Na naszym portalu wiele miejsca poświęciliśmy opisom budowy różnych typów samolotów. Prześledziliśmy także historię lotnictwa. Natomiast dziś chcemy dokonać najbardziej podstawowego podziału na różne typy samolotów oraz wyjaśnić definicję, czym wogóle jest samolot.

A jest to statek powietrzny cięższy od powietrza tzw. aerodyna, który utrzymuje się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą zazwyczaj nieruchomych (wyjątkiem są samoloty o zmiennej geometrii skrzydeł) , w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.

Wyróżnia się dwa rodzaje napędów:
- śmigłowy, w którym moment obrotowy silnika zamieniany jest na ciąg za pomocą śmigła; do takiego napędu stosuje się silniki tłokowe lub turbinowe
- odrzutowy, w którym ciąg wytwarzany jest bezpośrednio w silniku; zwykle stosuje się silniki turboodrzutowe, silniki rakietowe wykorzystywane są głównie w konstrukcjach eksperymentalnych lub jako napęd pomocniczy przy starcie

Pierwszym człowiekiem, który wzniósł się w powietrze na pokładzie samolotu był Clément Ader (1841-1925). Jego samolot napędzany był silnikiem parowym.
Jednak za początek ery samolotów, uznaje się rok 1903, gdy Bracia Wright skonstruowali Wright Flyer posiadający silnik spalinowy. Pierwszy ich lot trwał 12 sekund, zaś najdłuższy lot 59 sekund.

Pierwsze prace nad silnikiem odrzutowym aerodyny nastąpiły dopiero w latach 30 XX wieku. Znane one już były w czasie || wojny światowej. Używa się ich do dzisiaj. Niektóre samoloty bez problemu wznoszą się na wysokość ponad ponad 10000 m n.p.m i pokonują prędkość dźwięku.

Podział samolotów ze względu na:

- ilości płatów – są to samoloty:
jednopłatowe,
półtorapłatowe
dwupłatowe,
trójpłatowe

- umocowania na kadłubie głównego płatu – są to samoloty:

dolnopłaty,
średniopłaty,
górnopłaty – specjalną odmianą górnopłatu jest płat Puławskiego polskiej konstrukcji;

- ilości zamontowanych silników – są to samoloty:
jednosilnikowe,
wielosilnikowe;
dwusilnikowe,
trójsilnikowe,
czterosilnikowe
...

- ilości kadłubów – są to samoloty:
jednokadłubowe,
dwukadłubowe;

- umocowania płatu – są to samoloty:
wolnonośne,
zastrzałowe;

- rodzaju podwozia – są to samoloty:
z podwoziem stałym,
z podwoziem chowanym.

- przeznaczenia

towarowe i transportowe
pasażerskie
cywilne
osobiste
turystyczne
rozpoznawcze
patrolowe
poszukiwania okrętów podwodnych
szturmowe
walki elektronicznej
szkolne i treningowe
sportowe
rekordowe
ratownicze
sanitarne
transportowe
bombowe
myśliwskie
myśliwce bombardujące
myśliwce przechwytujące
myśliwce przewagi powietrznej
myśliwce dzienne
myśliwce nocne
myśliwce wielozadaniowe

- wielozadaniowe samoloty bojowe
samoloty zwalczania okrętów podwodnych

- sposobu prowadzenia – są to samoloty:

załogowe
bezzałogowe

- sposobu startu i lądowania
Konwencjonalnego startu i lądowania
Krótkiego startu i lądowania
Krótkiego startu i pionowego lądowania
Pionowego startu i lądowania
Pionowego startu i konwencjonalnego lądowania
Pionowego lub krótkiego startu i lądowania
Startu katapultowego i lądowania konwencjonalnego lub krótkiego
Lądowania z użyciem linii hamujących
Startu wspomaganego katapultą
Startu wspomaganego dodatkowym silnikiem odrzutowym
Startu wspomaganego rakietą startową
Samoloty wystrzeliwane z wyrzutni

Oprac. na podstawie wikipedia.pl