PSP skrót od Polskie Siły Powietrzne. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku większość lotników znalazła się w Rumunii i Węgrzech. 25 października 1939 roku odbyła się w Paryżu konferencja przedstawicieli lotnictwa Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Podczas dyskusji zapadła decyzja o utworzeniu LOTNICTWA POLSKIEGO na terenie Francji i Wielkiej Brytanii.
Wkrótce powstały oficjalnie Polskie Siły Powietrzne na terenie Francji oraz na Wyspach Brytyjskich. We Francji udało się utworzyć, wyposażyć i wprowadzić do linii jeden dywizjon myśliwski 1/145. Po ustaniu działań wojennych nad Francją większość ocalałych lotników przedostała się do Anglii gdzie zostali wcieleni do RAF. W tym czasie doszło do zawarcia drugiej umowy a starania dotyczace utworzenia polsich dywizjonów nabrały tępa. Przy RAF utworzono Polskie Siły Powietrzne wchodzące w skład suwerennych Polskich Sił Zbrojnych.
Korzystając z tego, iż spora grupa przeszkolonej kadry trafiła po klęsce wrześniowej do Anglii rozpoczęto formowanie dywizjonów myśliwskich oraz bombowych. Nie ograniczono się jednak tylko do dywizjonów bojowych, lecz sformowano 1 Polską Samodzielną Brygadę Spadochronową, Polską Eskadrę Balonów Zaporowych, a także jednostki szkolne oddział polski przy WAAF.
Polacy poza PSP służyli w wielu jednostkach RAF oraz lotnictwa amerykańskiego, między innymi przedwojenni piloci z PLL LOT utworzyli polską grupę pilotów rozprowadzających samoloty z wytwórni do jednostek bojowych, jedną z pilotek latających w tej roli była córka marszałka Piłsudzkiego Jadwiga Piłsudzka. Duża ilość naszych dywizjonów myśliwskich pozwoliła na utworzenie polskich skrzydeł myśliwskich. Nad całością PSP czuwał Inspektor PSP generał Brygady Obserwator Stanisław Ujejski. Od 1 listopada 1943 roku Dowódcą PSP został generał Brygady Pilot Mateusz Iżycki.

Jacek Waszczuk


Opisy poszczególnych jednostek PSP

Dywizjony bombowe

300 Dywizjon Bombowy

304 Dywizjon Bombowy

305 Dywizjon Bombowy

Dywizjony Myśliwskie

302 Dywizjon Myśliwski

303 Dywizjon Myśliwski

306 Dywizjon Myśliwski

307 Dywizjon Nocny Myśliwski

308 Dywizjon Myśliwski

309 Dywizjon Myśliwski

315 Dywizjon Myśliwski

316 Dywizjon Myśliwski

317 Dywizjon Myśliwski

318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy

Cyrk Skalskiego

663 Dywizjon Samolotów Artylerii

1 Polskie Skrzydło Myśliwskie

2 Polskie Skrzydło Myśliwskie

3 Polskie Skrzydło Myśliwskie


Zapraszamy do dyskusji na forum www.spotter.pl