Print

Description

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ogłasza przetarg na:

Sprzedaż zestawu refraktometrów Gammon B/2HB do sprawdzania zawartości dodatku antykrystalicznego w paliwie lotniczym

Osoby zainteresowane zakupem
proszone są o złożenie oferty w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu,
w terminie do dnia 03.12.2014 r. do godziny 13:00. Ogłoszenie dostępne jest na stronie www.lpr.com.pl w zakładce Ogłoszenia
Sprzedaż

Contact

222299931
Warszawa
Send an Email
nopic