W dniu 5 I 1919r rozpoczęła organizację 4 Eskadra Wywiadowcza w Warszawie. Eskadra została przydzielona do Dywizji Litewsko-Białoruskiej

 

Dowódcy:

 • styczeń 1919r - rtm.pil.Aleksander Serednicki
 • kwiecień 1919r - Arur Jurkiewicz
 • wiosna 1920r - por.pil. Bolesław Narkowicz
 • sierpień 1920r - ppor.pil. Józef Szyfter

 

Wyposażenie:

 • jesień 1919r - Breguet XIVB2

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • 7 IV 1919r - przeniosła się na lotnisko w Białymstoku
 • 1919r - rozpoczęcie działalności bojowej na lotnisku w Wołkowysku, a następnie w Wilnie, Lidzie. Działała dna rzecz dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego. Kolejno została przetransportowana na lotnisko Porubanek, pracując tam dla sztabu ! Dywizjonu Legionów. Następnie, po przesunięciu frontu, przeniesiona na lotnisko Lida. Wykonywała ona liczne zadania bojowe, takie jak bombardowanie Małodeczna, Wilejkii i Mińska Litewskiego
 • październik 1919r - odesłana do Szkoły Obserwatorów w Warszawie, a następnie na zime do Wilna
 • wiosna 1920r - weszła w skład IV Dyonu Lotniczego, operowała z lotnisk w Zaacie, Lidzie i in.
 • czerwiec 1920r - część 4 Eskadry ewakuowana z Warszawskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych do Torunia. Utworzono z niej tam 4 Eskadrę "toruńską", która odeszła na frontpod dow. kpt. S. Rybki na lotnisko Hrubieszów
 • lipiec 1920r - w wynik trudnych warunków odleciała do Bydgoszczy, a następnie Torunia w celu uzupwłneń
 • sierpien 1920r - trudna sytuacja na froncie zmusiła eskadrę do przeniesienia na lotnisko w Białymstoku, a następnie do Słonimia i Baranowicz
 • zima 1920r - część jednostki, wraz z pozostałością 11 Eskadry, zorganizowala 11 Eskadrę Wywiadowczą
 • 1921r - po zakończeniu działań wojennych wróciła do Torunia jako Szkolna Eskadra Szkoły Obserwatorów Lotniczych