3 Polskie Skrzydło Myśliwskie
Zwiększenie liczebności PSP umożliwiło utworzenie kolejnego Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Liczono się z tym iż na bazie trzech skrzydeł myśliwskich po wojnie powstanie odrodzone lotnictwo Polskie w kraju. Oficjalnie 3 Polskie Skrzydło Myśliwskie powstało 20 czerwca 1943 roku i z powodów organizacyjnych zostało rozwiązane po trzech miesiącach. Ponownie utworzone w lutym 1944 roku istniało do końca 1946 roku, czyli do czasu rozwiązania dywizjonów. W tym wypadku brytyjczycy mający juz zaufanie do polskich dowódców nie dublowali w poczatkowym okresie istnienia stanowiska dowódcy skrzydła.

KOLEJNI DOWÓDCY

mjr pil. Walery Żak 29.06.1943 - 21.09.1943
---------------------------------------------------------
mjr pil. Jan ZUMBACH 15.02.1942 - 14.06.1944
mjr pil. Tadeusz Sawicz 15.06.1944 - 10.10.1944
mjr pil. Kazimierz Rutkowski 11.10.1944 - 30.01.1945
mjr pil. Jan Falkowski 31.01.1945 - 9.03.1945
mjr pil. Wacław KRÓL 10.03.1945 - 16.07.1945
mjr pil. Tadeusz Sawicz 16.07.1945 – 03.1946
mjr pil. Marian Duryasz 03.1946 – 04.1946
mjr pil. Kazimierz Rutkowski 04.1946 – do końca istnienia

DYWIZJONY MYŚLIWSKIE BĘDĄCE NA ETACIE SKRZYDŁA
302, 317 20.06.1943 – 21.09.1943
316 1.02.1944 - 25.09.1944
303, 316 25.09.1944 – 24.10.1944
303 24.10.1944 – 9.03.1945
303, 316 9.03.1945 – 16.05.1945
303, 307, 316 16.05.1945 – do końca istnienia

Oprac. Jacek Waszczuk