Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


Article Index7. Przygotowanie lotnisk do przyjęcia F-16

Wraz z podjęciem decyzji o wyposażeniu Sił Zbrojnych RP w nowy samolot wielozadaniowy na lotniskach przewidzianych do stacjonowania tych samolotów (Poznań-Krzesiny i Łask) rozpoczęto inwestycje mające na celu dostosowanie infrastruktury lotniskowej do standardów i wymagań tego samolotu. Ponadto uwzględniono konieczność dostosowania bazy szkoleniowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych do standardów umożliwiających szkolenie personelu.
Finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury lotniskowej realizowane jest z trzech źródeł:
- rezerwy celowej budżetu państwa - dla lotnisk objętych programem "Samolot Wielozadaniowy",
- środków budżetu narodowego i NATO - dla 7 lotnisk objętych programem NSIP
- oraz budżetu resortu Obrony Narodowej - dla wszystkich lotnisk.
Ogólne potrzeby finansowe na przygotowanie infrastruktury dla samolotu F-16 oszacowano na kwotę blisko 1 mld złotych. Od chwili rozpoczęcia realizacji programu F-16 wydano ok. 2/3 powyższej kwoty.
Lotnisko Poznań - Krzesiny powstało w południowo-wschodniej części Poznania w czasie II wojny światowej, kiedy okupant niemiecki zbudował tutaj fabrykę samolotów Focke Wulf z niewielkim lotniskiem przyfabrycznym. Fabryka i pobliskie magazyny w lesie koło Gądek, zostały zbombardowane przez bombowce amerykańskie w Wielkanoc 1944 r.
Na początku lat 50. XX wieku przystąpiono do rozbudowy lotniska. Wykonawcą robót była poznańska firma inżynieryjna Hydrobudowa-7. Drogę startową budowano przy użyciu sprzętu drogowego zabranego z niedokończonej podwrocławskiej autostrady.
Modernizacja lotniska Poznań - Krzesiny rozpoczęła się w czerwcu 2001r. z chwilą przebazowano 3 elt na lotnisko 10 elt w Łasku, gdy na lotnisko w Krzesinach wprowadzono maszyny drogowe, z nowoczesną układarką nawierzchni betonowej szerokości 10m. Wykonano nowy pas startowy długości 2,5 km, drogi kołowania oraz płaszczyzny postojowe samolotów. O wielkości przedsięwzięcia świadczą znaczne ilości ułożonych nawierzchni drogowych: 600 tys. m2 warstwy wyrównawczo - poślizgowej, 350 tys. m2 nawierzchni betonowych B-40 oraz 115 tys. m2 nawierzchni bitumicznych. Roboty agrotechniczne wykonano na powierzchni 500 tys. m2 nawierzchni trawiastych.
12 lipca 2002 r. odbyło się uroczyste otwarcie lotniska po remoncie dróg lotniskowych i domku pilota. W następnych latach kontynuowano roboty drogowe wykonując nowe nawierzchnie betonowe, bitumiczne i trawiaste.
Nieliczne są na lotnisku obiekty z okresu powstania lotniska. Dla obsługi samolotu F-16 zbudowano nowy hangar obsługowy o długości 115 m, szerokości 45 m i kubaturze 47 tys. m3. Główne hale hangaru wykonano w konstrukcji stalowej. W dwunawowej hali głównej o wymiarach 61 x 25 m będzie sześć stanowisk samolotowych. Powstały też 2 hale jednonawowe ( 45 x 16,4 oraz 25,2 x 16,4m) jednostanowiskowe oraz pomieszczenia towarzyszące. Hale wyposażone są we wrota o napędzie elektrycznym (hala główna i hala silników) oraz wrota o napędzie ręcznym w hali paliwowej. Między hangarami postawiono obiekt przeciwpożarowy, składający się z 2. stalowych zbiorników wody pojemności 522 m3 każdy, zbiornika pianotwórczego pojemności 7 m3, pompy diesel o wydajności 10 m3 / minutę i niezbędnych rurociągów. W razie pożaru w którymś z hangarów, zostanie on błyskawicznie zalany pianą. Obok hangaru zbudowano stanowisko do obsługi paliwowej samolotów. Służąca do tankowania stalowych ptaków hala główna ma wymiary 28 x 29 m i wysokość 11 m. Wyposażona jest dodatkowo, podobnie jak hangary, w system instalacji p.poż. i potężne systemy wentylacyjne. Zamontowane zostaną również amerykańskie zbiorniki paliwowe o pojemności 50 tysięcy litrów każdy.
Kotłownia w olej opałowy zasilana będzie ze zbiornika mieszczącego 50 tys. litrów. Po wybudowaniu strażnicy p.poż. o powierzchni 2 tys. m2 i kubaturze 11,7 tys. m3 z wieżą do suszenia węży, 80. osobowa wojskowa straż pożarna na lotnisku Krzesiny jest najnowocześniejszym w siłach zbrojnych RP ośrodkiem ze sprzętem ratunkowo - gaśniczym na miarę XXI wieku. Obsługę sprzętu wysokościowo-ratowniczego zapewni załoga i wyposażenie spadochroniarni z wieżą do suszenia i wietrzenia spadochronów.
Za operacje pojazdów i statków powietrznych w obrębie pola manewrowego jest odpowiedzialna kontrola lotniska, czyli wieża. Wieża także pośredniczy w przekazywaniu informacji między samolotem na lotnisku a innymi organami kontroli - kontrolą zbliżania i kontrolą obszaru. Charakterystyczny budynek Wojskowego Portu Lotniczego ma powierzchnię użytkową 2,5 tys. m2 i kubaturę 11,2 tys. m3. Mieszczący się na 7. kondygnacji wieży portu ośrodek naprowadzania statków powietrznych, popularnie zwany " akwarium", decyduje o ruchu lotniczym w rejonie lotniska, zapewnia łączność ze statkami powietrznymi naprowadzając je na ścieżkę lądowania. Pomieszczenie zapewnia znakomitą widoczność całego lotniska i podejść, mieści obsługujących urządzenia żołnierzy, niezbędne środki łączności radiowej i przewodowej, urządzenia kontroli i sterowania światłami podejścia i sporo innych rzeczy.
W nowej strefie rozśrodkowania samolotów zbudowano dotąd kilkanaście schronów samolotowych III generacji o konstrukcji stalowo-betonowej kształtu beczkowego. Umieszczona z tyłu schronohangaru komora odchylenia ciągu, umożliwia rozruch samolotu bezpośrednio ze schronu samolotowego. Uzupełnienie strefy stanowią: budynek techniczny, eskadrowy, domek pilota, schrony dla obsługi i ukrycia dla samochodów.
W kilkunastu obiektach o łącznej powierzchni 6 tys.m2 i kubaturze 32 tys.m3 powstała nowa baza Kompanii Obsługi Lotniska. Mieści ona garaże nowoczesnego sprzętu służącemu utrzymaniu lotniska w stałej gotowości eksploatacyjnej, magazyny dla materiałów eksploatacyjnych oraz nowoczesny warsztat techniczno-naprawczy z myjnią wyposażoną w sprzęt myjąco - suszący. KOL wyposażony w odkurzacze lotniskowe na podwoziach samochodowych oraz inne oczyszczarki (letnie i zimowe). Zadaniem KOL jest zapewnienie odpowiedniej czystości drogi startowej, dróg kołowania i dróg dojazdowych, związaną ze standardami eksploatacyjnymi samolotu F-16.
Innym nowoczesnym obiektem jest budynek laboratorium. Ma on powierzchnię 3,2 tys. m2 i kubaturę 18 tys. m3. W obiekcie wykonywać się będzie badania nie tylko dla samolotu F-16, ale także na rzecz jednostek sił zbrojnych RP. W budynku ma siedzibę specjalistyczny wojskowy ośrodek metrologii oraz laboratorium paliw i techniki lotniczej.
Na lotnisku zainstalowano system lin hamujących samoloty, nowoczesny system pomiarów meteorologicznych, oświetlenia nawigacyjnego oraz ogrodzenie zewnętrzne. Nadmienić należy, że nowe obiekty lotniskowe zasilane są z nowych stacji energetycznych, ciepło zapewniają własne kotłownie olejowe. Większość pomieszczeń jest klimatyzowana.
Wśród budowlanych firm realizujących obiekty na lotnisku Poznań - Krzesiny wymienić należy: SKANSKA - z oddziałami budownictwa drogowego i ogólnego w Poznaniu, WARBUD, HYDROBUDOWA - 9 Poznań, EBUD Bydgoszcz, WINNICKI Sochaczew, GAZOMONTAŻ Wołomin, BUDOPOL Bydgoszcz, ALSTAL Bydgoszcz, Lubelskie PRT, Elektromontaż Poznań i Gdańsk, ZEUS Pruszcz Gdański, ELMONT Kostrzyn Wlkp, ELEKTROTIM Wrocław, SIEMENS W-wa, PBG Wysogotowo, oraz VITAL LINK Inc. z USA. Wiele prac budowlanych i robót związanych z poprawieniem estetyki lotniska zostało wykonane siłami wojska. Szczególnie duży wkład posiada 16. batalion usuwania zniszczeń lotniskowych z Jarocina. Roboty budowlane wykonują też Wojskowe Zakłady Remontowo Budowlane z Krotoszyna i Gniezna.
Do użytku oddano również:
- system linowy BAK (system do hamowania samolotów)
- magazyn lotniczych środków materiałowych
- symulator misji i symulator eskadrowy
- symulator katapulty

W trakcie realizacji jest stanowisko prób silników samolotowych HUSH HOUSE - stanowisko wyposażone w sprzęt kontrolno pomiarowy oraz tłumiki zapewniające ograniczenia powstawania hałasu w trakcie testowania silników lotniczych. Jednocześnie trwa modernizacja składów MPS (materiałów pędnych i smarów) oraz budowa płaszczyzny postoju samolotów z montażem 16 hangarów metalowych i przystosowaniem zaplecza warsztatowo - socjalnego 3. elt
Wśród biur projektów należy wymienić wojskowe biura projektów budowlanych i wojskowych w Poznaniu z dyrektorem Wacławem Pikulikiem i w Warszawie z dyrektorem Andrzejem Kaniakiem, a także PROEKOBUD Wrocław, CECOM Bydgoszcz, KOLPROJEKT Warszawa, ARCADIS i ATLINE z Łodzi. Na terenie lotniska jest znaczny, ponad 150 ha kompleks leśny, o który wojsko troszczy się współpracując ściśle z miejscowym nadleśnictwem.
W bieżącym roku na lotniskach Krzesiny i Łask realizowane są inwestycje za około 161,3 mln zł. Kwota ta obejmuje 12 zadań inwestycyjnych na Krzesinach na sumę 67.4 mln złotego oraz 21 zadań na kwotę 93,9 mln zł w Łasku. Prace, w większości na ukończeniu, dotyczą:
- remontu i zwiększenia nośności pasa startowego, remontu i modernizacji płaszczyzn postoju samolotów,
- modernizacji infrastruktury lotniskowej i łączności (montaż systemu nawigacyjnego TACAN, systemu lądowania ILS, radiolokacyjnego systemu lądowania, systemu oświetlenia t. CALVERT, lin hamujących),
- modernizacji infrastruktury koszarowej (hangarów, strefy umocnionej, budynków spadachroniarni, budynków nowego portu /wieży/, domków pilota, budynków eskadrowych, laboratorium MPS, budynków symulatorów, magazynów hydrazyny itp.).