Article Index

1. M 3005 / 23005 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Pierwszy samolot Su-22 otrzymany przez Polskę. Pierwszy lot z Powidza do Piły wykonał ppłk Bogdan Likus. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. przeszedł remont główny. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach.

2. M 3202 / 33202 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny.

3. M 3203 / 30203 1988r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny.

4. M 3212 / 23212 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. Po zakończeniu służby ( 2005r. ) trafił do muzeum w Estonii.

5. M 3213 / 23213 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. W 1992r. remont główny. W 2002r. nieczynny.

6. M 3214 / 23214 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2005r. nieczynny.

7. M 3215 / 23215 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny.

8. M 3216 / 23216 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny.

9. M 3304 / 23304 1985r. - W 2005r. nieczynny.

10. M 3305 / 23305 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a później w 7 ELT w Powidzu. W 2005r. nieczynny.

11. M 3306 / 23306 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a później w 7 ELT w Powidzu. W 2005r. nieczynny.

12. M 3407 / 23407 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a później w 7 ELT w Powidzu. W 2005r. nieczynny.

13. M 3508 / 30508 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B, następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny.

14. M 3509 / 30509 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R w Powidzu, a następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny. Nosił numer żółty, a potem czerwony.

15. M 3612 / 37612 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

16. M 3617 / 23617 1985r. - W 2005r. nieczynny.

17. M 3618 / 23618 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2007r. nieczynny.

18. M 3619 / 23619 1985r. - Użytkowany w 6 PLMB w Pile. W dniu 04.06.1993r. w trakcie startu doszło do awarii i wyłączenia silnika. Pilot pomyślnie katapultował się na wysokości 20 metrów. Po tym incydencie powrócił jeszcze do latania. Samolot spłonął po zderzeniu z ziemią. Przyczyną awarii była nieprawidłowa obsługa techniczna.

19. M 3710 / 37710 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

20. M 3713 / 37713 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

21. M 3714 / 37714 1987r. - Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W dniu 30.01.1990r. o godzinie 1201 . Pilot ppłk Andrzej Wyciślik – zginął. Zadanie: Lot na oblot techniczny samolotu. Okoliczności katastrofy: Pilot wykonywał oblot techniczny samolotu w dzień w zwykłych warunkach atmosferycznych. Na wysokości 10 000 m, wskutek zamarznięcia kropelek wody w głównej instalacji odbiorników ciśnień powietrznych wystąpiły błędne wskazania przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych. Niewłaściwe działanie pilota, wynikające z odczytania błędnych wskazań przyrządów, doprowadziło do wyłączenia silnika w powietrzu. Pilot nie katapultował się, lecz podjął próbę wylądowania w terenie przygodnym, w okolicach Czaplinka. W czasie lądowania samolot rozbił się, pilot poniósł śmierć. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było podjęcie przez pilota nieprawidłowego działania na skutek niewłaściwego zinterpretowania błędnych wskazań przyrządów aneroidowo-membranowych.

22. M 3715 / 37715 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

23. M 3811 / 23811 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny.

24. M 3812 / 23812 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny.

25. M 3816 / 37816 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

26. M 3817 / 37817 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

27. M 3818 / 37818 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B w Świdwinie. W dniu 4.04.1995r. podczas lotu w okolicach Nowej Wsi pilot doprowadził do przeciągnięcia. Szczęśliwie się katapultował. Samolot został rozbity.

28. M 3819 / 37819 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

29. M 3820 / 37820 1987r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

30. M 3908 / 23908 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile. Potem w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2007r. nieczynny.

31. M 3909 / 23909 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile. W 2005r. nieczynny.

32. M 3901 / 23901 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile. W 2005r. nieczynny.

33. M 3911 / 23911 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, a potem 8 ELT w Mirosławcu. W 1993r. remont główny. W 2005r. nieczynny.

34. M 4602 / 24602 1985r. - Użytkowany w 6 PLMB w Pile. W dniu 17.05.1989r. lub 18.05.1989r. o godz. 757 . Pilot porucznik Jacek Gabryś - zginął. Zadanie: lot treningowy przed pokazem indywidualnego pilo­tażu na małej wysokości w DZWA. Pokaz organizowano dla ówczesnego Premiera Polski. Okoliczności katastrofy: Pilot wykonywał trening przed indywidualnym pokazem pilotażu na małej wysokości i w locie koszącym. Spowodował przekroczenie krytycznych kątów natarcia w głębokim wirażu na małej wysokości, przeciągnięcie samolotu i zderzenie z ziemią w odległości 480 m od ogrodzenia lotniska w Pile. Nie podjął próby katapultowania i zginął. Samolot doszczętnie się spalił. Przyczyna: Bezpośrednie przyczyny katastrofy to błąd pilotażowy i zaniedbania organizacyjne.

35. M 4603 / 24603 1985r. - Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 8 ELT w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny.

36. M 4604 / 24604 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny.

37. M 4605 / 24605 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r.nieczynny.

38. M 4606 / 24606 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. remont główny. W 2007r. czynny.

39. M 4610 / 24610 1985r. - Użytkowany w 6 PLM-B w Pile. W dniu 25 lub 26.07.1995r. o godzinie 833 podczas zrzutu bomby na poligonie w Nadarzycach nastąpiła jej przedwczesna eksplozja i pilot major Jerzy Stramek zginął. Zadanie: Lot doświadczalny na poligon Nadarzyce w ramach badań zdawczo-odbiorczych próbnej partii bomb. Okoliczności katastrofy: Katastrofa wydarzyła się podczas lotu doświadczalnego na samolocie Su-22 M 4 na poligonie Nadarzyce. Pilot miał wykonać w locie koszącym zrzut sześciu bomb lotniczych z zapalnikami nowego typu, salwą po dwie bomby. W pierwszym zajściu pilot zrzucił dwie bomby z wysokości około 40 m. Po zrzuceniu bomb w drugim zajściu, po upływie 1,2 s od zrzutu bomba z lewej strony niespodziewanie wybuchła pod kadłubem samolotu, w odległości 18 m od kadłuba, w momencie otwarcia się spadochronu hamującego. Samolot znalazł się w tzw. strefie zerowej wybuchu, został gwał­townie rażony odłamkami, falą cieplną i uderzeniową. Wyciekające z rozszczelnionych zbiorników paliwo zapaliło się. Po upływie 5 s od chwili wybuchu samolot zderzył się z ziemią i eksplodował. Przyczyna: Przyczyną katastrofy był przedwczesny wybuch w powietrzu jednej z bomb, wkrótce po ich zrzuceniu w locie koszącym. Wybuch spowodowany był wadą konstrukcyjną bomby. Samolot porażony odłamkami i falami wybuchu cieplną i uderzeniową utracił sterowność i zapalił się.

40. M 4710 / 24710 1985r. - W 2005r. nieczynny.

41. M 7104 / 27104 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R.. W dniu 23.10.1986r. o godzinie 2237 . Katastrofa. Porucznik pilot Bogusław Siwiec – zginął. Pilot wykonywał zadanie nocne; Lot na imitację atakowania celów naziemnych w NZWA. Okoliczności katastrofy: Podczas nocnego lotu na prosty pilotaż w strefie, w zwykłych warunkach atmosferycznych, pilot Su-22 M 4 błędnie odczytał wskazania wysokościomierza podczas wprowadzania samolotu w nurkowanie: 1 200 m zamiast 200 m. Podczas wykonywania imitacji atakowania celów naziemnych na małej wysokości pilot nie zdołał wyprowadzić samolotu z nurkowania i maszyna pod małym kątem zderzyła się z ziemią w rejonie miejscowości Waplewo. Pilot nie próbował się katapultować, do końca nie uświadamiał sobie zagrożenia. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było nieprawidłowe działanie pilota w locie w czasie pozorowanego atakowania celu naziemnego w nocy. Pierwsza strata pilota i maszyny.

42. M 7185 / 27185 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. W 2006r. nieczynny.

43. M 7206 / 27206 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny.

44. M 7307 / 27307 1986r. - Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. remont główny. W 2006r. nieczynny.

45. M 7308 / 27308 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. czynny.

46. M 7309 / 27309 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. czynny. W dniu 26.06.2007r. pokazany w Krzesinach.

47. M 7410 / 27410 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. czynny.

48. M 7411 / 27411 1986r. - Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jego rozformowaniu w 2000r. w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. czynny.

49. M 7412 / 27412 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a następnie w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. czynny.

50. M 7920 / 27920 1986r. - W 2006r. nieczynny.

51. M 8101 / 28101 1986r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

52. M 8102 / 28102 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a następnie w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. czynny.

53. M 8103 / 28103 1986r. - Użytkowany 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny.

54. M 8205 / 28205 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a następnie w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. czynny.

55. M 8206 / 28206 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a następnie w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. nieczynny.

56. M 8207 / 28207 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1995r. remont główny. W 2005r. nieczynny.

57. M 8308 / 28308 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu W 2007r. czynny.

58. M 8309 / 28309 1986r. - Użytkowany w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. W 2007r. czynny.

59. M 8310 / 28310 1986r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. W 2007r. nieczynny.

60. M 8318 / 28318 1986r. - W 2007r. nieczynny.

61. M 8512 / 28512 1986r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1995r. remont główny. W 2007r. czynny.