Armstrong-Whitworth FK-5 Armstrong-Whitworth FK-5

Armstrong Whitworth FK-5 Gunship
- piąty samolot zaprojektowany przez Fredericka Koolhovena w zakładach Armstrong Whitworth. FK-5 GUNSHIP zaprojektowano jako bardzo nietypowy samolot bojowy. Napędzany jednym silnikiem, załoga składała się z trzech osób, pilota i dwóch strzelcó umieszczonych w gondolach na skrzydłach. Umieszczenie dwóch gondol w pewnej odległości od kadłuba zapewnić miało bardzo dobrą widoczność i pole ostrzało lecz duża masa i opory obniżały osiągi, sprawiając iż samolot nie przedstawiał wielki wartości bojowej. Nie był zdolny doścignąć przeciwnika a jedynie się bronić. Nie wszedł do produkcji seryjnej. Prawdopodobnie jedyny zbudowany samolot po pierwszej wojnie został wysłany do Australii.

KONSTRUKCJA - drewniana, kryta częściowo sklejką częściowo płótnem. Podwozie stałe

NAPĘD - prawdopodobnie samolot napędzany był silnikiem Beardmode o mocy 160 kM, śmigło drewniane czterołopatowe.


Oprac. Jacek Waszczuk