Przed rozpoczęciem każdego szkolenia spadochronowego np. AFF lub BASIC konieczne jest wykonanie badań lekarskich. Nie są one jednak obowiązkowe przed wykonaniem pojedynczego skoku tandemowego.
Aby przystąpić do szkolenia należy wykonać badania w jednym z
certyfikowanych ośrodków lub zgłosić się do jednego z uprawnionych lekarzy orzeczników.
Ponieważ nie wszystkie ośrodki posiadają kompletny sprzęt do badań (np. rtg) niektóre badania być może będzie trzeba wykonać we własnym zakresie, np. zdjęcia rtg czy badania EEG.
W związku z tym najlepiej zadzwonić do wybranego ośrodka i zapytać jakie badania należy wykonać we własnym zakresie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenie o zdolności do wykonywania skoków są wydawane na okres 1- 5 lat (w zależności od wieku kandydata) Lotnicze badania lekarskie są wykonywane wg klas III, II, I- skoczkowie spadochronowi niezawodowi mogą wykonywać badania wg najniższej klasy III tzn o najniższych wymaganiach zdrowotnych.