Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


Article IndexDodatkowe informacje
Przewodniczącym międzyresortowej komisji ds. wyboru samolotu wielozadaniowego był sekretarz stanu w MON - I zastępca ministra obrony narodowej - Janusz Zemke, jego zastępcą gen. dyw. Roman Baszuk - asystent dowódcy WLiOP. W skład komisji mieszanej weszli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Sejmu , Senatu, opozycji. Elementem komisji mieszanej była Komisja Przetargowa pod kierownictwem płk Włodzimierza Pacha - zastępcy Dyrektora Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON. Prace Komisji Przetargowej toczyły się w pionie techniczno - operacyjnym oraz pionie finansowym. Minister Obrony Narodowej powołał również zespół obsługi prawnej, któremu przewodniczył Jakub Pinkowski - Dyrektor Generalny MON. Ministerstwo Gospodarki, które odpowiedzialne było za stronę offsetową przetargu powołało Komitet ds. Offsetowych, jak również Biuro Offsetowe w Agencji Rozwoju Przemysłu. Praca Komisji Przetargowej polegała na dokładnej ocenie zgodności ofert ostatecznych z wymaganiami określonymi w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W ocenie ofert brały udział 93 osoby po stronie polskiej, nie licząc ekspertów. Praca komisji przetargowej trwała 675 dni, negocjacje z oferentami 53 dni.
Kryteria i sposób oceny złożonych ofert.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do składania ofert ostatecznych Komisja określiła kryteria, zgodnie z którymi został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty. W skali 100 punktów były to:
- 45 pkt. - cena oferty,
- 20 pkt. - walory operacyjne,
- 20 pkt. - spełnieni wymogów taktyczno - technicznych,
- 15 pkt. - offset.

A. Cena
Cena oferty ostatecznej obejmowała 22 elementy, m. in.:
- dostawa 36 nowych samolotów jednomiejscowych i 12 dwumiejscowych,
- lotnicze środki bojowe,
- zasobniki podwieszane,
- sprzęt obsługi naziemnej,
- niezbędne części zamienne,
- symulatory,
- indywidualne wyposażenie pilotów,
- szkolenie personelu naziemnego i logistycznego.

B. Wymagania operacyjne
To kryterium składało się z 53 elementów. Wymagania operacyjne dotyczyły zasięgu bojowego samolotów, zasięgu w locie z podwieszanymi zbiornikami paliwa i bez zbiorników, zdolności do uzupełniania paliwa w powietrzu, liczby wymaganych węzłów podwieszeń uzbrojenia, dostępności lotniczych środków bojowych oraz powszechności ich stosowania w państwach sojuszniczych. Oceniano także możliwość współdziałania w ramach NATO oraz poziom zintegrowania środków bojowych i zasobników podwieszanych z systemami pokładowymi samolotów

C. Wymagania taktyczno - techniczne
Ocenienie poddano 430 elementów, m.in.
- wymagane osiągi w zakresie prędkości, właściwości manewrowych, wymagania dotyczące startu i lądowania, podatności obsługowej, niezawodności i trwałości samolotu.
- płatowiec w tym układ hydrauliczny, elektryczny, podwozie, układy hamowania, hermetyzacji, układ paliwowy, instalację przeciwpożarową oraz zespół napędowy.
- przewidywane uzbrojenie samolotu i układ sterowani uzbrojeniem.
- systemy pokładowe: systemy zobrazowania informacji w kabinie, system łączności
i transmisji danych, systemy nawigacyjne, systemy identyfikacji swój - obcy, systemy wykrywania, śledzenia i rozpoznania, systemy nawigacyjne, system identyfikacji swój - obcy, system wykrywania, śledzenia i rozpoznania, układy sterowania lotem, rejestracji parametrów lotu i przebiegu zadania bojowego.
- układ ratowniczy i systemy podtrzymywania życia załogi.
- dolności przetrwania bojowego, oprogramowania systemowego, systemu planowania i odtwarzania misji, szkolenia personelu latającego i logistycznego, urządzeń treningowo - symulacyjnych, części zamiennych i pomocy technicznej.

D. Wymagania offsetowe
Na początku przetargu zakładano, że offset będzie stanowić 100% ceny nabycia samolotu. W czerwcu 2002 roku Komisja dokonała zasadniczej zmiany, decydując się, że w przypadku przekroczenia offsetu powyżej wymaganego poziomu 100% ceny samolotu takiemu oferentowi zostanie przyznane 15 punktów.
Kierując się powyższymi, czterema kryteriami, Komisja Przetargowa oceniła trzy oferty.
- oferta francuska i szwedzko - brytyjska zostały podane w euro, oferta amerykańska w dolarach. Różnice cen nie przekroczyły 10 %.
- Komisja sprawdziła kompleksowość ofert, tzn. czy wszystkie zadeklarowane w ofertach elementy znalazły odzwierciedlenie w cenie podanej przez oferentów i czy są zgodne z postawionymi wymaganiami, także pod względem ilościowym. Okazało się, że w zapisach niektórych oferentów część istotnych elementów systemu można nabyć za dodatkową opłatą, która nie była uwzględniona w cenie oferty. Komisja uznała, że w pełni kompleksową ofertę przedstawił rząd Stanów Zjednoczonych.
- oferent francuski zgłosił offset w wysokości 3mld 801 mld euro, oferent szwedzko-brytyjski 7 mld 476 mln euro, a amerykański 9 mld 800 USD. Komitet Offsetowy zweryfikował podane przez oferentów kwoty, zwłaszcza mnożniki.
- po podsumowaniu wszystkich ocen Komisja Przetargowa zgłosiła do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej najkorzystniejszą ofertę. Za taką uznana została oferta, która uzyskała największą liczbę punktów wyliczoną według wzorów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zwycięzcy uzyskała ponad 90 na 100 możliwych punktów.

5. Polski F-16 C/D Block 52+

Polska zakupiła 48 samolotów F-16, w tym 36 jednomiejscowych 36 F-16C Block52+ i 12 dwumiejscowych F-16D Block52+.
Najistotniejsze elementy wyposażenia polskiego F-16:
- wielofunkcyjny radar AN/APG-68(V)9,
- zasobnik celowniczy AN/AAQ-33 SNIPER/PANTERA służący do wykrywania celów naziemnych i naprowadzania na nie uzbrojenia,
- zasobniki rozpoznawcze DB-110 firmy Goodrich,
- hełmy zintegrowane z systemem celowania nahełmowego JHMCS,
- symulator misji, eskadrowe urządzenia treningowe, symulatory procedur naziemnych,
- zbiorniki konforemne,
- integrowany system walki radioelektronicznej WRE ALQ-211(V)4, którego elemenatmi są urządzenia wykrywające - odbiornik wykrywający opromieniowanie radiolokacyjne, nadfioletowego urządzenie do ostrzegania przed wystrzelonymi pociskami rakietowymi, urządzenia analizujące i przeciwdziałające (nadajnik zakłóceń aktywnych, wyrzutnik flar i dipoli ALE-47, dwa sterowniki holowanych celów pozornych ALE-50).
Uzbrojenie:
- naprowadzane radiolokacyjnie rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120C-5 (AMRAAM),
- rakiety bliskiego zasięgu z głowicą samonaprowadzającą na podczerwień AIM-9X Super Sidewinder,
- rakiety kierowane telewizyjnie powietrze-ziemia AGM-65G2 Maverick,
- bomby kierowane serii JDAM (Joint Direct Attack Munition) naprowadzane za pomocą systemu GPS,
- bomby Paveway II i III naprowadzane laserowo,
- zasobniki szybujące dużego zasięgu AGM-154C JSOW (Joint Standoff Weapon) naprowadzane laserowo;
- bomby Mk82 (227 kg),
- bomby Mk84 (907 kg),
- pakiety instalacajne do bomb Mk82 i Mk84 - do przekształcenia w bomby kierowane przez GPS: GBU-31 lub GBU-38,
- pakiety instalacajne do bomb Mk82 i Mk84 - do przekształcenia w bomby kierowane laserowo: GBU-22 i GBU-24 Paveway III,
- bomby szkolne BDU-33,
- działko M61A1 20 mm.
Łączna masa uzbrojenia podwieszanego może wynosić do 9942 kg
o Najważniejsze dane taktyczno - techniczne F-16 C/D Block 52+:
- długość: 15,03 metra,
- rozpiętość: 9,45 metra,
- masa własna 8300 kg,
- masa maksymalna 21772 kg,
- masa uzbrojenia 9942 kg,
- prędkość maksymalna 2,2 Ma,
- prędkość wznoszenia 310 m/s,
- zasięg do przebazowania ze zbiornikami konforemnymi ok. 5000 km.,
- okres eksploatacji - 8 tys. godzin w powietrzu.
Napęd stanowi silnik firmy Pratt & Whitney F100-PW-229 o ciągu 129,4 kN z dopalaniem.

Na pylonie centralnym podkadłubowym możliwe jest przenoszenie zbiornika paliwa o pojemności 1135 litrów, na węzłach podskrzydłowych zbiorników o pojemności 1400 lub 2270 litrów.
o koszt programu: 3,523 mld dolarów.
o stacjonowanie: lotniska Krzesiny i Łask.
F-16 dla polskich Sił Powietrznych są najnowocześniejszą wersją tego samolotu w Europie. Bardziej zaawansowane są jedynie wersje przygotowane dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela.