Podczas BITWY O WIELKĄ BRYTANIĘ w RAF okazało się, że aby rozbijać potężne wyprawy bombowe należy utworzyć większe formacje myśliwskie grupujące kilka dywizjonów dla skutecznego dowodzenia w powietrzu. Próbnie utworzone Skrzydło Myśliwskie pod dowództwem pułkownika <BADERA> potwierdziło pokładane w nim nadzieje. W związku z tym dywizjony Fighter Command pogrupowano w skrzydła myśliwskie, 15 kwietnia 1941 roku utworzono pierwsze polskie skrzydło pod oficjalną nazwą 1 Polskie Skrzydło Myśliwskie. W składzie się znalazły (303 i 306 polski dywizjon i brytyjski 601 dywizjon). Przy czym przydział dywizjonu do skrzydła nie był ustalany na „zawsze”, co jakiś czas następowała rotacja dywizjony które ponosiły większe straty wycofywane były na tyły dla uzupełnienia i odpoczynku. Odchodziły też dywizjony na dodatkowe szkolenia lub przezbrajane na nowe myśliwce. W miejsce wycofanych do składu przydzielano nowe jednostki. Standardowo Skrzydło składało się z trzech dywizjonów lecz trafiały się skrzydła w sile dwóch jak i czterech i pięciu dywizjonów. W latach 1941 - 1942 piloci 1 Polskiego Skrzydła uzyskali 125 zwycięstw przy stracie 30 pilotów. Był to najlepszy wynik wśród wszystkich Skrzydeł Myśliwskich <RAF>. W październiku 1943 roku nastąpiła reorganizacja Skrzydeł Myśliwskich w Fighter Command, 1 Polskie Skrzydło Myśliwskie przemianowano na 131 Polskie Skrzydło Myśliwskie, od tej pory dowódca skrzydła dowodził całością dywizjonów myśliwskich oraz wszelkich jednostek naziemnych wchodzących w skład formacji. Dowódcą latającym skrzydła był zwykle oficer w stopniu majora lub podpułkownika. W tym czasie dowódca całości nazywany był dowódcą portu lotniczego lub dowódcą skrzydła i przysługiwał mu zwykle funkcyjny stopień pułkownika G/Cpt, dość szybko ustalono iż dowódcy latającemu przysługiwał stopień funkcyjny W/Cdr (podpułkownik). Ponieważ dowództwo RAF w 1941 roku nie do końca ufało w zdolności dowódcze Polaków, dlatego po utworzeniu 1 Polskiego Skrzydła zdublowano stanowisko dowódcy. Pierwszym Polskim dowódcą został Witold Urbanowicz a brytyjskim dowódcą został J. A. Kent dobrze znany polakom z dowodzenie w 303 Dywizjonie. Po pierwszych lotach bojowych okazało się że nie ma potrzeby dublowania Polacy radzą sobie bardzo dobrze i 2 lipca 1941 roku Kent otrzymał inny przydział a dowódcy Polscy pełnili funkcję już samodzielnie

KOLEJNI DOWÓDCY

BRYTYJCZYK

J. A. Kent 15.04.1941 - 2.07.1941

POLACY

kpt. pil. Witold URBANOWICZ 15.04.1941 - 31.05.1941
mjr pil. Piotr Łaguna 1.06.1041 - 27.06.1941
mjr pil. Tadeusz ROLSKI 28.06.1941 - 18.04.1942
mjr pil. Marian Pisarek 19.04.1942 - 29.04.1942
mjr pil. Stefan Janus 30.04.1942 - 26.01.1943
mjr pil. Wojciech Kołaczkowski 27.01.1943 - 20.06.1943
mjr pil. Aleksander GABSZEWICZ 21.06.1943 - 12.12.1943

Dowódcy 131 Skrzydła Myśliwskiego

ppłk pil Zdzisław Krasnodębski 15.10.1943 - 17.02.1944
mjr pil. Zbigniew Czajkowski 18.02.1944 - 12.07.1944
ppłk pil. Aleksander GABSZEWICZ 12.07.1944 - 31.05.1945
ppłk pil. Stanisław Witorzeńć 1.04.1045 - 3.01.1947

W tym czasie dowódcy latający

mjr pil. Stanisław SKALSKI 13.12.1943 - 3.04.1944
mjr pil. Julian Kowalski 4.04.1944 - 10.10.1944
mjr pil. Tadeusz Sawicz 11.10.1944 - 8.08.1945
mjr pil. Wacław KRÓL 9.08.1945 - 3.01.1947
DYWIZJONY MYŚLIWSKIE BĘDĄCE NA ETACIE SKRZYDŁA

303, 306, (601) 1.04.1941 – 24.06.1941
303, 306, 308 24.06.1941 – 13.07.1941
306, 308, 315 14.07.1941 – 07.10.1941
303, 308, 315 07.10.1941 – 13.12.1941
303, 315, 316 13.12.1941 – 1.04.1942
303, 316, 317 1.04.1942 – 5.05.1942
302, 303, 316, 317 5.05.1942 – 16.06.1942
302, 306, 316, 317 16.06.1942 – 30.07.1942
302, 306, 308, 317 30.07.1942 – 5.09.1942
302, 306, 308, 315 5.09.1942 – 1.02.1943
303, 306, 308, 315 1.02.1943 – 11.03.1043
303, 308, 315, 316 12.03.1943 – 29.04.1943
303, 315, 316 29.04.1943 – 1.06.1943
302, 303, 316, 317 1.06.1943 – 20.06.1943
303, 316 20.06.1943 – 26.07.1943
303, 316, (124) 26.07.1943 – 21.09.1943
302, 303, 317 21.09.1943 - 11.11.1943
302, 308, 317 11.11.1943 – 30.04.1945
302, 308, 317, (322, 349) 30.04.1945 – 1.07.45
302, 308, 317 1.07.1945 – 3.01.1947

Oprac. Jacek Waszczuk