W ramach rozbudowy lotnictwa wielkopolskiego w 1919r, zorganizowano dnia 15 IV 1920r 21 Eskadrę Niszczycielską. W maju weszła w skład III Dyonu Lotniczego.

 

Dowódcy:

  • kwiecień 1920r - por.pil. Ludwik Rayski
  • lipiec 1920r - por.pil. Franciszek Wieden

Wyposażenie:

  • kwiecień 1920r - AEG CIV(6 maszyn) i Gorh (1 maszyna)

Miejsce stacjonowania i działania:

  • 15 V 1920r - eskadra przeniosła się na lotnisko Rachny Lesowyja. Była tam do dyspozycji d-cy 6 Armii i weszła w skład III Dyonu Lotniczego
  • czerwiec 1920r - przetransportowana na lotnisko Płoskirów
  • 1920r - brała udzieł w walkac z kawalerią Budionego, w ich trakcie poniosła wiele strat
  • lipiec 1920r - działała z lotnisk Hołoby koło Kowla, Uściług i Korczów pod Sokalem
  • 1920r - z uwagi na stray, eskadrę przesunięto na lotnisko Motyc k. Lublina jako rezerwę Nacz. Dowodztwa
  • 4 X 1920r - po uzupelnieniu, powróciła na front wcodząc w skład grupy gen. Lamezana. Działała z lotnisk Tarnopol i Starokonstantynów

W ramach  reorganizacji w styczniu 1921r połączono jednostkę z 14 Eskadrą. Jednocześnie utrzymując nazwę 14 Eskadra Wywiadowcza.