oraz rękawa "H", bombardowanie bombami cementowymi
 • czerwiec 1937r -  zapadla decyzja o rozwiązaniu Detaszowanego Dywizjonu Lotniczego i utworzenie dowództwa Wydzielonego Dywizjonu Myśliwskiego
 • wrzesień 1937r - przesunięto do Lidy 51 Eskadrę Liniową, natomiast 53 Eskadra pozostała w Porubanku i przyjęła nazwę: 53 Samodzielnej Eskadry Towarzyszącej. Jej przeznaczeniem było uczestnictwo planie operaz\cyjnym "W"