PZL.15 PZL.15

PZL.15 - projektwstępny wodnosamolotu łącznikowo-obserwacyjnego
PZL.15 opracowywany pod kierunkiem Jerzego Dąbrowskiego ukończono w sierpniu 1931r. W odróżnieniu od 2 pozostałych propozycji PZL (PZL.8 i PZL.9) samolot był konstrukcją oryginalną, a nie adaptacją istniejącego płatowca, choć wykorzystano w nim pewne elementy PZL Ł-2 (silnik oraz usterzenie pionowe). Zakładano wyposażenie w ten typ samolotu Morskiego Dywizjonu Lotniczego bazującego w Pucku. PZL.15 nie zyskał jednak zainteresowania władz Marynarki Wojennej i nie został skierowany do produkcji seryjnej.

 

Konstrukcja: metalowa, pokrycie płócienne, jednosilnikowy dwumiejscowy dolnopłat. Podwozie pływakowe.

 

Uzbrojenie: 2 k.m. pilota i 1 ruchomy k.m. obserwatora.

 

Dane techniczne:


Rozpiętość

14,5 m

Długość

9,0 m

Wysokość

3,0 m

Powierzchnia nośna

28,3 m2

Masa całkowita

1400 kg

Prędkość maksymalna

175 km/hOpracował: Paweł Szczepaniec