Uwaga II edycja - Żelaźni uczą bezpiecznie latać

Kolejną już II edycję Lotniczego Kursu Doskonalącego "Zawsze bezpieczni" organizuje Ośrodek Szkolenia Lotniczego "Żelazny 6" oraz Aeroklub Poznański. Odbędzie się on w dniach od 20 do 22 maja 2009 w siedzibie Ośrodka Szkolenia Lotniczego "Żelazny 6" w Żernikach pod Poznianiem...
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, pozwalających na pewniejsze i bezpieczniejsze użytkowanie statków powietrznych.

Od uczestnika kursu wymagane jest: posiadanie aktualnej licencji lotniczej - pilota, aktualnych badań lekarskich, posiadanie ubezpieczenia lotniczego - minimum NW. Do siedziby należy przesłac zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za kurs na konto FTO.

Wśrod zagadnień poruszanych na kursie będą m.in. teoretyczne wyjaśnienie zjawiska autorotacji, ślizgu, zasad szybowania; dokładne omówienie czynników wpływających na długość startu i lądowania samolotu, lądowanie zapobiegawcze i awaryjne; nauka (trening) odbioru sygnałów Morse'a.
Nie zabraknie oczywiście szkolenia praktycznego w powietrzu. Szkoleniowcy nauczą praktycznego wykonywania figur akrobacji, startu na miękką "bramkę" i lądowania znad "bramki", pokażą jak wykonac manewry "esowania" i ślizgów "kierunkowych" oraz "nakierunkowych".
 
 
 
Ośrodek Szkoleniowy "Żelazny 6" od lat próbuje przekazać nowemu pokoleniu wiele lat własnych doświadczeń lotniczych zdobytych w lotnictwie wojskowym i cywilnym, z latania na najróżniejszych statkach powietrznych w kraju i za granicą. Wykorzystują przy tym m.in. część "starych", ale sprawdzonych programów kształcenia praktycznego pilota, wykorzystując jednocześnie "zachodnie" przepisy. - Naszym zdaniem, niezbędnym jest pokazanie lub nawet nauczenie tych podstaw, co nie nakazuje, ale dopuszcza nasz nowy program szkolenia. Nasi wszyscy instruktorzy posiadają, jako przyjęte minimum, uprawnienie do wykonywania akrobacji średniej. Pragniemy, aby uczniowie-piloci (oraz ich rodzina lub ich opiekunowie) nie mieli żadnych podstaw do obaw podczas szkolenia praktycznego w powietrzu - mówią instruktorzy "Żelaznego 6". - Chcemy aby podczas szkolenia uczeń-pilot, mógł wykonać z doświadczonym instruktorem bezpiecznie manewry akrobacyjne, dające mu w przyszłości duży komfort działania w razie zaistnienia sytuacji niebezpiecznych - kontunuują.
Dla tych, którym się to spodoba Ośrodek poleca takze ofertę dalszego szkolenia specjalistycznego pod okiem najlepszych akrobacyjnych instruktorów-pilotów.

Czytaj o Grupie Akrobacyjnej "Żelazny"...

Poniżej przedstawiamy szczegóły na temat kursu...
___

LOTNICZY KURS DOSKONALĄCY "ZAWSZE BEZPIECZNY"

EDYCJA II
termin 20-22.05.2009r

(Kurs indywidualny – termin zgodnie z ustaleniami)


1. ORGANIZATOR:

2. MIEJSCE:

 • Ośrodek Szkolenia Lotniczego "Żelazny 6" – Kobylnica/Żerniki; Lotnisko Kobylnica (EPPK)Lądowisko Bednary/k.Poznania (EPPB); Lądowisko Żerniki/k.Poznania;Lądowisko Zborowo/k.Poznania (EPZB)

3. CZAS:
I DZIEŃ (II edycja 20-05-2009 r. Środa)

17.00-21.00 (zajęcia teoretyczne)
II DZIEŃ (II edycja 21-05-2009 r. Czwartek)

10.00-18.00 (szkolenie praktyczne)

18.00-21.00 (zajęcia teoretyczne)

III DZIEŃ (II edycja 22-05-2009 r. Piątek)

10.00-16.00 (szkolenie praktyczne)

16.00-17.00 (rozliczenie, zakończenie)


4. CEL:

 • "Umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, pozwalających na pewniejsze i bezpieczniejsze użytkowanie statków powietrznych"

5. METODA:

Seminaria i wykłady - m.in.

 • teoretyczne wyjaśnienie zjawiska autorotacji, ślizgu, zasad szybowania;

 • dokładne omówienie czynników wpływających na długość startu
  i lądowania samolotu;

 • lądowanie zapobiegawcze i awaryjne;

 • obliczenia masy startowej i wyważenia na podstawie "Instrukcji Użytkowania w Locie" danego statku powietrznego;

 • nauka (trening) odbioru sygnałów Morse'a.


Szkolenie praktyczne w powietrzu - m.in.:

 • wpływ oddziaływania przeciążeń nz na organizm pilota (praktyczne wykonywanie figur akrobacji),

 • nauka prawidłowych reakcji na zjawiska "około korkociągowe" przy różnych konfiguracjach samolotu (m.in. zapoznanie z głębokim przeciągnięciem w locie po prostej oraz w zakręcie - możliwe jego konsekwencje),

 • nauka wykorzystania właściwości STOL samolotu (m.in. start na miękką "bramkę" i lądowania znad "bramki"),

 • doskonalenia manewrów "jak z niepracującym silnikiem" (m.in. nauka "esowania" i ślizgów "kierunkowych" oraz "nakierunkowych").

 • doskonalenie operacji startu i lądowania na krótkim lądowisku (Żerniki)

6. LICZBA UCZESTNIKÓW:

 • w kursie edycyjnym do 10 pilotów (decyduje kolejność zgłoszeń);

 • w kursie indywidualnym min. 2 pilotów (decyduje Dyrektor Ośrodka)

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW:

 • posiadanie aktualnej licencji lotniczej - pilota,

 • posiadanie aktualnych badań lekarskich,

 • posiadanie ubezpieczenia lotniczego - minimum NW,

 • przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za kurs na konto FTO w nakazanym terminie - dla II Edycji nie później niż 15 maja 2009 r. przestrzeganie regulaminu kursu.

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANYCH SAMOLOTÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • aktualna wymagana przepisami dokumentacja techniczna,

 • udokumentowane ubezpieczenie AeroCasco samolotu.

9. NOCLEGI (w cenie kursu) :

 • zakwaterowanie do wyboru - w hotelu na terenie lądowiska Żerniki (www.airport-biernat.pl ) lub w hotelu POSiR Malta - w pokojach jedno, dwu lub trzyosobowych.

10. WYŻYWIENIE (w cenie kursu) :

 • kolacja w dniu rozpoczęcia kursu,

 • pełne wyżywienie (3 posiłki) drugiego dnia kursu,

 • śniadanie i obiad trzeciego dnia kursu.

11. SAMOLOTY:

 • Cessna -150/152;

 • Cessna – 172 P;

 • Cessna -182;

 • Cessna- 182 T;

 • Zlin 526 F;

 • Zlin 142;

 • ORAZ zgłoszone samoloty uczestników szkolenia.


12. PRZEWIDYWANY NALOT DLA UCZESTNIKA:

Min. 4 godziny w powietrzu (ok. 20 lotów), w tym:

 • 1 godzina w powietrzu na samolocie akrobacyjnym (min. 2 loty - samolot Zlin 526 F lub Zlin-142) - EPPK (strefa akrobacji)

 • 0,5 godziny w powietrzu na sytuacje "około korkociągowe" i ślizgi (min. 2 loty na wybranym typie lub na „własnym”) - EPPB

 • 1 godzina w powietrzu - trening STOL -EPPB (min. 10 lotów na wybranym samolocie lub „własnym”)

 • 0,5 godziny w powietrzu - imitacje wyłączenia się silnika" - EPPB (2-3 loty na wybranym samolocie lub „własnym”)

 • 1 godzina - doskonalenie lądowania pod opieką instruktorską na lądowisku Żerniki (krótki pas) i Zborowo („obce” lądowisko)

UWAGA! Istnieje możliwość - na życzenie uczestnika – zwiększenia ilości lotów w w/w zadaniach.

13. KOSZT SZKOLENIA:

Opłata za kurs 2000 PLN brutto + koszty wynajmu samolotów (zgodnie z cennikiem Ośrodka na podstawie licznika motogodzin lub dla samolotów bez licznika motogodzin zgodnie
z chronometrażem)
UWAGA: Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT, po uprzednim zgłoszeniu na formularzu zgłoszeniowym.


14. CENNIK

zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Ośrodka


UWAGA! Wszystkie wykonywane loty podczas kursu są lotami dwusterowymi (z instruktorem).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 

DORADZTWO, MARKETING I USŁUGI LOTNICZE
Wojciech Jerzy KRUPA

Adres ul. Poznańska 3, 62-023 GĄDKI
telefon/fax +48 61 898 05 10
mobile +48 608 480 560