Article Index


PODSTAWOWE PRZEZNACZENIE
Jest to najważniejszy element symbolu określający przeznaczenie urządzenia.
C - transportowy/ do przewozu ładunku
D - makieta pozorująca obiekt wojskowy
E - elektroniczne  lub łączności
G - do atakowania celów naziemnych
I - do przechwytywania celów powietrznych lub kosmicznych
L - do wykrywania startów rakiet lub obserwacji
M - do celów badawczych lub kalibracji przyrządów
N - nawigacyjny
Q - bezpilotowy środek latający
S - wsparcia kosmicznego
T - szkoleniowy
U - do atakowania celów z pod wody
W - rozpoznania pogody

Kolejna litera symbolu określa MIEJSCE I SPOSÓB STARTU:

A - z powietrza
B - z różnych miejsc
C - z zasobnika
F - start indywidualny
G - z pasa startowego
H - przechowywany w silosie
L - wystrzeliwany z silosu
M - z ruchomej wyrzutni
P - z wyrzutni ręcznej
R - z okręt
S - z przestrzeń kosmiczna
U - z pod wody

Ostatnia litera oznacza SYMBOL STATUSU
C - na uwięzi
D - makieta pozorująca obiekt wojskowy
J - czasowo przeznaczony do badań specjalnych
M - zmodyfikowany
X - doświadczalny
Y - prototyp
Z - planowany

Dla reszty oznaczenia obowiązują te same zasady co dla oznaczeń samolotów, z wyjątkiem bloku i kodu wytwórcy. Mogą one być zastąpione przez NUMER KONFIGURACJI, który oznacza modyfikację.

Przykładowo:
                            AIM-9L
Środowisko startu -----------------------------------| | |   | |
Podstawowe przeznaczenie ------------------------| |   | |
Rodzaj środka --------------------------------------------|  | |
Numer projektu ----------------------------------------------| |
Seria -----------------------------------------------------------|

c) wyposażenie elektroniczne
Począwszy od pierwszej kreski idąc w kierunku lewym napotykamy oznaczenia:
PRZEZNACZENIE określające podstawowe zastosowanie danego urządzenia elektronicznego.
A - zespół pomocniczy
B - wspomaganie bombardowania
C - łączność
D - odnajdywanie kierunku, rozpoznawanie i/lub obserwacja
E - wystrzeliwanie lub zwalnianie uzbrojenia
G - kierowanie ogniem lub odnajdywanie źródeł światła
H - nagrywanie lub reprodukowanie
K - obliczanie (komputer)
M - naprawy i diagnostyka
N - pomoce nawigacyjne
Q - przeznaczenie specjalne lub kombinacja zastosowań
R - odbieranie/ wykrywanie pasywne
S - wykrywanie i/lub przeszukiwanie dookólne
T - przekazywanie sygnałów
W - automatyczna lub zdalna kontrola lotu
X - identyfikacja i rozpoznawanie
Y - obserwacja i kontrola

RODZAJ SPRZĘTU:
A - pracujący w zakresie podczerwieni lub światła niewidzialnego
C - moduł obudowy
D - wykrywanie, określanie i pomiary natężenia promieniowania
E - wykrywanie i pomiary związane z bronią atomową
F - fotograficzny
G - do telegrafii lub teletypii
I  - interkom lub urządzenie przeznaczone do współpracy z telefonią publiczną
J - układ elektromechaniczny lub inercyjny
K - do zastosowań telemetrycznych
L - do zakłócania elektronicznego
M - meteorologiczny
N - wykrywania obecności dźwięków w powietrzu
P - radar
Q - sonar lub do wykrywania emisji dźwięków pod wodą
R - łączności radiowej
S - specjalnego przeznaczenia, magnetyczne
T - telefonii (kablowej)
V - operujący w zakresie światła widzialnego lub przeznaczony do zobrazowania
W - uzbrojenie
X - faks lub TV
Y - przetwarzanie danych

SPOSÓB LUB MIEJSCE ZAINSTALOWANIA
A - na samolocie pilotowanym
B - na ruchomym pojeździe podwodnym (okręt podwodny)
C - przenoszony przez samoloty
D - przenoszony przez samoloty bezpilotowe
F - utwierdzony naziemnie
G - ogólnego zastosowania
K - ziemno-wodny
M - na ruchomej platformie naziemnej
P - przenośny
S - nawodny
T - transportowany naziemnie
U - części ogólnego zastosowania
V - montowany na pojazdach naziemnych
W - nawodny i podwodny
Z - przenoszony przez samoloty pilotowane i bezpilotowe

SYMBOL ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH RODZAJACH SIŁ ZBROJNYCH (JOINT SERVICE):
AN
Dla reszty oznaczenia obowiązują te same zasady jak w przypadku oznaczeń stosowanych w samolotach za wyjątkiem oznaczenia bloku i producenta. Mogą one być zastąpione symbolami oznaczającymi modyfikacje.

Przykładowo:

                            AN/APS - 137H
Wskaźnik ogólnego zastosowania------------------|    | |  |        |   |
Miejsce instalowania---------------------------------------|  |  |        |   |
Rodzaj sprzętu------------------------------------------------|  |        |   |
Przeznaczenie--------------------------------------------------|        |   |
Numer projektu---------------------------------------------------------|   |
Seria-------------------------------------------------------------------------|


Opracowanie: Krzysztof Krzysztofowicz